Vis menu Søg

Spidlegårds Kapel - Sankt Jørgens gård

I den fortrinlige publikation Middelalderens Bornholm, som Bornholms Amt udgav i 1998, har Arkæolog Finn Ole Nielsen blandt mange andre emner beskæftiget sig med øens mange kapeller, herunder Spidlegårds Kapel.

"1,5 km. NV for Å kirke opførtes antagelig i midten af 1200-tallet et kapel og et Sankt Jørgens hospital for øens spedalske.

Navnet Spidle ar afledt af ordet hospital. Spedalskhed kendes fra omkring år 1100 og var almindelig udbredt indtil ca. år 1600. Man var klar over sygdommens smittefare, og de sygdomsramte blev derfor isolerede på Sankt Jørgensgårde eller hospitaler. I 1400-tallet overtog spedalskhedshospitalerne Sankt Jørgen/George som beskytter og værge".

 

Læs mere om Sankt Jørgens gårde i Danmark ved at trykke her.

"Placeringen nær Sankt Johannes kirke, øens storkirke, er næppe tilfældig. Organisationen kan have påhvilet kannikerne  tilknyttet Å kirke. Klostre eller munkevæsen kendes slet ikke fra Bornholm, men da Johanitter-ordenen, der i Norden etableredes efter 1170, stod for hospitalsvæsenet, kan det måske ikke helt udelukkes, at de oprindelig også har stået bag opførelsen af Spidlegårds kapel og hospital".

"Omkring kapellet er der undersøgt en større gravplads med sandsynligvis flere hundrede gravlagte. I forbindelse med undgravninger 1960-61 registreredes alene 116 gravlagte. De døde blev i senmiddelalderen placeret med armene vinklede over brystet. De ældste grave viser spor af spedalskhed. De yngste gravlagte fra 15-1600-tallet er døde af syfilis.

I 1693 omtales kapellet og kirkegården som øde og sunket i grus"

På det tidspunkt var det nye sygehus blevet bygget lige syd for Å kirke, tryk her og læs mere her.

Spidlegårds Kapel efter restaurering af murværk i 2001
Spidlere Gård i 1746-50 på Hammers kort
Spitalgård på Herredskortet i 1864
Ruinerne efter Spidlegårds kapellet
Vandmøllen ved Spidlegård. Blev revet ned omkring 1960. Foto fra Læså 1959
Spidlegård sidst i 1940'erne. Foto tilhører Kongelige Bibliotek