Vis menu Søg

Sankthansorme i sommernatten

I juni og juli ringer folk til NaturBornholm for at få svar på et mysterium, som de har oplevet på en af den tidlige sommers sommernætter. Senest en dame fra Storedalen i Tejn, der gerne ville vide, hvad det var for noget grønt lys, der forekom i græsplænen, når mørket faldt på.

 

 

Det grønne lys i sommernatten
Sankhansorm-hun kravler rundt i fugtige grøfter
Det er lyset fra billen Lampyris noctiluca, populært kaldet Sankthansorm, man har stiftet bekendtskab med, eller rettere hunnen af denne art.
 
Medens hannen har et normalt billeagtigt udseende og er i stand til at flyve, mangler hunnen både flyvevinger og vingedækker og bevarer et larveagtigt, eller som navnet antyder et ormeagtigt udseende hele livet.
 
Sankthansorm
Sankthansormens lysende organ på bagkroppen
Lysorganerne sidder på undersiden af bakkroppen som hvide felter på de tre sidste led, og lyset frembringes, når hun er indstillet på at parre sig. Bagkroppen bøjes opad, så lyset bedre kan ses "fra oven".
 
Den fysiologiske og anatomiske mulighed for at frembringe et så intensivt lys uden samtidigt at hæve temperaturen væsentligt er blevet studeret meget indgående.
 
Det grundlæggende princip er en iltning af et kompliceret protein, hvorved energien frigøres i form af lys - et fænomen, der kaldes biologisk lys eller bioluminescens.
 

 
Et kig på nettet: www.biosite.dk forklarer, at:
 

Biologisk lys er lys, udsendt af organismer og dannes ved reaktionen mellem ATP, luciferin og oxygen:

Luciferasereaktionen

Reaktionen katalyseres af enzymetluciferase, produkterne af reaktionen er AMP, pyrophosphat, carbondioxidog lys.
 
Der findes mange forskellige luciferiner og luciferaser. Farven af det udsendte lys kan variere fra blåt til rødt afhængig af det pågældende luciferin/luciferase system. 
 

Sankthansormenes larver ligner de voksne hunner og lever i bundvegetationen på fugtige steder som grøfter og enge, hvor de udelukkende spiser snegle!

Hvorvidt den såkaldte Dræbersnegl forekommer på menukortet og om Sankthansormene er blevet hyppigere efter denne snegls indførsel til Bornholm er ikke undersøgt, men kunne være spændende at få rede på!