Vis menu Søg

Rovdinofodspor

Så skete det igen, igen...

Sportsfiskeren Stig Peberholm har ud for Pyritsøen fundet endnu et forstenet aftryk af et fodspor, men denne gang er der tale om en fod fra en rovdinosaur!

 
Sportsfisker Stig Peberholm var ved stranden ud for Pyritsøen sammen med sin kone Ulla, der i sommer har arbejdet på NaturBornholm og bl.a. formidlet de hidtil fundne aftryk fra stedet, og de kørte derfor straks til centeret med det ca. 30 kg. tunge stykke sandsten.  
Aftrykket streget op

Efter at have set et tilsendt foto af det overbevisende spor, fløj palæntologen JesperMilàn fra Geomuseum Faxe straks til Bornholm. Her kunne han bekræfte NaturBornholms første antagelse: Et nydeligt fodspor fra en rovdinosaurs venstre fod!

 
Fodsporet er ca. 25 cm langt, og det betyder, at dyret har været ca. 1 meter i hoftehøjde. Totallængden fra snude til halespids har nok været 3 meter, og vægten et par hundrede kg.
 
Rovdinosaurerne løb rundt på to ben og brugte den lange hale som balancestang.
 
 
Rovdinosaurens størrelse i forhold til de to andre dinosaurer fra Pyritsøen. Det er rovdinosauren, der står længst til venstre nærmest menneket
Fundet er ligesom fodsporene fra 2004, der netop blev fundet af Jesper Milàn, afsat i blødt ler på en mudret flodslette. På et tidspunkt er der kommet et lag hen over sletten og fyldt det afsatte spor ud. Sandet er med tiden hærdet og blevet til et sandstenslag. De fundne spor fremstår dermed som høje relieffer, når den flade sandsten vendes med bunden i vejret
 
Sporene fra 2004 er henholdsvis bagbenet fra en 15 tons tung sauropod, populært kaldet Langhals og forbenet fra en mindre pansret planteæder i retning af Stegosaur-typen.
To heldige findere med Jesper Milàn i midten
Det er kun på Bornholm, at man i Danmark kan gøre sig forhåbninger om at finde vidnesbyrd om dinosaurernes tilstedeværelse. Det øvrige Danmark var i hele dinosaurernes levetid en havbund.
 
Det nye fund skal til bedømmelse i Danekræudvalget for at man kan vurdere, om det ligesom de to andre fodspor fra midt i Jura kan erklæres for Danekræ og dermed Statens ejendom.