Vis menu Søg

Et over 100 år gammelt herbarium

Bornholms Tidende, lørdag den 27. maj 1972, tryk her.

 

Et over 100 år gammelt herbarium dukket op.

 

Det fortæller ikke alene om botanik og botanisk historie, men også om kredsen af Rønne-botanikere i midten af forrige århundrede.

 

En spændende botanisk raritet er dukket op ved et tilfælde. På Østre Skoles loft fremdroges en dag i vinter et herbarium, der trods en alder af mere end 100 år, er meget smukt og fremtræder med et væld af fint bevarede planter.

Adskillige af dem eksisterer såmænd ikke mere, og en hel del af arkene indgår nu i det herbarium, som Lektor Arne Larsen gennem et langt liv i botanikens tjeneste har samlet, og som fornylig er testamenteret til Bornholms Centralbibliotek med henblik på betryggende opbevaring til studieformål.

 

Planter, der ikke findes mere.

Arne Larsen fik materialet overladt – henved et par tusinde ark med meget fint og sirligt anbragte planter, pakket i omslag med sejlgarn og anbragt i nogle papæsker.

Jeg gjorde store øjne, da jeg så det, fortæller han. Normalt er det sådan med skoleherbarier, at de efter nogle års brug ikke er meget værd. Men det her var helt i orden og rummer tillige plantearter, der efterhånden er meget sjældne i Danmark eller er helt udgåede på Bornholm, og jeg fik efter forhandling med skolens ledelse tilladelse til at tage herbariet med hjem, hvor jeg nu er i fuld gang med at gå det igennem og efter aftale overføre nogle af eksemplarerne til mit livsherbarium, jeg selv har samlet og som engang overføres til biblioteket, således at andre kan have glæde af det.

Det arbejde er i fuld gang, og det vil nok komme til at vare et par år.  Tryk her og se alle planterne fra det gamle herbarium.

 

Rønne-botanikere.

Hvem har lavet herbariet?

Ingen kan naturligvis berette om, hvordan det er opstået, men på de forskellige blade står navne på den, der har indsamlet og opsat planten. Desuden er der årstal og dato påført. Jeg mener at kunne huske, at det ældste blad, jeg har haft fat på, er dateret 1834, men der er adskillige fra 1850-erne og 1860-erne, og disse oplysninger giver naturligvis visse fingerpeg.

Jeg mener, at det er den udmærkede botaniker A. Hjorths eget herbarium. Han har selv samlet en masse planter, og alligevel er der adskillige fra andre botanikere. Herbariet er muligvis skabt på den måde, at det er tilkoblet andre herbarier fra tidens bornholmske botanikerkreds, men det kan også være udvidet af Hjorth selv ved bytning med andre interesserede; en metode, der var meget anvendt tidligere.

Blandt navnene er seminarielærer E. Rostrup, der udarbejdede Rostrups bekendte flora. Den kommer stadig i nye oplag og er vel udsendt i 18 udgaver, men der er også andre kendte botanikernavne som Apoteker Baagø, seminarielærer H. Mortensen, Jonstrup, fabrikant (eller amtsdyrlæge) P.H.C. Hamann, Rønne, der levede fra 1815 til 1875, seminarielærer H. Rasmussen, Overlærer Rich. Theodor Hoff (1824-87).

Desuden er der planter helt fra Sverige. Tre af disse er indsamlet af den svenske ”pajalaprovst” Brorson, der trods sin dystre tale alligevel fik tid til at glæde sig over Norrbottens rigdom af ”växter” og sendte mange til universitetet i Uppsala. Nu er de altså indlemmet i herbariet fra Rønne.

De fleste af planterne stammer dog fra Bornholm og er for det meste indsamlet af Hjorth, men der er også planter, fundet i det øvrige land og i det hele taget den skandinaviske halvø. Hertil kommer planterne fra Alperne, Sydeuropa, - ja endda Amerika.

Der er en 100 ark derfra, og de er samlet af en herre, der hedder C F Sonne. Det er jo et godt bornholmsk navn, og jeg kunne vældig godt tænke mig at få at vide, hvem han er. Er der nogle af læserne, der kan hjælpe mig?

Men ellers er det jo sådan, at særlig interesse må knytte sig til fund af planter, der ikke findes på Bornholm i dag. Der kan eksempelvis nævnes ark med orkideerne Bakke-Gøgeurt, Sækspore og Poselæbe, der efter arkenes oplysninger at dømme alle dengang voksede i Bondebros-engen neden for Snorrebakken og i Knudskers overdrev. Det er steder, der i dag er totalt er totalt afvandede eller under intensiv dyrkning.

Endelig må det nævnes, at skole-herbariet også rummer to smukke samlinger af mos og lav.

Det bedste fra denne samling går nu under lektorens kyndige hånd ind i hans eget store livsherbarium. Det er under færdiggørelse og omfatter tusinder af ark, der er omhyggeligt ordnet og anbragt i skabe. Planter fra Hjorths herbarium – som vi vist godt kan kalde det – overføres til de standardark, Arne Larsen anvender, men selvfølgelig påføres disse ark oplysning om, hvorfra materialet stammer, nemlig herbariet på Rønne Østre Skole.

Arne Larsen påfører sine ark meget fyldestgørende oplysninger. Der anføres ikke alene findested for den pågældende plante, men også udbredelsesområdet lokalt og i det øvrige Skandinavien. Yderligere korresponderer arkene med Bodilsker-læreren N H Bergstedts bornholmske flora fra 1883 og med Raunkjærs danske flora, således at hvis man slår op i sidstnævnte, kan man hurtigt finde frem til den planteart, man søger og i det hele taget, hvad der er til rådighed af oplysninger om denne. Derfor er disse bøger en uundværlig del af Arne Larsens herbarium og sammen med hele hans samling i øvrigt af botanisk litteratur er de omfattet af den testamentariske gave til biblioteket.

 

Skolelærer Hjorth.

Der kan til slut være grund til en nærmere omtale af – som han omtales i datidige avisreferater fra byrådet – Skolelærer Hjorth:

Andreas Larsen Hjorth var født den 12. februar 1829 i Rønne og døde den 20. maj 1904. Han var i to år elev på Jonstrup Seminarium og dimitterede 1849 med førstekarakter. September samme år blev han lærer ved Rønne Borgerskole, senere også Klokker ved kirken, og i 1872 blev han Førstelærer og Inspektør.

Pr. 31. december 1899 blev han pensioneret med en årlig pension af 1.733 en tredjedel  krone. Han var tillige timelærer i en årrække ved Rønne lærde Skole og underviste som sådan i regning og tegning.

Som hjælpemiddel ved undervisningen i sidstnævnte fag udgav han ”Vægtavler til Frihåndstegning”. Han besad stor indsigt i naturhistorie, og en stor mineraliesamling og et af ham selv tegnet geognostisk kort over Bornholm, overlod han i 1855 til Bornholms Museum. Derimod nævnes hans plantesamling ikke noget sted.

 

A.L. Hjorth, der var bror til terracottafabrikant L.A. Hjorth, var formand for Bornholms Lærerforening i to perioder. Han var desuden medlem af Rigsrådets Folketing og i en periode sekretær for dette. Han var også medlem af Bornholms Amtsråd og Rønne Byråd.