Vis menu Søg

Dromaeosauroides-tand fundet på aktivitetsøen

Dette er virkelig en ganske utrolig historie!

 

Og historien skal jo starte et sted:

 

I en af grusgravene i Robbedale øst for Rønne, kaldet Carl Nielsens grusgrav, opstod i sluthalvfemserne et ”fossilprojekt”. Projektet startedes af Regitze Benthien, der i forvejen havde stiftet foreningen ”Sammenslutningen af Bistandsklienter” (SaB).

Regitze og SaBere harper grus ved Carl Nielsens grusgrav
SaBere harper grus på NaturBornholm april 2002

Et møde med palæontologen Niels Bonde, der i flere år havde gjort spændende fund i grusgraven, førte til, at bistandsklienter nu begyndte at si og vaske Robbedalegruset for at finde spor efter Tidlig Kridttids dyreliv. Niels Bonde vejledte i de geologiske lag - og vurderede senere de mange spændende fund, som gav ny viden om både krokodillers, sumpskildpadders og diverse fiskearters tilstedeværelse på Bornholm for 140 millioner år siden.

SaBere leder efter flere Dromaeosauroidestænder
De fossilførende lag i Carl Nielsens grusgrav

Men højt på ønskelisten i SaB´s fossilprojekt stod dog at finde det første bevis på, at den spektakulære dyregruppe dinosaurerne havde betrådt Danmark!

 

Efter etableringen af oplevelsescentret NaturBornholm i maj år 2000, organiseredes i et samarbejde mellem SaB og Niels Bonde i Folkeuniversitetsregi et kursus i palæontologi. Kurset fik den lokkende titel ”Jagten på den danske dinosaur”, og underviserne var Niels Bonde fra Geologisk Institut og palæozoologen Per Christiansen fra Zoologisk Museum.

 

På kursets 2. dag d. 5. september skete så ”miraklet”:

Den dengang 17-årige Eliza Estrup fik helt tilfældigt en tand fra en dromaeosaur i hånden, da hun sad og rodede i en bunke grus!

 

Sensationelt nok var Danmarks først fundne dinosaur en rovdinosaur og ikke som forventet en planteæder – men også en af de ældste dromaeosaurer, der er fundet i Verden. Dyret fik det videnskabelige navn Dromaeosauroides bornholmensis.

Eliza Estrup fandt den første Dromaeosauroidestand i september 2000. Foto Geert Brovad i bogen "Rovdinosauren fra Bornholm - historien om tanden".

I april 2002 stod SaB´s Fossilprojekt for en udendørs aktivitet for børnefamilier på besøg på NaturBornholm. ”Fossilbisserne” havde medbragt 15 – 20 plastposer med Robbedalegrus fra de ”gode” lag i grusgraven. Børnene sigtede gruset, og mange fik sig en spændende souvenir med hjem i form af skæl fra fisken Lepidotes eller knusetænder fra fisken Pycnodont.

 

Da dagene med sigtning var ovre, var der stadig 3 poser med usigtet grus tilbage. Det kunne NaturBornholm bruge til evt. senere at gentage aktiviteten. Poserne kom i en kasse med påskriften ”Robbedalegrus” og brugtes i de følgende år til f.eks. at danne et autentisk underlag for dromaeosaur-modellen i sit lagunelandskab.

 

 

Niels Bonde sammen med SaBere
Regitze overrækker Birthe Juel-Jensen det første eksemplar af bogen "Jagten på den bornholmske dinosaur".

Midt på sommeren 2008 begyndte den ene krokodille at lægge æg, og for at give hende noget behageligt og ”tidlig kridttids-agtigt” at grave dem ned i, besluttedes det at hælde det sidste Robbedalegrus ned på ”redepladsen”. Men,før gruset blev hældt derned, blev det sigtet, og de større klumper opsamlet i en skål.

 

En af sommerens ugeaktiviteter for børnefamilier på NaturBornholms oplevelsesø var at bygge ”mini-paradiser”: Børnene valgte sig et stykke skifer, fik en klump ler udleveret – og med brug af udvalgte planter, mos, rensdyrlav, granitskærver, sandstensstykker, samt de hårde dele fra Robbedalegruset(!) blev der produceret i hundredevis af fine landskaber.

 

 

På aktivitetens tredje dag - onsdag d. 13. august - ville naturvejleder Jens Kofoed lige briefe naturvejleder René L. Vilsholm om, hvilke materialer man havde brugt til at kreere ”mini-paradiserne” om mandagen og tirsdagen.

 

Da turen kom til skålen med Robbedalegrus, sagde Jens Kofoed: ”I dette kan der være dinosaurtænder” og fik i samme sekund øje på en krum tand øverst i skålen!

 

Han udbrød herefter: ”René, René, det er en dinosaurtand! En dromaeosaur!” og rakte tanden frem. René tog tanden, konstaterede at den var god nok – og tabte i begejstring tanden på gulvet!

 

Spidsen knækkede af, se her, men den karakteristiske finttakkede skærerand på den krumme bagside kunne både føles med fingeren og ses i René´s lup. "Vi var ikke i tvivl", konstaterede Jens efterfølgende: "Endnu en dromaeosaurtand"!

 

 

Efterskrift

- Dino-tand sammenlignet med engelske fund

Umiddelbart efter fundet af denne anden dinotand havde NaturBornholm på sin hjemmeside følgende nyhed:

"Palæontologen Niels Bonde har lånt tanden, og han har bekræftet, at det drejer sig om en rovdinosaur af typen ”dromaeosauroides”. Tanden ligner meget den første dinosaurtand, der nogensinde er blevet fundet i Danmark, i september år 2000.

 

Den tand, der førte til artsnavnet ”Dromaeosauroides bornholmensis” og som på dansk kan oversættes til: "dromaeosauren fra Bornholm", var dengang i september 2000 ikke kun lokalt interessant som det første danske bevis på dinosaurer, men også videnskabeligt som et af de ældste fund af dromaeosaurer i verden!

 

I England har man fra tilbage i 1800-tallet fundet nogle tænder og kæbefragmenter, der gennem tiden er blevet tolket som kommende fra firben, krokodiller eller tænder fra ”unge kæmpeøgler”. Dyrene er blevet kaldt ”Nuthetes”, og nylige undersøgelser har henført dem til dromaeosaurerne – måske af velociraptortypen.

 

Disse fund fra samme geologiske lag fra Tidlig Kridttid, som også findes i Robbedalegruset på Bornholm, ville i givet fald være de ældste dromaeosaurer i Storbritannien.

 

Men måske er Nuthetes ikke en ”velociraptorin” dromaeosaur? Måske er den af en ”dromaeosaurin” type?

 

Det bliver spændende at få resultatet af sammenligningerne under mikroskoperne på Natural History Museum! Løb bornholmer-typen også rundt i Sydengland?

 

Niels Bonde har lånt tanden i to uger, derefter udstilles den atter på NaturBornholm.

 

Hvad der derefter sker med tanden, må Udvalget for ”danekræ” bl.a. beslutte, men NaturBornholm vil gerne sætte den ind i gebisset på modellen af dromaeosaur-kraniet, hvor en kopi af tanden fra 2000 i forvejen sidder…"

 

 

Tanden er efterfølgende godkendt som sådan, erklæret som danekræ og kan i dag opleves i NaturBornholms udstillinger sammen med et aftryk af den først fundne tand fra grusgraven.

 

 

En bog om "Rovdinosauren fra Bornholm - historien om tanden"

Palæozoologen Per Christiansen, som var den ene af de to undervisere på kurset "Jagten på den danske dinosaur" i september 2000 har på forlaget Carlsen i 2003 fået udgivet bogen "Rovdinosauren fra Bornholm - Historien om tanden"

 

 

 

 

Bogen "Rovdinosauren på Bornholm - Historien om tanden" er på 48 sider, skrevet på dansk og særdeles let at læse med støtte fra et væld af flotte illustrationer.

 

Bogens ISBN er 87-562-9417-4, og den kan bl.a. erhverves på NaturBornholm. Tryk her og læs nærmere

Geoviden

Midt på sommeren 2020 kom et faktahefte om Danmarks dinosaurer.

 

Tryk her og læs mere.