Vis menu Søg

Den bornholmske diamant

Den bornholmske diamant er en smykkesten, der fra kimen til et ganske lille sandskorn har vokset sig stor og skinnende gennem de sidste godt 425 millioner år.

Bornholmsk diamant

For disse mange millioner år siden var Bornholm ikke den ø, vi kender til i dag, men på bunden af et dybt hav blev der både aflejret ler og kalk.

 

I havet levede kolonier af såkaldte graptolitter og en af disse former var rullet op i en spiral og har fået navnet Cyrtograptus.

 

Med tiden er ler blevet trykket sammen til såkaldte lerskifre, og i nogle ganske bestemte lag er der også aftryk af Cyrtograptus.

 

I disse Cyrtograptusskifre har det vist sig, at der også forekommer nogle kalkboller, der er såkaldte konkretioner, der i bund og grund er bygget op af de samme lermineraler, som den omkringliggende skifer men cementeret til en fast masse af kalkforbindelser.

 

 

Kalkbolle med flere hulrum, fyldt op med calcitkrystaller

Flækker man sådan en bolle, bliver man såre overrasket, for den er nærmest hul. Der er sket en opløsning af det inderste kalk samt en opsprækning, og på indervæggene er der udfældet et "hav" af små krystaller af såkaldt Kalkspat, også kaldet Calcit, CaCO3

 

 

 

Og er man heldig, finder man badet i dette krystalleje en bornholmsk diamant i al sin pragt. Ikke en rigtig diamant af kulstof, men en bornholmsk diamant helt igennem bygget op af Siliciumoxid (SiO2) som alle andre bjergkrystaller på denne jord.

 

 

Bornholmsk diamant

På et kort over Bornholm fra 1805 ser man navnet ”Diamantravet” mellem Boderne og Raghammerodde. Det er også her, man blandt andre steder på kysten træffer Cyrtograptusskiferen på havbunden.

 

 

Navnet tyder derfor på, at man herude i gamle dage fiskede disse kalkboller op og tømte dem for bornholmske diamanter.

 

 

Diamantrevet

Dette fiskeri bekræftes af datidens Amtmand, der i 1839 skrev, at de såkaldte bornholmske diamanter fås på et rev ud for grænsen af Aaker og Pedersker sogne. Videre hedder det, at Dronning Lovise, Frederik den Femtes Dronning, har båret en bævernål af sådanne bornholmske diamanter.

 

Og Bornholm har haft sit eget diamantsliberi! I årene 1791-1792 blev der solgt mere end 1370 diamanter til spænder, brystnåle og flere slags prætiosa!

 

 

Skospænder med bornholmske diamanter

I dag er det ikke mere tilladt at fiske disse kalkboller op fra havbunden og tømme dem for deres diamanter!

 

Læs mere om kalkboller ved at trykke her.