Vis menu Søg

Brakvandsrurer på Baco

Ved lavvande er det muligt ud for Himmerigsport i Strandby at se, hvor meget skrog og motorblok af den grundstødte coaster Baco er "bevokset" med krebsdyret Brakvandsrur Balanus improvisus.

 

Dele af bunden og motorblok fra den grundstødte coaster Baco ligger synligt i det lave vand ved lavvande som her 23. februar 2021

Rurer er små krebsdyr, der sidder fast på klipper, strandsten, muslingeskaller af en vis størrelse - og her i Strandby ud for Himmerigsport på et skibsvrag.

 

Brakvandsruren i tætte kolonier på bundplader af den grundstødte coaster Baco

Rurer, der er kendt for deres små hvide, vulkanlignende kalkhuse, blev længe regnet for en slags muslinger eller snegle.

 

Dens danske navn er en afledning af det gammelnordiske udtryk "hrúdr", der betyder skorpe.

 

Brakvandsruren er kendt fra de andre arter rurer ved, at dens såkaldte "basalplade" har et stjerneformet mønster. Tryk her og se.

 

Læs om mere om Brakvandsruren i Danmark ved at trykke her .

 

Brakvandsruren i tætte kolonier på motorblokken af den grundstødte coaster Baco

Også på de løse strandsten i det lave vand ved Himmerigsport ser man ved lavvande en større mængde rurer. Ligeledes ser man dem sidde i større kolonier på de lodretstående klippeflader.

 

Brakvandsruren Balanus improvisus på en strandsten på lavt vand på kysten ud for Himmerigsport. Stenens røde farve skyldes algen Hildenbrandia

 

 

Udsnit af koloni på strandsten.

Brakvandsruren er i følge Naturbasen, tryk her , en invasiv art, og på stranden ved Sose Odde er der bl.a. fundet en ilanddreven sko, tæt beboet af rurer.

 

Sko med en stor koloni af Brakvandsrur

Om der er bevoksninger af Brakvandsrur på skibsvragene ud for Sose Odde vides ikke, men ville være en let opgave for en fritidsdykker. Tryk her og læs mere om disse skibsvrag.