Vis menu Søg

Bjergebakke-granit

Tommy Jørgart, 2001:

Bornholms Grundfjelds Geologi. En ekskursionsfører

 

Bjergebakke.

Denne granit ligner Hammer-graniten meget og er af Micheelsen kaldt Hammer-granit uden reservation. Alminding-granitens sammensætning er dog lidt anderledes. Stribningen er almindeligvis meget udpræget næsten som anden bornholmsk gnejs. Violet flusspat er iøjnefaldende i visse partier. Indeslutninger af linseformede biotitrige bjergarter findes. Epidot optræder i sprækker.

 

 

 

Lille Bjergegårds Stenbrud

I vestkanten af bruddet optræder en NVstrygende 2-3 m bred mafisk gang. Den blev fundet og beskrevet Jensen (1989).

Mineralindholdet domineres af plagioklas, kalifeldspat, klorit, biotit og titanomagnetit. Dens sammensætning klassificerer den som en basaltisk trachyandesit. Gangen er af Jensen identificeret som kullait, en bjergartstype, der tilhører en gangsværm med talrige og ofte store NW-strygende diabasgange kendt fra Skåne.

 

 

Kullait-gangen i Bjergebakke-bruddet "skåret over"

Disse gange står i forbindelse med magmatiske aktiviteter i Törnquist Zonen omkring overgangen karbon/perm.

 

Bjergebakke-kullaiten har en cm-bred kontaktzone hovedsagelig bestående af albit. Apofyser trænger stedvis ud i omgivelserne.