Forside
Velkommen
  
Søg
  
GPS
  
Bornholm i dag
  
Kort
  
Litteratur
  
Webmaster
  
Lektør
Søg Sitemap PrintBookmark og Del
Du er her: Velkommen :: 6. Hammeren :: 52. Kongestolene
1. Rønnes undergrund
2. Sandflugtsskoven
3. Hasles undergrund
4. Ringebakkerne
5. Slotslyngen
6. Hammeren
Kort
51. Hammerhavnen
52. Kongestolene
53. Salomons Kapel
54. Hammerodde
55. Anna Madse Skær
56. Osandet-Rosenkilden
57. Hammersøen
58. Hammerfyret
59. Krystalsøen
60. Opalsøen
61. Hammerværket
62. Langebjerg
7. Nordbornholm
8. Istidslandskabet
9. NordØstkysten
10. Bondelandet
11. Østkysten i fiskjed
12. I Pelles fodspor
13. Den baltiske Issø
14. Smålyngen
15. Højlyngen
16. Alm. Gammelskov
17. Alm. Sprækkedale
18. Alm. Bakketoppe
19. Østre Indlæg
20. På Vallen
21. Vestre Indlæg
22. Israndslinier
23. I Myrene
24. Middelalderbyen
25. Øens årmillioner

 
Kongestolene med Slottet og Vang i baggrunden
tryk paa billede for stort
-retur ved "tilbagepil"/
(Alt + venstre pil)
Kongestolene - set fra havet
 
Kyststi forbi Kongestolene
 
Kaelderhalsen set fra land
 
Kaelderhalsen set ud mod havet
 
Kaelderhalsen set ude fra havet

Kongestolene - Kælderhalsen

UTM 0484253 / 6126448
 
Bornholms mest monumentale fuglefjeld finder man på vestsiden af Hammeren. På det første matrikelkort over Hammeren fra 1818 er stedet benævnt Hammerklovene. Tryk her og se nærmere.
 
Kommer man til stedet ad stien fra Hammerhavnen afslører det sig i det tidlige forår ved at store flokke af sorte fugle kaster sig ud fra klipperne og lander på havet et stykke fra land.
 
Skarv på Kongestolene

Det er skarver, Mellemskarv, der er kommet til området fra de store kolonier længere nordpå for at tilbringe vinteren her.

Enkelte ungfugle bliver her om sommeren, men endnu er der ikke konstateret ynglende skarv på de bornholmske fuglefjelde.

Om sommeren er det Sølvmågerne og måske nogle få Baltisk Sildemåge, der holder til i fuglefjeldet med et større antal Allike.
 
Og i de senere år er også Alk og Lomvie kommet tilbage til disse fuglefjelde. Tryk her og se, hvad fuglefolket registrerer på lokaliteten. 
 
Ligeledes er i nyere tid, 2013, et par Vandrefalke slået sig ned på klipperne, som de har gjort det ud for Slotslyngen ved Mulekleven. Læs mere om dette ved at trykke her.

Hen på sommeren er området karakteriseret ved en speciel sødlig lugt af de mange fugles ekskrementer - en pendant til Chiles guano, der udnyttes som Chilesalpeter.

Kælderhalsen er en af naturens luner. Et hul i klipperne, et hul som en "gammeldags" kældernedgang, der kunne have været opstået dengang den baltiske issøs vandoverflade lå 20 meter højere end nutidens hav.

I andre dele af verden, f.eks. på Gotland har man sådanne "porte", og her har man en idé om, at folk, der går gennem porten, vil blive løst for de sygdomme og skavanker, der måtte plage dem. Men, pas på, terrænet her indbyder ikke just til sådanne eksperimenter.

Til trods for den umiddelbare nærhed til ekskrementerne på fuglefjeldet, må man antage, at klipperne her på vestsiden af Hammeren er noget af det mindst næringsbelastede område på øen.
 
Lav, eller som de også kaldes lichener tåler ikke den luftbårne forurening, derfor finder man øens artsrigeste forekomst af laver her.

Graffiti i Kaelderhalsen

 

Siderne er bygget i en WEB123