Vis menu Søg

Webmaster

Finn Hansen er for det videnspædagogiske aktivitetscenter NaturBornholm den ansvarlige webmaster på denne hjemmeside, der uddyber teksterne i bogen "På 367 ture i Bornholms Natur".

Webmaster på tur ved Hammershus med folk, der er interesseret i får. Foto: Annette Holmelund

Man kan skrive til webmaster på mailadressen: loevfroe@gmail.com

 
 
Prinsgemalen, Hans kongelige Højhed Prins Henrik, der var protektor for NaturBornholm, åbnede websitet ved 10 års jubilæumsfesten den 16. maj 2010. 
 
Se dette øjeblik ved at trykke her.
  

Finn Hansen "kom tilbage" til Bornholm i 1986 med ansættelse som Biolog i Bornholms Amt, hvor den første større arbejde var at kortlægge øens strandenge.

Webmaster har bekymret sig for tilbagegangen af løvfrøer frem til 1990
Webmaster har de seneste 25 år arbejdet med at genskabe gode levemuligheder for en af øens attraktioner, Løvfrøen. Tryk her og læs mere.
 
 
Webmaster har medvirket til redningen af løvfrøerne på Bornholm og har registreret fremgangen i bestanden hvert forår frem til 2010
Og så har webmaster skrevet en del, både om sortspætter og løvfrøer samt Bornholms natur i almindelighed.
 
Især det bornholmske landskabs tab af levesteder for planter og dyr har bekymret, og der er i Natur på Bornholm bragt to artikler om dette emne.
I 2007: "Der skulle være så dejligt ude på landet, men...", tryk her, og i 2011: "Biologisk mangfoldighed - og de bornholmske orkidéer", tryk her og læs mere.
 
Se Finns bibliografi i øvrigt ved at trykke her.
 
 
I 1993 modtog webmaster naturbladet "Bornholms Natur - Fjælstaunijn"s Åbopris.
 
Tryk her og læs Per Ketils motivering for denne hæder.
 
 
Åboprisen fik daværende redaktør af Jul på Bornholm, Hansaage Bøggild, webmaster til at gøre sig nogle tanker omkring sin baggrund for sit engagement i den bornholmske natur. Disse tanker er bragt i JpB 1994. Rent faktisk er det en af de få artikler i dette tidsskrift, som kigger tilbage på en nulevende persons liv og levned! Tryk her og læs mere.
 
 
I 2015 modtog webmaster Bornholms Historiske Samfunds "Bornholmerprisen".
 
Tryk her og læs Ann Vibeke Knudsens motivering for denne hæder.
 
Ved at trykke her kan man se, hvilke personer og institutioner, der har modtaget "Bornholmerprisen".
Løvfrø
Byggesten i Aa Kirke
Prinsgemalen giver webmaster et godt ord med på vejen
Dueodde med lærerstuderende
Studie af et græs
Sortspætter
Bornholmerprisen 2015