Vis menu Søg

205 Stavlebakker

Stavlebakker

- Vibebakken

Stavlebakker er den småkuperede del af Højlyngen, der blev indlemmet i Poulskers del af lyngen, og som i dag er dækket af hovedsagelig Rødgran.
 
På det højeste punkt i disse bakker har der fra højlyngstiden været en pilt, Stavlepilt, der viste folk på vej.
 
Den har godt nok i mange år været både gemt og glemt på kortværk, men en dag i foråret 2015 blev den sammensunkne stenhob genfundet, og stenene lagt lidt på plads!
 
Læs mere om øens vejviservarder, piltene, ved at trykke her.
Stavlebakker og Vibebakke i 1930erne
Der er skåret tørv i de mange fugtige lavninger, og i dag er det muligt at opleve de tidligere tørvemoser som klartvandede søer med Nøkkerose, Kragefod og Bukkeblad.
 
Den etymologiske forklaring på navnet "stavle" er uklar.
 
Men, hvis man lukker øjnene og lader sig hensætte til områdets udseende, da man for måske 200 år siden stavrede sig op i bakkerne for at skære tørv eller rive lyng, ville man møde en småkuperet lyngflade med tørre toppe og vandfyldte sænkninger.
 
I det bornholmske sprog kender man til det gammelnodiske ord "staula", der netop henviser til, at man stavrer sig afsted eller går vaklende og besværligt.
 
Og i tidens løb har det lille bogstav u som i andre bornholmske geografiske stedbetegnelser let kunnet blive til et v.
 
Går man sig i dag en tur fra cykelvejen ind mellem rødgranerne, vil man let kunne fornemme denne følelse af at stavre sig frem - men!
 
Vær opmærksom på, i mange af områdets tørvemoser er der et kraftigt udviklet dække af tørvemos, Sphagnum, som man let kan komme til at træde igennem, med våde fødder til resultat.
 
Og så har Tranen i nyere tid fundet sig tilrette i området ved at etablere sig med et eller flere territorier i de gamle lyngbakker.
 
Vibebakken er et af stedets højdepunkter, og navnet refererer til fortidens Højlyng, hvor Hjejlen, "forklædt som vibe", har haft sit tilholdssted på netop denne bakketop.
 
Kommunens gennemgående cykelvej mellem Paradisbakkerne og Almindingen går lige igennem området, og i den sydlige udkant af bakkerne løber Øleåen i sit næsten helt naturlige løb fra Højlyngstiden.
 
Øleåstien slutter her ved Vibebakke, hvor kommunen har haft en målestation i Øleå siden midt i 1980erne
Højlyngsmoser ved Stavlepilt
Stavlepilt
Tørvemos i Stavlebakkerne
Blåbær vokser op gennem Tørvemos
Bukkeblad i højlyngsmoserne
Målestation i Øleåen ved Vibebakke