Vis menu Søg

270 Stakkelemose

Stakkelemosen

- Kornets Sortrust

Allerede i højlyngstiden længe inden området var blevet inddraget til skovtilplantning eksisterede der i området umiddelbart NØ for Bastemose et mosedrag med benævnelsen Staklemosen.
 
Navnets oprindelse fortaber sig i fortidens glemsel, men man kan måske med lidt god fantasi sætte et "stakkels" menneske i relation til stedet - men, i hvilken forbindelse må læseren selv gætte sig til.
 
Stakkelemosen med jernbanen i 1930erne
I nyere tid er området afvandet i forbindelse med udgrøftningen af fraløbet fra Bastemosen, dog er der endnu umiddelbart øst for Bastemosehus et pænt stort vådområde i forlængelse af mosen. Her er der i vintertiden flere gange bemærket Rørdrum.
 
Kommer man forbi mosen en tidlig sommermorgenstund med stor udstråling til verdensrummet, ser man tit det karakteristiske mosekonebryg!
 
Plantelivet er rigt. Peberbusk, Druemunke, Hvas Avneknippe og Slangetunge foruden en del forskellige Star-arter trækker interesserede botanikere til stedet.
 
Berberis pryder det gamle jernbanetracé med sine gule blomster i maj. Her har planten fundet sig tilrette efter at den igen er accepteret, selvom den fortsat er mellemvært for kornets sortrust.
 
Berberis ved Stakkelemosen
Læs mere om dette spændende værtsskifte ved at trykke her
Sydlige del af Stakkelemosen ved Læsåens underføring i landevejen
Tidlig sommermorgen med mosekonebryg over Stakkelemosen
Hvas Avneknippe i Stakkelemosen
Druemunke ved Stakkelemosen
Spor af Rørdrum i snedækket ved Stakkelemosen
Berberisblomst