Forside
Velkommen
  
Søg
  
GPS
  
Bornholm i dag
  
Kort
  
Litteratur
  
Webmaster
  
Lektør
Søg Sitemap PrintBookmark og Del
Du er her: Velkommen :: 25. Øens årmillioner :: 367. Verdens Ende
1. Rønnes undergrund
2. Sandflugtsskoven
3. Hasles undergrund
4. Ringebakkerne
5. Slotslyngen
6. Hammeren
7. Nordbornholm
8. Istidslandskabet
9. NordØstkysten
10. Bondelandet
11. Østkysten i fiskjed
12. I Pelles fodspor
13. Den baltiske Issø
14. Smålyngen
15. Højlyngen
16. Alm. Gammelskov
17. Alm. Sprækkedale
18. Alm. Bakketoppe
19. Østre Indlæg
20. På Vallen
21. Vestre Indlæg
22. Israndslinier
23. I Myrene
24. Middelalderbyen
25. Øens årmillioner
Kort
340. Bavnet
341. Klintebakken
342. Strøby Stenbrud
343. Læså-profilet
344. Vejrmøllegård
345. Kalby
346. Læså-vandfald
347. Alunskifer-profil
348. Kalkstensbrud
349. Graptolitskifer
350. Vasegård-langhøj
351. Limensgadebrud
352. Bøsthøj - Saxebro
353. Vester Boderne
354. Boderne-Grødbyå
355. Skelbro-Risebæk
356. Munkerup
357. Risegård strand
358. Sose Bakker
359. Sose Bugt - juraler
360. Sose Odde
361. Smeltevandsfloden
362. Homandshald
363. Strandbygden
364. Strandbygårdstrand
365. Madsegrav
366. Arnager
367. Verdens Ende

 
Verdens Ende ud for luthavnshegnet
tryk paa billede for stort
-retur ved "tilbagepil"/
(Alt + venstre pil)
Horsemyreodde - Verdens Ende
 
Kysten med Skidteper og Sengedynen
 
Arnager Byvang-kysten
 
Skidteper - en stor vandreblok ud for Horsemyr Odde
 
Sengedynen ud for Lufthavnen
 
Sengedynen - hvileplads for skarv
 
Edderfugl paa Stranden ved Verdens Ende
 
Tordenkilefragment i loest materiale for foden af klint
 
Verdens Ende - her ender Bornholm

Verdens Ende - Horsemyre Odde

UTM 0484760 / 6101392
 
"Verdens Ende" finder man som betegnelse for mange lokaliteter rundt om på kloden, hvor mennesket i deres fremfærd møder uoverstigelige forhindringer - således også på Bornholm.
 
Da man for år tilbage udvidede Bornholms Lufthavn på Arnager Lyng friholdt man den gamle Arnager Byvang, og i afgrænsningen af flyvepladsen lod man hegnet følge vestkanten af den gamle byvang med gavlgærdet og helt ud på kystskrænten.
 
På denne måde afskar man almindelig færdsel på den tidligere Arnager Lyng for videre adgang ud over smeltevandssletten fra øst, og folk kunne føle sig hensat til en "Verdens Ende".

Horsemyr Odde-klint

 
Stedet markeres ved en odde, Horsemyre Odde, bygget ovenpå aflejringer af BavnOdde-Grønsand i bunden og overlejret af et tykkere lag moræne. Også dette navn har sin naturlige forklaring.
 
Hammers kort fra 1746-1750 angiver lokaliteten "Treil Biergs Hest", senere skrevet Trolbiergs Hæst, og som henviser til en større klippe i vandet udenfor Troldbjerg, en mindre bakke i Arnager Byvang.
 
Muligvis er denne større sten, den senere kaldte "Skidte Per"?
 
Horsemyre Odde kan herefter udledes som Odden ved Troldbjergs Hest. At der også skulle være et fugtigt moseområde, en myr, på odden er tænkeligt, idet der mange steder på kysten er vandstandsende lerlag, der er medvirkende til, at vandet pibler ud af skrænterne og kan samles i mindre fordybninger i kystskrænten.
 
Bebyggelsesformen på Bornholm har helt tilbage til Jernalderens begyndelse i 1000-tallet som nu været spredt liggende gårde, dog ser det ud til, at man kan påvise en virkelig landsbybebyggelse i Arnager.
 
Byens jord var samlet indenfor et stærkt stendige i den daværende Arnager Løkke. Ejendommene havde deres egen matrikulering, uafhængig af sognets øvrige matrikelnumre.
 
Byvangen var delt i forskellige stykker, "Troldbjergagre", "Kulestykket", "Abildebidden", "Myrebidden", "Millegraver", "Kaggedammene", "Smalagre" og "Tværagrene".
 
Foruden den store sten Skidteper, ligger der længere mod vest for enden af et lille stenrev den noget større sten "Sengedynen", der hedder sådan, fordi den ligner en velstoppet overdyne.
 
Det er ikke mange mennesker, der drister sig så langt væk fra Arnager og Stampen, måske med undtagelse af inkarnerede sportsfiskere, og derfor er det muligt, at finde Edderfugle med deres rede lagt midt på stenstranden! 
 
Også planterne er ikke helt almindelige på de tørre kystskrænter, og der er både fundet Knopnellike og Skærmarve.
 
Og så er der alle de spændende geologiske lag fra kridttiden, hvor man bl.a. skulle være særdeles heldig for at kunne finde de pudsige Vættelys, også kaldet Tordenkiler, der er forstenede rester efter datidens blæksprutter.
 
For ikke så mange år siden rykkede Statens Luftfartsvæsen trådhegnet længere væk fra skrænten og etablerede en vandresti ovenpå kystskrænten.
 
 - Så, nu behøver man ikke mere føle sig hensat til Verdens Ende, når man når frem til "Verdens Ende", for i magelighed kan man fortsætte sin gang videre vestpå mod Rønne langs  Lufthavnen og Bavnodde.
 

Siderne er bygget i en WEB123