Forside
Velkommen
  
Søg
  
GPS
  
Bornholm i dag
  
Kort
  
Litteratur
  
Webmaster
  
Lektør
Søg Sitemap PrintBookmark og Del
Du er her: Velkommen :: 19. Østre Indlæg :: 267. Trehøje
1. Rønnes undergrund
2. Sandflugtsskoven
3. Hasles undergrund
4. Ringebakkerne
5. Slotslyngen
6. Hammeren
7. Nordbornholm
8. Istidslandskabet
9. NordØstkysten
10. Bondelandet
11. Østkysten i fiskjed
12. I Pelles fodspor
13. Den baltiske Issø
14. Smålyngen
15. Højlyngen
16. Alm. Gammelskov
17. Alm. Sprækkedale
18. Alm. Bakketoppe
19. Østre Indlæg
Kort
267. Trehøje
268. Enebærskoven
269. Luntebakken
270. Stakkelemose
271a. Bastemose
271b. Syvmasteren
272. Lindesbjerg
273. Stenløse
274. Åsen
275. Fembroen
276. Hagemyr
277. Røverkæret
278. Fladehalle
279. Vallingebjerget
280. Nydammene
281. Svinemose
282. Hjulmagermyr
283. Rømersvej
284. Thorsen-krogen
285. Grønnevad
286. Viskesled
20. På Vallen
21. Vestre Indlæg
22. Israndslinier
23. I Myrene
24. Middelalderbyen
25. Øens årmillioner

 
Trehoeje - en grusbakke ved cykelvejen
tryk paa billede for stort
-retur ved "tilbagepil"/
(Alt + venstre pil)
Trehoeje ved cykelvej
 
Tvillinghuller - overfaldsbygvaerk
 
Tvillinghuller under tilgroning
 
Langemyr - overloeb
 
Studeby-vaadomraade
 
Trehoeje-stengaerde ud mod Studeby
 
Vaadomraade i Studeby ud for Langemyr og Trehoeje

Trehøje - Tvillinghullerne

UTM 0496040 / 6109729
 
Som en del af Splitsgårds-stilstandslinien kan nogle grusbakker følges i den østlige del af Almindingen. Tryk her og læs om denne.
 
I middelalderen har dette område været et naturmæssigt eldorado med udstrakte vandområder omgivet af lyngbakker.
 
Efter udmatrikuleringen af Højlyngen i 1840erne er store dele af området indlemmet i Almindingens Østre Indlæg og for at kunne plante eller så skov har man i den grad måttet grave grøfter ud mod Studeby.
 
Således er datidens omfattende Langemyr i dag blot en mindre skovmose.
 
Vandet herfra er ledt gennem lyngbakkerne i dybe grøfter til Flæskedal og Kelseåen.
 
Trehoeje og Langemyr-hoejdekurver
 
Den voldsomme udgrøftning af denne del af Almindingen i anden halvdel af 1800-tallet har fået skovmyndighederne midt i 1900-tallet til at reparere lidt på skaderne ved bl.a. at genskabe de to Tvillinghuller ved nye overløbsbygværk.
 
I nyere tid er tankerne om yderligere at fritlægge skovens herligheder og seværdigheder taget til i forbindelse med tankerne om "naturnær skovdrift", og her er Trehøje-området kommet i betragtning.
 
Plantninger af Rødgran, der er etableret efter 1967-stormen, er fældet.
 
Højene og vandområderne er fritlagt og Hedelyng er genindvandret.
 
I det tidlige forår inden bladenes udspring finder man i området flere sart lilla-blomstrende buske, der synes slet ikke at høre til her! - det er Pebertræ.
 
 
Pebertrae
 

Siderne er bygget i en WEB123