Forside
Velkommen
  
Søg
  
GPS
  
Bornholm i dag
  
Kort
  
Litteratur
  
Webmaster
  
Lektør
Søg Sitemap PrintBookmark og Del
Du er her: Velkommen :: 11. Østkysten i fiskjed :: 125. Svaneke
1. Rønnes undergrund
2. Sandflugtsskoven
3. Hasles undergrund
4. Ringebakkerne
5. Slotslyngen
6. Hammeren
7. Nordbornholm
8. Istidslandskabet
9. NordØstkysten
10. Bondelandet
11. Østkysten i fiskjed
Kort
124. Hammerslet
125. Svaneke
126. Frenne
127. Grisby
128. Sylten
129. Aarsdale
130. Bavnehøj
131. Skåret
132. Gavlhalds Batteri
133. Svenske Havn
134. Prøjserværket
135. Pærahavn
136. Malkværnskansen
137. Sjølla
138. Halleklipperne
139. Frederiks Stenbrud
12. I Pelles fodspor
13. Den baltiske Issø
14. Smålyngen
15. Højlyngen
16. Alm. Gammelskov
17. Alm. Sprækkedale
18. Alm. Bakketoppe
19. Østre Indlæg
20. På Vallen
21. Vestre Indlæg
22. Israndslinier
23. I Myrene
24. Middelalderbyen
25. Øens årmillioner

 
Figen i Holsts gaard
tryk paa billede for stort
-retur ved "tilbagepil"/
(Alt + venstre pil)
Gaardkig i Vestergade
 
Svaneke havn
 
Hullenakke Fyr
 
Jernurt
 
Svanekehave
 
Kildefest-Sankt Hans-baal
 
Vagtbod Batteri og røgeri

Svaneke

UTM 0508984 / 6109950
 
Navnet har oprindeligt været "Swanwika", der kan forklares som hunkønsformen af Swanwik, sammensat af de gammeldanske ord for svane og vig. Altså "vigen med svanerne"!

Solopgang over Svaneke

Den næsten nøgne og ubebyggede yderste klippekyst er stærkt indskåret med snævre vige, næs og skær.
 
Flere af vigene benævnes havne, Vigehavn, Hullehavn og Frennehavn, et levn fra tiderne forud for for sejladsens koncentration i vore dages kunsthavn, der over flere omgange siden begyndelsen af 1800-tallet er udvidet og sprængt ind i klippen.

Svaneke har på grund af disse lette anløbsforhold været et udsat sted for fjendtligt sindede naboers eventuelle landgang, og der er bygget fire store skanseanlæg.

Svaneke er en af landets smukkeste og mest velproportionerede bydannelser. De særegne terrænforhold her yderst på klippekysten har sat deres præg på bebyggelsen.

Svanekes roede tage

Fra et nogenlunde plant niveau nede ved havnen, hvor byens gamle gårde fra gammel tid har fundet plads, hæver terrænet sig ret stejlt til alle sider ind mod land.

På terrasser op ad disse skråninger ligger byens øvrige bebyggelse af mindre gårde og huse - for størstepartens vedkommende i bindingsværk.
 
Og i haverne vokser eksotiske planter som morbær, figen, abrikos, mandel og fersken som om det var på sydligere himmelstrøg!

Svaneke er et særdeles søgt sted for øens tilrejsende, idet man her finder et bysamfund, der i det store og hele er bevaret som det grundlæggende så ud i vore forældres barndom - altså "hyggeligt" og fyldt med atmosfære!

Det giver plads til oplevelser, både kulturelle og naturhistoriske, og midt på Tørvegade kan man opleve øens eneste vokseplads for Jernurt.

I Svaneke var der i middelalderen en virksom Hellig Kilde, som folk før Reformationen valfartede til Skt. Hans nat for at skaffe sig fordele af vandets undergørende og helbredende virksomhed.

Højdepunktet for Svaneke-boerne i almindelighed og sognets konfirmander i særdeleshed er fortsat den overleverede kildefest i nye rammer på festpladsen i Sdr. Byskov og sluttende af med øens største Skt. Hansbål på Hulelnakke.

I byens høje periferi troner kirken, der er et ombygget middelalder kapel, Bechs Stubmølle fra 1600-tallet, Svanemøllen fra 1800-tallet og Utzons vandtårn fra 1951.
 

Siderne er bygget i en WEB123