Forside
Velkommen
  
Søg
  
GPS
  
Bornholm i dag
  
Kort
  
Litteratur
  
Webmaster
  
Lektør
Søg Sitemap PrintBookmark og Del
Du er her: Velkommen :: 25. Øens årmillioner :: 360. Sose Odde
1. Rønnes undergrund
2. Sandflugtsskoven
3. Hasles undergrund
4. Ringebakkerne
5. Slotslyngen
6. Hammeren
7. Nordbornholm
8. Istidslandskabet
9. NordØstkysten
10. Bondelandet
11. Østkysten i fiskjed
12. I Pelles fodspor
13. Den baltiske Issø
14. Smålyngen
15. Højlyngen
16. Alm. Gammelskov
17. Alm. Sprækkedale
18. Alm. Bakketoppe
19. Østre Indlæg
20. På Vallen
21. Vestre Indlæg
22. Israndslinier
23. I Myrene
24. Middelalderbyen
25. Øens årmillioner
Kort
340. Bavnet
341. Klintebakken
342. Strøby Stenbrud
343. Læså-profilet
344. Vejrmøllegård
345. Kalby
346. Læså-vandfald
347. Alunskifer-profil
348. Kalkstensbrud
349. Graptolitskifer
350. Vasegård-langhøj
351. Limensgadebrud
352. Bøsthøj - Saxebro
353. Vester Boderne
354. Boderne-Grødbyå
355. Skelbro-Risebæk
356. Munkerup
357. Risegård strand
358. Sose Bakker
359. Sose Bugt - juraler
360. Sose Odde
361. Smeltevandsfloden
362. Homandshald
363. Strandbygden
364. Strandbygårdstrand
365. Madsegrav
366. Arnager
367. Verdens Ende

 
Sose Odde med Baptiststenen
tryk paa billede for stort
-retur ved "tilbagepil"/
(Alt + venstre pil)
Sose Skanse
 
'Erosion
 
Sose Baadelaug
 
Sose Rev og Blakken 1756
 
Sose - sandsten med tallerkener ved Sose Odde
 
Rustpletter i tallerkensandstenen
 
Kildevaeld med jern i vandet
 
Sose - jura flisebelaegning

Sose Odde - Skibskatastrofen 1678

UTM 0489264 / 6099385
 
Som en udragende pynt markerer Sose Odde sig på den bornholmske sydkyst. Det er de hårde lerjernsten fra jura, der er grundlaget for Sose Rev, og yderst ligger en særdeles stor vandreblok Blakken.
 
 
Sose ved Lilleaa
 
 
Men, lokalitetsnavnet Sose fortaber sig i fortidens dunkle lys, og trods flere forslag om at det kunne skyldes lyden af et vandløbs "susen", og at flere gårde har fået navn herefter, henvises til en mere plausibel forklaring i Bornholms Stednavne.
 
Det kunne før i tiden have foreligget en sammensætning af "Sohusa" - en a-afledning af hus, jævnfør Sohus for Søhus.
 
Navnet "Sohus" vil kunne forklare "Sose" i umiddelbar nærhed af stranden ved Lilleåens udløb på det vedhæftede Hammers kort fra 1746-50.
 
- ERGO: Sose er lokaliteten for middelalderens Søhus ved Lilleåen
 
 
Undergrunden på Sose Odde er iøvrigt aflejringer fra Jura, godt 200 millioner år gamle, overlejret af moræne fra den sidste del af seneste istid, ikke meget mere end 15.000 år gamle.
 
Som revdannende materiale finder man både den røde lerjernsten og en sandsten, der udmærker sig ved både at være overstrøet med små pletter af rust samt nogle runde tallerkenlignende strukturer på overfladen.
 

Tallerken på sandsten

 
Endnu har ingen faggeolog udtalt sig skråsikkert omkring disse strukturer, så indtil videre må man antage, at der for ca. 200 millioner år siden på dette sted har eksisteret nogle fysiske forhold, der i et ferskvandsmiljø har kunnet sikre dannelsen af sådanne "tallerkener".
 
De geologiske forhold er sløret ved det anlæg, Sose Odde Bådelaug har arrangeret sig med ved at deponere større mark- og brudsten til forhindring af naturlig kysterosion i et forsøg på at konservere nogle fritidshytter og ophalerplads til joller - just ikke nogen naturvenlig foranstaltning!
 
Øverst på kystskrænten blev der i middelalderen bygget et større befæstningsanlæg i form af en godt 100 meter lang skanse til beskyttelse af odden mod landsættelse af fremmede og fjendtlige tropper.
 
Men, der har som sådan ikke været udkæmpet større slag omkring denne lokalitetet, hvorimod den natten mellem 4. og 5. december 1678 var skueplads for Danmarkshistoriens største skibskatastrofe.
 
Katastrofen er beskrevet i flere sammenhænge, men senest af Jacob Seerup i Bornholmske Samlingers 4. Række, bind 2 2008.
 
Kort fortalt skete der det:
I løbet af natten strandede 18 skibe med flere end 3.400 mænd og 600 kvinder og børn på Sose Rev tæt på land.
Disse skibe blev efterhånden slået til vrag med store tab af menneskeliv, dog ikke opgjort hvor mange!
Bornholms kulturhistoriske museum i Rønne har en større udstilling af fund efter disse skibe, og fra tid til anden skyller der fortsat vragrester ind på kysten fra disse mange skibe.
 
 

Siderne er bygget i en WEB123