Forside
Velkommen
  
Søg
  
GPS
  
Bornholm i dag
  
Kort
  
Litteratur
  
Webmaster
  
Lektør
Søg Sitemap PrintBookmark og Del
Du er her: Velkommen :: 15. Højlyngen :: 219. Østermarie Plantage
1. Rønnes undergrund
2. Sandflugtsskoven
3. Hasles undergrund
4. Ringebakkerne
5. Slotslyngen
6. Hammeren
7. Nordbornholm
8. Istidslandskabet
9. NordØstkysten
10. Bondelandet
11. Østkysten i fiskjed
12. I Pelles fodspor
13. Den baltiske Issø
14. Smålyngen
15. Højlyngen
Kort
200. Bodilsker Højlyng
201. Døvredal
202. Troldestenen
203. Amaliekilde
204. Sævepilt
205. Stavlebakker
206. Poulsker Plantage
207. Grønnevad
208. Kragesten
209. Hvidedynder
210. Kregsten
211. Anhøj Myr
212. Kullebakken
213. Hellig Hågen
214. Lille Mikkel
215. Klokkerpilten
216. Varperne
217. Pedersker Plantage
218. Ølene
219. Østermarie Plantage
220. Aaker Plantage
221. Knægten
222. Højlyngens Klippe
223. Højlyngsvejen
224. Aakirkeby Plantage
16. Alm. Gammelskov
17. Alm. Sprækkedale
18. Alm. Bakketoppe
19. Østre Indlæg
20. På Vallen
21. Vestre Indlæg
22. Israndslinier
23. I Myrene
24. Middelalderbyen
25. Øens årmillioner

 
Vestre Skov foraaret 2012
tryk paa billede for stort
-retur ved "tilbagepil"/
(Alt + venstre pil)
Sortspaette han fodrer unge i redehul syd for Oelene
 
Spor efter sortspaetters tilstedevaerelse
 
Oeleaastien
 
Oeleaaen gennem Oestermarie Plantage

Østermarie Plantage - Øleå

UTM 0501280 / 6105995
 
Østermarie sogns Plantage liger sydligt i sognet op mod enklaven Poulsker sogns Plantage samt en mindre plantage lidt længere mod Nord Vest, ialt 148 ha.
 
Denne sidste såkaldte "Vestre Plantage" på omkring 28 ha. har Bornholms Regionskommune i nyere tid solgt til en privat lodsejer.
 
Og han lod hele arealet flankhugge i vinteren 2011-12! Det havde stor indflydelse på flora og fauna i området.
 
Se resultatet ved at trykke her.

Plantagerne syd for Oelene

I de oprindelige 148 ha. har de 98 ha. været dækket af rødgran og 38 ha. af løvtræ, heraf 4 ha. bøg.
 
Midt i 1970'erne var der et fast ynglepar af sortspætter i bl.a. bøgetræerne ved Ølene Savværk, og de hultræer, der ikke var beboet af sortspætter husede alliker.
 
Det daværende Bornholms Amt etablerede for år tilbage en trampesti med broer langs det øvre løb af Øleåen med start ved Ølene Savværk og mål ved Vibebakke i den tidligere Poulsker Plantage.
 
Øleåen har på denne strækning et ureguleret forløb , og det er muligt at kunne iagttage et vandløb, som det vil være i fri dressur, og som det har udviklet sig på Højlyngen, faktisk helt tilbage til istiden!
 
I en undersøgelse af Øleåen, som Bornholms amtskommune foretog i forbindelse med "Grøn Ø"-projektet i vinteren 1987-88 blev det konstateret, at strækningen fra Ølene mod Slamrabjerg har et gennemsnitligt fald på 7,6 0/00 med stor variation.
 
Artsrigdommen blandt smådyr er stor med 54 arter/grupper med forekomst af flere sjældne arter, bl.a. den særdeles sjældne vårflue Wormaldia subnigra, der her har et af landets få levesteder.
 
Også bestanden af bækørred er stor på denne strækning.
 
Ude i det åbne land er mange af åens slyngninger, de såkaldte mæandrer, i tidens løb blevet rettet ud til lige kanallignende forløb.
 
Følger man åens forløb fra starten ved Ølene Savværk og helt til udløbet ved Slusegård skal man gå ialt 22,160 km.
 
Øleå er dermed øens længste vandløb, idet Læså er fra sit udspring til udløbet "kun" er 20,120 km. Se mere ved at trykke her.
 
 

Siderne er bygget i en WEB123