Forside
Velkommen
  
Søg
  
GPS
  
Bornholm i dag
  
Kort
  
Litteratur
  
Webmaster
  
Lektør
Søg Sitemap PrintBookmark og Del
Du er her: Velkommen :: 9. NordØstkysten :: 119. Hellig Kvinde
1. Rønnes undergrund
2. Sandflugtsskoven
3. Hasles undergrund
4. Ringebakkerne
5. Slotslyngen
6. Hammeren
7. Nordbornholm
8. Istidslandskabet
9. NordØstkysten
Kort
92. Stevelen
93. Salene
94. Bokul
95. Gudhjem
96. Nørresand
97. Sletten
98. Melsted
99. Kongensmark
111. Saltune
112. Klinterne
113. Randkløve
114. Ypnested
115. Sortevad
116. Bølshavn
117. Bølshavnstrand
118. Gyldensåen
119. Hellig Kvinde
120. Listed
10. Bondelandet
11. Østkysten i fiskjed
12. I Pelles fodspor
13. Den baltiske Issø
14. Smålyngen
15. Højlyngen
16. Alm. Gammelskov
17. Alm. Sprækkedale
18. Alm. Bakketoppe
19. Østre Indlæg
20. På Vallen
21. Vestre Indlæg
22. Israndslinier
23. I Myrene
24. Middelalderbyen
25. Øens årmillioner

 
Hellig Kvinde, en bautasten
tryk paa billede for stort
-retur ved "tilbagepil"/
(Alt + venstre pil)
En skibssætning med Hellig Kvinde
 
Hellig Kvinde strandeng
 
Vibefedt på Hellig Kvinde-strandengen
 
Logulvet - de yderste flade Hellig Kvinde-klipper
 
Havet boelger ind over Logulvet
 
Logulvet fra Syd
 
Hellig Kvinde over kystklipperne
 
Hellig Kvinde med udstykningen 214am fra 1936 fra 1936
 
Hellig Kvinde omkring 1910. Foto af Valdemar Myhre. Foto tilhoerer Svanekes Venner
 
Vogterdreng ud for Hellig Kvinde omkring 1910. Fotograferet af Valdemar Myre. Billedet tilhører Svanekes Venner
 
Kystklipper syd for Hellig Kvinde
 
Fredninger langs kysten mellem Hellig Kvinde og Listed. Kortet er kopieret fra BRKs website

Hellig Kvinde

UTM 0505883 / 6111433
 
Hellig Kvinde er navnet på en bautasten tæt ved Gyldensåens udløb. Sammen med en anden knækket sten står den på resterne af en lav stenrøse.
 
Umiddelbart øst for røsen står en samling af 16 mindre oprette sten, der danner en aflang oval skibssætning, der stammer fra yngre jernalder, ca. 500 efter vor tidsregning.
 
Da den ”Kgl. Commission til Oldsagers Opbevaring” blev oprettet i 1807 begyndte man her i landet at interessere sig for bevaring af jordfaste mindesmærker og oldsager.
 
Gennem indberetninger fra sognepræsterne fik Commissionen oplysninger om, hvad der fandtes omkring i sognene af fortidsminder, og på grundlag af disse indberetninger blev der udarbejdet en liste over ting, der ved fredning burde bevares for eftertiden.
 
I denne første liste figurerede Bornholm med to ting, og den ene af disse var Hellig Kvinde!
 
Et gammelt sagn fortæller, at stenen på højen var en hellig kvinde og de små sten hendes børn. For at undgå en truende fare blev de alle på kvindens bøn forvandlet til sten.
 
 
Solopgang bag Hellig Kvinde
 
I gammel tid hilste vejfarende på denne såkaldte Boelsgade ærbødigt på Hellig Kvinde og hendes børn, når deres vej faldt forbi.
 
Ser man billeder af landskabet med Hellig Kvinde fra sidst i 1800-tallet er det slående hvor bart det er for træer. Her gik nemlig både heste, køer og får på den fælles græsgang, en Kongensmark, ejet af staten.
 
Denne nedbidning af opvoksende trævækst har fremmet en lysåben flora i strandengene, der med sine nationalt sjældne arter som Melet kodriver og Kantbælg besøges af mange turister.
 
Rock-pool og usaedvanlige strandengsplanter ud for Hellig Kvinde
 
Logulvet kaldes den flade og stærkt opsprukne klippe yderst mod havet, og både den og klipper tættere på Bølshavn bryder bølgerne i hvide kaskader, når de i pålandsvind ruller ind mod kysten.
 
De naturhistoriske og rekreative interesser er særdeles store på denne kyststrækning.
 
Så vigtige var de, at Fredningsnævnet i 1956 mente, at de ved en yderligere fredning skulle sikres bedre for eftertiden og at der skulle være offentlig adgang til herlighederne.
 
Læs mere om denne fredning ved at trykke her.
 
Endnu tidligere havde man i den bornholmske offentlighed og måske især i kredsen omkring Foreningen Bornholm frygtet for en større tilplastring af kystarealet mellem Hellig Kvinde og Listed med udstykninger og opførelse af fritidshuse.
 
Det var der lukket op for i slutningen af 1930'erne ved udmatrikuleringer af lodderne 214am, 214ao og 214ap tæt på Hellig Kvinde og havværts landevejen.
 
 
Valdemar Myhre har fotograferet Hellig Kvinde omkring 1910. Foto tilhører Svanekes Venner
 
Det tog nogle år at forhandle sig frem til et resultat, men i 1944 blev der foretaget en fredning i mod videre udstykning af kysten med bl.a. følgende ordlyd:
 
Kendelsen går ud paa, at den Del af den nævnte Ejendom, som ligger mellem Stranden og Landevejen mellem Bølshavn og Listed underkastes fredningsbestemmelser af følgende indhold:
 
Arealet skal bevares i sin nuværende Tilstand. Det maa derfor ikke bebygges - heller ikke med Skure, boder og lignende - og det maa ikke opdyrkes eller beplantes. For at de med Lyng bevoksede Omraader skal bevares i deres nuværende Skikkelse, skal Ejeren drage Omsorg for, at Træ og Buskvækster ikke breder sig ind paa disse Omraader; selvsaaede Træer og Buske indenfor Lyngomraaderne skal han fjerne. De paa Arealet værende Klipper og Sten, derunder ogsaa sten i de paa og om Arealet værende Gærder, maa ikke sprænges, brydes eller fjernes; dog skal det være Ejeren tilladt ved Stranden at tage Sten til brug på hans Ejendom.
 
Se fredningskortet ved at trykke her,og læs hele baggrunden for og fredningens fulde ordlyd ved at trykke her.
 

Siderne er bygget i en WEB123