Forside
Velkommen
  
Søg
  
GPS
  
Bornholm i dag
  
Kort
  
Litteratur
  
Webmaster
  
Lektør
Søg Sitemap PrintBookmark og Del
Du er her: Velkommen :: 11. Østkysten i fiskjed :: 132. Gavlhalds Batteri
1. Rønnes undergrund
2. Sandflugtsskoven
3. Hasles undergrund
4. Ringebakkerne
5. Slotslyngen
6. Hammeren
7. Nordbornholm
8. Istidslandskabet
9. NordØstkysten
10. Bondelandet
11. Østkysten i fiskjed
Kort
124. Hammerslet
125. Svaneke
126. Frenne
127. Grisby
128. Sylten
129. Aarsdale
130. Bavnehøj
131. Skåret
132. Gavlhalds Batteri
133. Svenske Havn
134. Prøjserværket
135. Pærahavn
136. Malkværnskansen
137. Sjølla
138. Halleklipperne
139. Frederiks Stenbrud
12. I Pelles fodspor
13. Den baltiske Issø
14. Smålyngen
15. Højlyngen
16. Alm. Gammelskov
17. Alm. Sprækkedale
18. Alm. Bakketoppe
19. Østre Indlæg
20. På Vallen
21. Vestre Indlæg
22. Israndslinier
23. I Myrene
24. Middelalderbyen
25. Øens årmillioner

 
Gavl Halds Batteri i 1860'erne
tryk paa billede for stort
-retur ved "tilbagepil"/
(Alt + venstre pil)
Led ind til Gavlhald-indhegningen
 
Forskelligbladet Karse
 
Gul Halds Batteri i 1970'erne
 
Gavlhaldsbatteri
 
Gavlhalds Batteri med god mobildaekning
 
Svalerod ved Gavlhalds Batteri
 
Tyndakset Goegeurt ved Gavlhalds Batteri

Gavlhalds batteri - Gulhalds batteri

UTM 0509853 / 6105077
 
Gavlhald er en fremspringende klippe, der fra søen kan have et udseende som en gavl.
 
Hald eller halle kender man andre steder på Bornholm, og alle steder henviser de til "flade" klipper eller sten.
 
I følge Stednavnebogen har lokaliteten i tidens løb imidlertid haft flere forskellige navne som:
Gaul-hallen, Guul-Halen,
Gaulhalen, Gaul-Halden,
Guulhale, Goulhall,
Guulhale, Gavlhales Batteri
og Gaulhale Skanse.

Hammer 1746-50

Her på Gavlhald er bygget et batteri med en skanse på 25 meter af tilført græstørv. Inde i skansen ses tydeligt to stensatte kanonbænke, der har givet kanonerne et fast fundament at stå på.

Under krigen med englænderne fra 1807 til 1814 var batteriet udstyret med to stk. 8 punds kanoner, men det vides ikke, om batteriet har været i ildkamp.
 
Det tilhørte 1. artellerikompagnis Østre Artilleriafsnit mellem Malkværn og Kobbeå med ialt 11 batterier og 31 kanoner.

I begyndelsen af 1800-tallet fandtes der rundt langs den bornholmske kyst gennemsnitlig en skanse for hver 400 meter.

Det store antal skanser hænger sammen med, at forsvaret her i højere grad end i nogen anden dansk landsdel var baseret på et lokalt landeværn.

Denne lokale milits var imidlertid ikke tilstrækkelig slagkraftig, hvis angriberne først var kommet i land.
 
Det var derfor afgørende for øens forsvar, at angreb blev afvist allerede i landgangsfasen, hvor fjenden var mest sårbar overfor beskydning.
 
Skansen ligger omgivet af et afgræsset overdrev, en rest efter datidens Kongens Mark.
 
Her græsser fortsat kreaturer, der fremmer tilstedeværelsen af en stor variation af planter.
 
Stedets klenodie er Forskelligbladet Karse, der vokser langs kyststien lige indenfor leddet. Den blomstrer hen på sommeren.
 
I det tidlige forår blomstrer Hulkravet kodriver og Tyndakset gøgeurt, og senere på sommeren er området domineret af Svalerod med deres røde Soldatertæger.
 
Svalerod er i almindelighed giftig, men netop soldatertæger har et fordøjelsessystem, der kan nedbryde denne gift!
 
Ja, det ser ud som om, at de kun lever af denne giftige plantes saft!

Soldatertaege paa Svalerod

 

Siderne er bygget i en WEB123