Forside
Velkommen
  
Søg
  
GPS
  
Bornholm i dag
  
Kort
  
Litteratur
  
Webmaster
  
Lektør
Søg Sitemap PrintBookmark og Del
Du er her: Velkommen :: 15. Højlyngen :: 211. Anhøj Myr
1. Rønnes undergrund
2. Sandflugtsskoven
3. Hasles undergrund
4. Ringebakkerne
5. Slotslyngen
6. Hammeren
7. Nordbornholm
8. Istidslandskabet
9. NordØstkysten
10. Bondelandet
11. Østkysten i fiskjed
12. I Pelles fodspor
13. Den baltiske Issø
14. Smålyngen
15. Højlyngen
Kort
200. Bodilsker Højlyng
201. Døvredal
202. Troldestenen
203. Amaliekilde
204. Sævepilt
205. Stavlebakker
206. Poulsker Plantage
207. Grønnevad
208. Kragesten
209. Hvidedynder
210. Kregsten
211. Anhøj Myr
212. Kullebakken
213. Hellig Hågen
214. Lille Mikkel
215. Klokkerpilten
216. Varperne
217. Pedersker Plantage
218. Ølene
219. Østermarie Plantage
220. Aaker Plantage
221. Knægten
222. Højlyngens Klippe
223. Højlyngsvejen
224. Aakirkeby Plantage
16. Alm. Gammelskov
17. Alm. Sprækkedale
18. Alm. Bakketoppe
19. Østre Indlæg
20. På Vallen
21. Vestre Indlæg
22. Israndslinier
23. I Myrene
24. Middelalderbyen
25. Øens årmillioner

 
Hoejdekurver omkring Anhoej Pilt
tryk paa billede for stort
-retur ved "tilbagepil"/
(Alt + venstre pil)
Anhoej Pilt godt gemt bort i nåleskoven
 
Anhoejhusmatrikler i Pedersker-lyngen
 
Anhoejmyr - Roedeller i det tidlige foraar
 
Anhoejbaek midt i myren
 
'Anhøj
 
Anhoej Myr, syd

Anhøj - Anhøj Pilt - Anhøj Myr

UTM 0501629 / 6103780
 
For foden af et af de højeste punkter i denne del af Højlyngen, den 110 meter høje Anhøj med Anhøj Pilt Anhøj Myr som et af Lyngens største vådområder. Tryk her og læs mere om pilte i Højlyngen.
 
Denne del af Højlyngen blev tillagt Poulsker Sogn som en enklave langt fra modersognet.
 
Navnet Anhøj skulle ifølge Stednavnebogen skyldes fuglenavnet "And", idet der efter datidige kilder skulle være store flokke af ænder i middelalderens store vådområde.
 
På et ældre matrikelkort, benævnes Anhøj Bæk som Eenhöye Bekken, hvorfor Anhøj kan være en omskrivning af lokaliteten Ene Høj?!
 
Altså et højdepunkt, hvor der i middelalderen voksede Enebær.
 
Anhoejmose midt i 1800-tallet
 
 
Ligesom alt andet i forbindelse med opdyrkningen af Højlyngen mistede Anhøj Myr mange af sine naturhistoriske kvaliteter.
 
En dyb grøft blev ført fra udbyggerstedet Anhøj Hus' markarealer og direkte gennem myren og videre mod øst som Anhøj Bæk for til sidst at blive forbundet med Øleåen.
 
I 2010 er store dele af Anhøjmyr indhegnet, og der er udsat et for Bornholm fremmed dyr, Dådyr, som efter nogle udbrud andre steder på øen efterhånden har en større bestand på flere kobler med over 100 individer.
 
Indhegningen her på omkring 50 hektar bør ikke afholde folk fra at begive sig ind i Myren for opleve lidt af den planteverden, der fortsat brudstykkevis minder om fortidens omfattende lyngmose.
 
20 dådyr skal i en femårig periode forsøge at genskabe noget af den græsningsskov, der herskede her før udgrøftningen og tilplantningen af Anhøj Myr, og en gruppe lokale mennesker er knyttet til dette projekt.
 
Regionskommunen har en facilitet på sit website og kortværk, der viser hvorledes det vil gå, hvis man igen genskaber våde tilstande i denne del af Hølyngen.
 
Tryk her og se fremtidsscenariet.
 

Siderne er bygget i en WEB123