Vis menu Søg

2 Galgeløkken

Galgeløkken

- Losseplads - Høfder - Havneudvidelse

Her stod byens galge, og her blev heksene brændt i middelalderen!

 

Læs mere ved at trykke her.

 
Efter afståelsen af Skånelandene i 1679 besluttede Kong Christian V at anlægge en stor havn ved Rønne.
 
Fæstningsarbejderne påbegyndtes i 1687, og byen blev omspændt med volde og grave.
Kastellet på Galgeløkken midt i 1700-tallet

I fæstningens sydvestlige hjørne opførtes en lukket bastion med et svært kanontårn i midten. Tårnet - nutidens Kastellet - havde på øverste etage 10 store kanoner, og med dem kunne man forsvare indsejlingen til havnen.

Galgeløkken 1824 på Matrikel 1-kortet

Galgeløkken er en del af den tidligere Søndre Udmark, et græs- og lyngklædt flyvesands- og hedesletteområde, der langs kysten strakte sig fra Sose til Rønne. 

Tidligere Skovfoged Viggo Hansen har i sin bog "År og dag i skoven, Grønne og gulnede blade fra Rønne Udmarks Skov" fra 1966 skrevet om plantningen af Østrigsk Fyr på Galgeløkken - langs den østre side og mod nord ud for Kastellet. 

Denne plantning blev påbegyndt i 1874, hvorfor de ældste af de tilbageværende Østrigske Fyr i dag 2018 må antages at være 142 år gamle!

Galgeløkkens 80 tønder land kom ikke til at høre med til det egentlige skovområde. "Det var- og er - jo sådan, at selv om Galgeløkken er en del af "Byens Frihed", har militæret fra gammel tid haft brugsret til området. Bornholms milits anvendte Galgeløkken til manøvrer og mønstringer med års mellemrum.

I dag er størsteparten af det tidligere åbne lyngareal dækket af skov - især Vintereg.

En international vigtig geologisk lokalitet

En stejl kystklint med et 400 meter langt og 10 meter højt profil fra Nedre Jura danner afgrænsningen ud mod havet.
 
På grund af høfdebyggeri og nu tildækket losseplads er dette internationalt kendte profil noget sløret. Men højvande og sydvestlige vinde "renser op" en gang imellem!
 
Aflejringerne er vekslende tynde sand- og lerlag, der er dannet i lavvandede områder, hvor der har været en vekslen mellem perioder med strøm og perioder med rolige forhold i et tidevandspræget delta.
 
En interessant og særdeles spændende gennemgang af stedets geologiske kvaliteter er bragt af Geologen Finn Surlyk i: Naturen i Danmark, Geologien, siderne 147-151.
Geologen Jørgen Butzbach argumenterer for, at høfderne bør fjernes, fordi kystprofilet er så vigtig for at forstå aflejringsforholdene i området for 200 millioner år siden

Floraen er om sommeren særpræget med tørbundsarter som f.eks. den fredede Opret Kobjælde, Ager-Guldstjerne og Tornblad. Tryk her og se nærmere.

I efterårsmånederne foregår et ikke ringe fugletræk hen over området med duer, alliker og finker som de dominerende.
 
Tryk her og se hvilke fugle, det drejer sig om.
 
Galgeløkkens vandrerhjem
På Rønne Byarkivs hjemmeside er samlet en del særdeles interessante billeder fra tidligere tider på Galgeløkken. Tryk her og læs mere.
Opret Kobjælde - eneste vokseplads på Bornholm er Galgeløkken
Galgeløkken fra oven maj 2012. Foto: Eigil Holm
Galgebakken og Castellet samt Kastelsmøllen på Matrikel 1-kortet 1824
Kastel og Østrigsk Fyr fra 1874
Østrigsk Fyr på kastelsvolden
Østkrafts skorsten rager op over de østrigske fyrrers toppe
Naturpleje på kastelsvolde
Høfdebyggeriet har standset kysterosionen ud for Galgeløkken
Høfder ud for Galgeløkken
Erosion af kystskrænten ved højvande
Ved erosion fritlægges kystprofilet til yderligere studier
Tidevandsaflejringer, skiftevis sand og ler i "varv"
Galgeløkken 1956 med skydebane
Galgeløkken 1968 med påbegyndt inddæmning til losseplads
Tidligere losseplads for foden af kystskrænt
Udbygning af Rønne Havn ud for lossepladsen fra 1970erne
Udbygningen tager fart