Vis menu Søg

2 Galgeløkken

Galgeløkken

- Losseplads - Høfder

Her stod byens galge, og her blev heksene brændt i middelalderen!

 
Efter afståelsen af Skånelandene i 1679 besluttede Kong Christian V at anlægge en stor havn ved Rønne.
 
Fæstningsarbejderne påbegyndtes i 1687, og byen blev omspændt med volde og grave.
Kastellet på Galgeløkken midt i 1700-tallet

I fæstningens sydvestlige hjørne opførtes en lukket bastion med et svært kanontårn i midten. Tårnet - nutidens Kastellet - havde på øverste etage 10 store kanoner, og med dem kunne man forsvare indsejlingen til havnen.

Galgeløkken er en del af den tidligere Søndre Udmark, et græs- og lyngklædt flyvesands- og hedesletteområde, der langs kysten strakte sig fra Sose til Rønne. I dag er området ved at gro til i skov.

En stejl kystklint med et 400 meter langt og 10 meter højt profil fra Nedre Jura. På grund af høfdebyggeri og nu tildækket losseplads er dette internationalt kendte profil noget sløret. Men højvande og sydvestlige vinde "renser op" en gang imellem!

Floraen er om sommeren særpræget med tørbundsarter som f.eks. den fredede Opret Kobjælde, Ager-Guldstjerne og Tornblad. Tryk her og se nærmere.

I efterårsmånederne foregår et ikke ringe fugletræk hen over området med duer, alliker og finker som de dominerende.
 
Tryk her og se hvilke fugle, det drejer sig om.
Galgeløkkens vandrerhjem
Opret Kobjælde
Kastellet
Høfder ud for Galgeløkken
Tidligere losseplads for foden af kystskrænt
Erosion af kystskrænten ved højvande