Vis menu Søg

221 Knægten

Knægten

- Fårebakkepiltene

Knægten er en vejviservarde højt i Højlyngen, 121 meter over havets overflade.
 
Det omkringliggende landskab er relativt fladt med navnet Flade Halle , som er en del af Fårebakkerne.
 
Navnet henviser til, at de afgræssende dyr søgte til højdedraget for at overnatte i Højlyngstiden.
Fårebakke Pilt
Endnu en varde, Fårebakkepilt blev rejst på østsiden af et andet af områdets højdedrag, 121 meter over havet.
 
Den har i en længere årrække været omsluttet af en tæt rødgran-bevoksning og ikke umiddelbart tilgængelig.
 
Men i foråret 2016 blev granerne fældet, og pilten har igen fået sin fremtrædende plads højt i den daværende højlyngsflade.
 
Og så skete der det, at der sydligst i det nuværende skovområde umiddelbart nord for Højlyngsvej og øst for Sigårdsvej i 1962 blev opdaget endnu en vejviservarde, der ikke umiddelbart var kendt for offentligheden og registreret i Stednavnebogen.
 
Den har fået betegnelsen Søndre Fårebakkepilt.
 
 
Tryk her og læs mere om piltene i Højlyngen.
 
 
Sagnet om Knægten fortæller, at her blev den kusk, der kørte for de tre Siegård-døtre, der blev slået ihjel ved Varperne, indhentet og selv slået ihjel. Tryk her og læs mere.
 
Hver Sankt Hans Aften har folk fra området haft for vane at "pynte" Knægten med skiftevis en blomsterkrans og en blomsterkost.
 
Hjortesølen 1977
Selvom landskabet ligger relativt højt, har der i Højlyngen været pletvis fugtige partier, der som regel har været groet til som tørvemoser.
 
Således Hjortesølen, Hjortadâlssølan, umiddelbart nord for Knægten.
 
Navnet viser hen til, at Krondyr her havde noget vand, hvor hjortene i Højlyngstiden kunne søle sig i brunsttiden.
 
Hjortesølen blev renset op midt i 1970erne for at skaffe drikkevand i den nye skov, der blev plantet efter 1967-orkanens hærgen i området.
 
For yderligere at skaffe drikkevand i skoven etablerede man en sø ved Siegårdsvejen i slutningen af 1990erne.
 
Denne sø danner i dag kernen i en indhegning, hvor kreaturer er i gang med at genskabe Højlyngsfloraen med Hedelyng, m.m.
 
Ved samme Siegårdsvej finder man i vejsiden de to vandreblokke, som efter deres udseende har fået benævnelserne Hareklippen og Ræveklippen.
 
En tredje vejsten, Løvestenen, ligger ved Højlyngsvejen og ligner netop, når man kommer fra øst, hovedet af en løve.
Sigårdsvej gennem Aaker Højlyng
Fårebakke Pilt - glemt, men genfundet og placeret korrekt på kort
Søndre Fårebakke Pilt
Flade Halle ved Knægten
Siegårdsvej-mosen - indhegnet og afgræsses af kreaturer
Græssende dyr i Højlyngen - igen
Hjortesølen i dag, tæt og nærmest overgroet
Hareklippen ved Siegårdsvej
Ræveklippen ved Siegårdsvej
Løvestenen ved Højlyngsvejen