Vis menu Søg

203 Amaliekilde

Amaliekilde

- Højlyngsudstykninger

Amaliekilde er et kildevæld midt i Højlyngen, der vælder op på flad mark og afvandes til først Anhøj Bæk og siden Øleåen. 
Der er foretaget kemisk fysiske undersøgelser af kilden, og temperaturen midt på sommeren holder sig over 10 grader Celcius.
 
Vandets pH ligger konstant uder 6,4 som det sureste vand i bornholmske kilder, medens den såkaldte konduktivitet eller ledningsevne har et tal på 150.
 
Det er det laveste af alle målte kilder og udtrykker det forhold, at der ikke er særlig mange elektrisk ladede ioner i vandet.
 
Tryk her og læs mere om de bornholmske kilders vand.
 
Mange af de bornholmske kilder er tørlagte ved dræning eller vandindvinding, men her ligger et upåagtet naturområde, der ved små midler kunne være åbnet for publikum.
 
Stedet og kilden er opkaldt efter en af de tidlige beboere på stedet. Således er der under Folketællingen i 1890 registreret en Karoline Amalie Gudbergsen.
Udstykning af Kongens Mark, lod nr. 134
De to rundløkker i Kongens Lyng ud for Amaliekilde som vist på ledsagende matrikelkort blev efter loven af 9. februar 1866 samlet i en matrikel, og 12. december 1867 blev der lyst en "Arvefæsteafgift og Rekognition til Bodilsker Sogns Udmarkskasse". - Siden har stedet eksisteret som Kyselykke, dog på nyere kort fejlagtigt angivet som Kirselykke eller Kirseløkke. En forklaring på navnets betydning fås ved at trykke her.
 
De tre husmandssteder langs Dalevej ud for Amaliekilde er senere udstykninger, og for den nordligste, matrikel 201d, blev der første gang udbetalt arvefæsteafgift den 12. juli 1876.
 
Deres arealer er hhv. 1,9 ha., 3,2 ha. og 2,2 ha. - sandt at sige nogle små lodder til at få et økonomisk udkomme af.
Tryk her og se driftsarealerne fra luften sommeren 1977.
 
Nygravet dam på den midterste husmandslod, til hjælp for paddefaunaen
På de to er jorden lagt ud til såkaldt naturgenopretning, og øens bestand af løvfrøer har fået et godt "kraftcenter" netop her i form af flere ny gravede damme
Amaliekilde er ved at gro til
Amaliekilde på en kold vinterdag
Amaliekilde i nyplantet Rødgra
Skov Springklap i Amaliekilde
Amliekilde i Højlyngen i 1860erne
Dalevej med husmandsudstykninger fra Højlyngen, her den østligste lod
Dalevejslod 1946 - den midterste lod kaldet med omlægning af stråtag til eternitplader