Forside
Velkommen
  
Søg
  
GPS
  
Bornholm i dag
  
Kort
  
Litteratur
  
Webmaster
  
Lektør
Søg Sitemap PrintBookmark og Del
Du er her: Velkommen :: 19. Østre Indlæg :: 286. Viskesled
1. Rønnes undergrund
2. Sandflugtsskoven
3. Hasles undergrund
4. Ringebakkerne
5. Slotslyngen
6. Hammeren
7. Nordbornholm
8. Istidslandskabet
9. NordØstkysten
10. Bondelandet
11. Østkysten i fiskjed
12. I Pelles fodspor
13. Den baltiske Issø
14. Smålyngen
15. Højlyngen
16. Alm. Gammelskov
17. Alm. Sprækkedale
18. Alm. Bakketoppe
19. Østre Indlæg
Kort
267. Trehøje
268. Enebærskoven
269. Luntebakken
270. Stakkelemose
271a. Bastemose
271b. Syvmasteren
272. Lindesbjerg
273. Stenløse
274. Åsen
275. Fembroen
276. Hagemyr
277. Røverkæret
278. Fladehalle
279. Vallingebjerget
280. Nydammene
281. Svinemose
282. Hjulmagermyr
283. Rømersvej
284. Thorsen-krogen
285. Grønnevad
286. Viskesled
20. På Vallen
21. Vestre Indlæg
22. Israndslinier
23. I Myrene
24. Middelalderbyen
25. Øens årmillioner

 
Viskeledsbroen
tryk paa billede for stort
-retur ved "tilbagepil"/
(Alt + venstre pil)
Nye Viskesledsvej
 
Nye vej op fra Visjkesled
 
Nye vej ført over dalen paa en hoej daemning
 
Viskesledsmatrikler - foer og efter nye vej over Ekkodalen
 
Viskesledsefteraar
 
Viskesledsloevfald
 
Viskesledsbom

Viskesled 

UTM 0494417 / 6107542
 
Middelaldervejen fra øens midtpunkt og kirken i Aakirkeby til Slottet Hammershus og før den tid tilflugtsvejene i ufredstider fra Sydlandet til Gamleborg har gået gennem Viskesled.
 
Først ad et utal hulveje med vad i Læsåen, men efter 1805 ad en landevej med en bro over åen, den såkaldte Rømers Bro og herefter gennem en sprængt og gravet vej op gennem Ekkodalens sydskråning.

Hulveje op over Viskesled

Fra sidst i 1940'erne er vejen lagt op på en høj dæmning på tværs af Ekkodalen og videre ind i skoven forbi Vedmyre Bakke.
 
Viskesled har navn efter udbyggerstedet Eskesviske. Her byggede Skovrider Rømer et af skovens fire ledvogterhuse, hvor en skovløber skulle have opsyn med leddet mod syd, og han ændrede selv Eskeviske til Skovriderboligen "Rømersdal".
 
"Eske" betyder "askelund" og "viske" har oprindelse i det tyske ord "Wisch", der på dansk er en eng! Altså  engen med en samling aske.
 
Og Viskesled med Viskesledshus er derfor: "leddet i vejen fra syd ind i Almindingskoven".
 
Frede Kjøller gjorde i Jul på Bornholm for 1964 opmærksom på, at der i dalen mellem den gamle og den nye landevej ligger et landskab, der på flere måder er interessant: 
"Op til åen ligger en stor aflang jordvold, som kan være opkastet. Øverst ses rester af en meget gammel stensætning, der følger volden i hele dens længde og fortsætter i sydvestlig retning. Flere hulveje kan påvises i dette terræn, ialt 3.
 
Den tydeligste, som stadig bruges af skovvæsenet, synes at have været den gamle hovedvej i en svunden tid og sigter mod samme indfaldssted i skoven som både Rømers og den nye vej.
 
Den nævnte stensætning synes at have haft en bygget åbning, hvor hulvejen passerer, så måske har vi her det ældgamle led fra middelalderen i forbindelse med volde og forsvarsanlæg, som i ufredstider har tjent til sikring af den vigtige vej.
 
Folketraditionen ved at fortælle, at anlæggene stammer fra Schweder Kettings tid, hvad slet ikke er usandsynligt, og af hans folk blev brugt som dækning for overfald på vejfarende".
Frede Kjøller var af den opfattelse, at hulvejens gennemskæring i stensætningen betegner det middelalderlige led eller måske leddet op til Rømers tid, og at dette om fornødent kunne befæstes, når f.eks. voldanlæggene i Almindingen blev aktuelle.
 
I såfald har vi her et eksempel på et befæstet lyngled!
 
 

Siderne er bygget i en WEB123