Forside
Velkommen
  
Søg
  
GPS
  
Bornholm i dag
  
Kort
  
Litteratur
  
Webmaster
  
Lektør
Søg Sitemap PrintBookmark og Del
Du er her: Velkommen :: 21. Vestre Indlæg :: 296. Store Grankule
1. Rønnes undergrund
2. Sandflugtsskoven
3. Hasles undergrund
4. Ringebakkerne
5. Slotslyngen
6. Hammeren
7. Nordbornholm
8. Istidslandskabet
9. NordØstkysten
10. Bondelandet
11. Østkysten i fiskjed
12. I Pelles fodspor
13. Den baltiske Issø
14. Smålyngen
15. Højlyngen
16. Alm. Gammelskov
17. Alm. Sprækkedale
18. Alm. Bakketoppe
19. Østre Indlæg
20. På Vallen
21. Vestre Indlæg
Kort
292. Springbakken
293. Arnagerkællingernes Frokoststen
294. Røsegravfeltet
295. Duedalsvandet
296. Store Grankule
297. Stormfaldet
298. Arboretet
299. Segen
22. Israndslinier
23. I Myrene
24. Middelalderbyen
25. Øens årmillioner

 
Duedalsvandet - sti ned til vandet
tryk paa billede for stort
-retur ved "tilbagepil"/
(Alt + venstre pil)
Duedalsvandet - sti rundt om vandet
 
Duedalsvandet - passerer paa et spang
 
Kaeruld i Duedalsvandet
 
Skarntydegran paa kanten af Duedalsvandet
 
Skarntydegran blomstrer
 
Skarntydegran - moden kogle

Duedalsvandet - Skarntydegran

UTM 0492194 / 6107455
 
Duedalsvandet ligger i Duedalen og havde allerede i 1839 dette navn, ifølge et håndtegnet kort i Lars Ipsens flora.
 
Duedalsvandet - tidligt sommer
 
På grund af sin landskabelige og oplevelsesmæssige værdi indgår stedet i Skovvæsenets markerede vandretur: "De skjulte søer" med udgangspunkt i Arboretet ved Segen skovfogedested.
 
Betydningen af ordet "Duedal" har i tidens løb givet folk grublerier, og nogle har på grund af en bogstavelig lighed foreslået "Dødedal", og at der her skulle have foregået menneskeofringer i gamle dage!
 
Helt så makabert har det nok ikke været, idet netop formen "Due" er et moderniseret "Doue", der er beslægtet med det nordiske "Dover", der netop karakteriserer en "blød sump", der bæver eller bevæger sig, når man træder ud på den.
 
Ligesom her i sydenden af Duedalsvandet, hvor der har udviklet sig en "bævende" eller nærmest gyngende hængesæk, bygget op af Sphagnum, Tørvemos, men som man fint kan passere tørskoet på skovvæsenets særdeles flotte spang, bygget op af egetræ.
 
Sumpen er smukt klædt i hvide Smalbladet Kæruld i den tidlige sommer, men også mindre almindelige arter af de såkaldte halvgræsser finder man ved at kigge nærmere efter som f.eks.: Forlænget Star, Grå Star og Stjernestar samt Top-Star, Bleg Star og Stiv Star.
 
Også Skov-Padderok er karakteristisk for skråningerne ned til vandet, der ellers er vokseplads for så usædvanlige arter som Hår-Tusindblad, Aflangbladet Vandaks og Fladfrugtet Vandstjerne.
 
Vandkanten er om sommeren hele vejen rundt dækket af Sump-Fladstjerne og Sump-Kællingetand med Vandnavle samt Manna-Sødgræs og Grenet Pindsvineknop voksende længere ude i vandet.
 
I det tidlige forår blomstrer den lyseblå Eng-Viol, og hen på sommeren er det den mere mørkeblå Djævelsbid, der tager over, medens Hovedfrytle og Fingerbøl pryder de mere tørre Hedelyng-dækkede skråninger.
 
Og så er der svampene, der er et helt kapitel for sig, men som i optimale år er særdeles talrige både antalsmæssigt og artsmæssigt.
 
På østsiden af Duedalsvandet har Skovvæsenet for år tilbage plantet det noget usædvanlige nåletræ Skarntydegran også kaldet Hemlock, med det latinske navn Tsuga .
 
Det er hjemmehørende i det vestlige USA, og navnet har det fået ved at de uens lange nåle dufter eller lugter som den dødeligt giftige skærmplante Skarntyde!
 
Tryk her og se Skarntyde på sin vokseplads ved Nexø.
 

Siderne er bygget i en WEB123