Forside
Velkommen
  
Søg
  
GPS
  
Bornholm i dag
  
Kort
  
Litteratur
  
Webmaster
  
Lektør
Søg Sitemap PrintBookmark og Del
Du er her: Velkommen :: 25. Øens årmillioner :: 358. Sose Bakker
1. Rønnes undergrund
2. Sandflugtsskoven
3. Hasles undergrund
4. Ringebakkerne
5. Slotslyngen
6. Hammeren
7. Nordbornholm
8. Istidslandskabet
9. NordØstkysten
10. Bondelandet
11. Østkysten i fiskjed
12. I Pelles fodspor
13. Den baltiske Issø
14. Smålyngen
15. Højlyngen
16. Alm. Gammelskov
17. Alm. Sprækkedale
18. Alm. Bakketoppe
19. Østre Indlæg
20. På Vallen
21. Vestre Indlæg
22. Israndslinier
23. I Myrene
24. Middelalderbyen
25. Øens årmillioner
Kort
340. Bavnet
341. Klintebakken
342. Strøby Stenbrud
343. Læså-profilet
344. Vejrmøllegård
345. Kalby
346. Læså-vandfald
347. Alunskifer-profil
348. Kalkstensbrud
349. Graptolitskifer
350. Vasegård-langhøj
351. Limensgadebrud
352. Bøsthøj - Saxebro
353. Vester Boderne
354. Boderne-Grødbyå
355. Skelbro-Risebæk
356. Munkerup
357. Risegård strand
358. Sose Bakker
359. Sose Bugt - juraler
360. Sose Odde
361. Smeltevandsfloden
362. Homandshald
363. Strandbygden
364. Strandbygårdstrand
365. Madsegrav
366. Arnager
367. Verdens Ende

 
Soses forkastningszone manifesterer sig som en bakke på vejen
tryk paa billede for stort
-retur ved "tilbagepil"/
(Alt + venstre pil)

Afloebsrende i 1750erne
 
Afstroemningsrende mellem Store og Lille Bakkegaard
 
Afloebsrendemellem Store og Lille Bakkegaard fra Senglacial soe nord for nutidens Sdr. Landevej
 
Strand-Mandstro paa Bakkegaards kystklint
 
Evighedsblomster paa de toerre bakker ud for Store Bakkegaard
 
Bombardérbillelokalitet ved Sose Moelle
 
Lars Trolle og Mogens Hansen registrerer forekomsten af bombardérbiller i 1988
 
Bombardérbille-eksperter samlet i Sose 2004: Palle Jørum, Jens Meulengracht-Madsen, Lars Trolle og Mogens Hansen
 
Blaafugl
 
Timian i Sose

Sose Bakker - Bombardérbille

UTM 0490463 / 6099329
 
Bakkerne i Sose markerer sig monumentalt når man kommer ad Sdr. Landevej fra Rønne og kører mod Dueodde, for umiddelbart efter at have passeret Lilleåen skal man op ad en for cyklister temmelig stejl stigning.
 
Øverst oppe på bakken har Sose Mølle været strategisk placeret fint eksponeret op mod vestenvinden og umiddelbart derefter passerer man Store og Lille Bakkegård.
 
Det er en gammel forkastning, der manifisterer sig her, og det er grænselinjen mellem de mesozoiske trias-juraaflejringer nærmest kysten og palæozoiske grønne skifre længere inde i land.

Forkastningszonen i Sose

Umiddelbart bemærker man ikke den grønne skifers fremtoning i landskabet, men går man lidt bagom facaden vil man både i Lilleåen opstrøms landevejen og på kystskrænten syd for Lille Bakkegård notere sig smukke profiler af denne bjergart - der ikke er særlig skifret, men nærmere sandstensagtig og slet ikke grøn, snarere brun.
 
Ligeledes vil man i den dyrkede jord bemærke i hundredevis af små flade sten dække jorden efter at der er pløjet, harvet og sået. Flere steder træder Grøn Skifer frem i overfladen ved vejgennembrud - f.eks. langs privatvejen fra Sdr. Landevej og ned til Bækkedal.
 
Det postglaciale landskab markerer sig særdeles smukt mellem de to bakkegårde med afstrømsrende fra den glaciale isstrøm. På kanten af denne rende manifesterer nogle bronzealderhøje sig i landskabet.
 
Generelt er de høje partier af "havbakkerne" tørre med overdrevsvegetation, men i bunden af afløbsrenden finder man partier med ellesump, domineret af Rødel og Ask samt rigkær-arter som Stikkelsbær, Eng-Nellikerod og orkideerne Maj-Gøgeurt, Tyndakset Gøgeurt og Ægbladet Fliglæbe.
 
En del af disse gamle bakker er i nyere tid stykket ud i sommerhusgrunde og bebygget med fritidshuse, hvorfor adgangen begrænses til stranden og den til formålet byggede kyststi med trappeanlæg.
 
På bakkerne er vegetationen helt anderledes tør, og her kan man både opleve både Bakke-Nellike, og Timian, der efterstræbes af et hav af Blåfugle. Dog endnu er det ikke noteret, om den særdeles sjældne Plettet Blåfugl også optræder her?!
 
Ligeledes er vegetationen spændende ved også at huse Udspærret Dværgbunke, Stribet Kløver, Knop-Nellike, Gul Evighedsblomst og Strand-Mandstro.
 
Bombardérbille
Sose Bakkerne har iøvrigt langt tilbage i tiden været særdeles kendte blandt entomologisk interesserede mennesker, idet stedet er det eneste sted i Danmark, hvor det særprægede insekt Bombardérbillen har sin forekomst - og med den en hel del andre sjældnere billearter.

Bombarderbille i bakkerne ved Sose

 
For år tilbage var man blandt naturhistorisk interesserede mennesker nervøse for, at arten helt var forsvundet fra øen.
 
Man satte en undersøgelse i gang og heldigvis lykkedes det at genfinde nogle eksemplarer.
 
Herefter er der foretaget en landskabsfredning af dens levested med vilkår om en for arten bestemt driftsform. Læs mere om fredningen ved at trykke her.
 
Imidlertid viser det sig rent praktisk ret vanskeligt at efterleve optimale forhold for arten - der ville have det bedst, hvis jorden blev dyrket "som i gamle dage" med en årlig pløjning og efterfølgende harvning samt tilsåning af markerne - og INGEN anvendelse af handelsgødning og pesticider af nogen art. En driftsform, der herskede før sidste verdenskrig i 1940erne.
 
I en artikel i tidsskriftet "Natur på Bornholm 2005" har Palle Jørum og Dorte Bugge Jensen orienteret om billens levevis ved Sose i al almindelighed, bl.a. om dens kemiske forsvar overfor fjender og byttedyr, samt den pleje, man har etableret på stedet for at sikre dens eksistens i tiden fremover. Tryk her og læs mere.
 

Siderne er bygget i en WEB123