Forside
Velkommen
  
Søg
  
GPS
  
Bornholm i dag
  
Kort
  
Litteratur
  
Webmaster
  
Lektør
Søg Sitemap PrintBookmark og Del
Du er her: Velkommen :: 13. Den baltiske Issø :: 177. Sommerodde
1. Rønnes undergrund
2. Sandflugtsskoven
3. Hasles undergrund
4. Ringebakkerne
5. Slotslyngen
6. Hammeren
7. Nordbornholm
8. Istidslandskabet
9. NordØstkysten
10. Bondelandet
11. Østkysten i fiskjed
12. I Pelles fodspor
13. Den baltiske Issø
Kort
161. Nexø
162. Nexø Myr
163. Nexø Sydstrand
164. Balke Lyng
165. Balke Strand
166. Hundsemyre
167. Salthammer
168. Broens Odde
169. Stavnsgårdsmosen
170. Skrokkegård
171. Dueoddefyr
172. Dueodde
173. Strandlaguner
174. Tangplads
175. Issø-grusgrav
176. Kanonstillinger
177. Sommerodde
178. Sogneskellet
179. Dammegård
180. Sand-diget i Myrene
181. Kjøllergårds-kæret
182. Bønnestenene
183. Ringborgen
184. Strandmarken
185. Slusegård
186. Østre Sømark
187. Vestre Sømark
188. Raghammer
189. Pedersker
14. Smålyngen
15. Højlyngen
16. Alm. Gammelskov
17. Alm. Sprækkedale
18. Alm. Bakketoppe
19. Østre Indlæg
20. På Vallen
21. Vestre Indlæg
22. Israndslinier
23. I Myrene
24. Middelalderbyen
25. Øens årmillioner

 
Udegaardsvej over en postglacial balk ved Jomfrugaard
tryk paa billede for stort
-retur ved "tilbagepil"/
(Alt + venstre pil)
 
Hoejvandet traenger sig paa
 
Havet udligner kystens forløb
 
Efter stormen - toiletbroend frilagt paa stranden
 
Sandflugt daekker vaeltede fyrretraeer
 
Koedtoenden - en sten i havet
 
Roedalger samles som opskyl paa stranden
 
Sommer Odde - fra Vest
 
Sommer Odde - vandene samles!
 
Colonusskifer paa Sommer Odde

Sommerodde - Kødtønden - Bækkjana

Jomfrugårdsstranden

UTM 0502383 / 6094261
 
"Havet tager og havet giver!" - sådan har man oplevet kystlandskabet omkring Dueodde-pynten i al tid.
 
Snart har man vestlige vinde, og så forsvinder stranden vest for pynten med masser af brede sandarealer øst for pynten som resultat, og til andre tider er det modsat.
 
I de seneste par vintre har klitterne i Jomfrugårdsskoven og stranden udenfor stået for tur med en del væltede fyrretræer som resultat - ja endog en sivebrønd forbundet til det kommunale toilet blev bølgernes bytte i det tidlige forår 2007.

De offentlige myndigheder ser til, at havet tager - P-plads for enden af Udegaardsvej

Ved Dammebækkens udløb, den nuværende P-plads, har der tidligere ligget et mindre fiskerleje "Bækkjana".
 
Det var husmænd fra Poulsker sogn, der drev lidt lejlighedsfiskeri her.
 
Sommer Odde 1750
 
Kigger man på det ældste kort, man har tilgængeligt på nettet, nemlig Hammers kort fra 1746-50, hed Dammebækken dengang "Peder Anders Bek".
 
Nutidens SommerOdde hed Lars Toms Odde med tilhørende Lars Toms Riff, og nutidens StenOdde hed dengang Sommer Odden!
 
Kødtønden var angivet som "Kiødtønden" på VidenSkabernes Selskabs kort fra 1805, og lokaliteten henviser til een store sten, en vandreblok, der ligger i havet på lavt vand tæt på kysten. Navnet kommer af det oldnordiske ord: kjǫttunna, der er en tønde, hvori saltet kød opbevares.
 
Lars Toms Odde, nutidens SommerOdde, hed 1805 Kødtønde Odde.
 
På stranden ved nutidens SommerOdde finder man særdeles mange grå sandsten med lange mørke streger.
 
Det er aflejringer fra Nedre Silur med strømorienterede graptolitter, og da disse sandsten findes flere steder på de sydbornholmske strande tyder det på, at lag fra silur, som er yngre end de yngste, der er blottede på land, Cyrtograptus Skifer, står fast ude på havbunden.
 
Sandstenen er bygget op af vulkansk aske, der ikke er forvitret, og de længste graptoliter på stenen er ca. 10 cm. lange. I nogle tilsvarende lagserier i Skåne hedder denne sandsten Colonus-skifer.
 

Siderne er bygget i en WEB123