Forside
Velkommen
  
Søg
  
GPS
  
Bornholm i dag
  
Kort
  
Litteratur
  
Webmaster
  
Lektør
Søg Sitemap PrintBookmark og Del
Du er her: Velkommen :: 25. Øens årmillioner :: 361. Smeltevandsfloden
1. Rønnes undergrund
2. Sandflugtsskoven
3. Hasles undergrund
4. Ringebakkerne
5. Slotslyngen
6. Hammeren
7. Nordbornholm
8. Istidslandskabet
9. NordØstkysten
10. Bondelandet
11. Østkysten i fiskjed
12. I Pelles fodspor
13. Den baltiske Issø
14. Smålyngen
15. Højlyngen
16. Alm. Gammelskov
17. Alm. Sprækkedale
18. Alm. Bakketoppe
19. Østre Indlæg
20. På Vallen
21. Vestre Indlæg
22. Israndslinier
23. I Myrene
24. Middelalderbyen
25. Øens årmillioner
Kort
340. Bavnet
341. Klintebakken
342. Strøby Stenbrud
343. Læså-profilet
344. Vejrmøllegård
345. Kalby
346. Læså-vandfald
347. Alunskifer-profil
348. Kalkstensbrud
349. Graptolitskifer
350. Vasegård-langhøj
351. Limensgadebrud
352. Bøsthøj - Saxebro
353. Vester Boderne
354. Boderne-Grødbyå
355. Skelbro-Risebæk
356. Munkerup
357. Risegård strand
358. Sose Bakker
359. Sose Bugt - juraler
360. Sose Odde
361. Smeltevandsfloden
362. Homandshald
363. Strandbygden
364. Strandbygårdstrand
365. Madsegrav
366. Arnager
367. Verdens Ende

 
Gletscherporten i det tidlige foraar
tryk paa billede for stort
-retur ved "tilbagepil"/
(Alt + venstre pil)
En nutidig gletscherport i Norge
 
Gletscherportens kurver gennem landskabet
 
Smeltevandsfloden - et fugtigt efteraar
 
Duegaardsmarken - en tidligere senglacial soe
 
Duegaardsmarkdraen
 
Smeltevandsfladen neden for Bakkegaard of Strandbygaardene - delvist tilplantet
 
Lille Dalbygaard midt i smeltevandsfloden
 
Lille Dalbygaard revet ned i 1960'erne
 
 

Smeltevandsflod - Smeltevandsslette

UTM 0489393 / 6100193
 
Den markerede dalstrækning nord for Sosegård er en manifestation af, at der i den sidste del af seneste istid, den såkaldte postglacial tid, har været en særdeles krafig smeltevandsflod langs den bortsmeltende isrand og med udløb over et større deltaområde, den nuværende Bornholms Lufthavn, og videre ud mod Rønne.

Gletscherporten i Sose i efteraarsloev

Ved at betragte vandløbene på det sydlige Bornholm lægger man mærke til, at at flere af dem enten i hele deres udstrækning eller dele deraf løber i vestlig eller sydvestlig retning, som det ville være tilfældet, hvis strømretningen var blevet bestemt af den bortsmeltende is.
 
Dette er tilfældet med Vellenså, dele af Grødby å og med et langt stykke af Øleå.
 
Fra det knæk, der findes på Øleåens løb ved Kællingeby, kan man vestpå følge et system af flade sænkninger, der nu hører til forskellige åers vandområder, medens de antagelig forud for indlandsisens endelige bortsmeltning fra Bornholm udgjorde et sammenhængende strømløb som følge af israndens beliggenhed syd derfor.
 
Denne senglaciale strøm er så kommet fra området ved Kællingeby og er løbet videre vestpå forbi Duegårdene i Aaker og ned gennem dalsystemet ved Sosegård og udformet den senglaciale dal og smeltevandsslette inden vandet er løbet ud i havet sammen med Vellens å.
 
Senglacialt landskab med vaadomraade og smeltevandsstroem gennem Sose
Gletscherport i Sose og senglacial sø vest for Duegårde
 
Den nordlige afgrænsning af smeltevandsfloden markerer sig tydeligt i landskabet med de højtliggende gårde, Bakkegård, Strandbygårdene, Myregårdene og videre til Ørnestenen ved Onsbæk.
 
Den sydlige afgrænsning derimod er udvisket i landskabet, idet den reelt har været udgjort af den smeltende indlandsis under gletscherfrontens tilbagerykning.
 
Midt i denne smeltevandsflod har vore forfædre haft deres virke og bosted langt tilbage i tiden. Således 10. Vornedegård i Vestermarie Sogn, Lille Dalbygård, der i 1960'erne blev overtaget af en af de større gårdejere i nabosognet Nylars og straks herefter revet ned.
 
En gammel firlænget bornholmsk gård med 36 ha. jord og mange traditioner var på en gang bare væk fra jordens overflade.
 

Siderne er bygget i en WEB123