Forside
Velkommen
  
Søg
  
GPS
  
Bornholm i dag
  
Kort
  
Litteratur
  
Webmaster
  
Lektør
Søg Sitemap PrintBookmark og Del
Du er her: Velkommen :: 13. Den baltiske Issø :: 170. Skrokkegård
1. Rønnes undergrund
2. Sandflugtsskoven
3. Hasles undergrund
4. Ringebakkerne
5. Slotslyngen
6. Hammeren
7. Nordbornholm
8. Istidslandskabet
9. NordØstkysten
10. Bondelandet
11. Østkysten i fiskjed
12. I Pelles fodspor
13. Den baltiske Issø
Kort
161. Nexø
162. Nexø Myr
163. Nexø Sydstrand
164. Balke Lyng
165. Balke Strand
166. Hundsemyre
167. Salthammer
168. Broens Odde
169. Stavnsgårdsmosen
170. Skrokkegård
171. Dueoddefyr
172. Dueodde
173. Strandlaguner
174. Tangplads
175. Issø-grusgrav
176. Kanonstillinger
177. Sommerodde
178. Sogneskellet
179. Dammegård
180. Sand-diget i Myrene
181. Kjøllergårds-kæret
182. Bønnestenene
183. Ringborgen
184. Strandmarken
185. Slusegård
186. Østre Sømark
187. Vestre Sømark
188. Raghammer
189. Pedersker
14. Smålyngen
15. Højlyngen
16. Alm. Gammelskov
17. Alm. Sprækkedale
18. Alm. Bakketoppe
19. Østre Indlæg
20. På Vallen
21. Vestre Indlæg
22. Israndslinier
23. I Myrene
24. Middelalderbyen
25. Øens årmillioner

 
Skrokkegaard set fra Gubbegaard
tryk paa billede for stort
-retur ved "tilbagepil"/
(Alt + venstre pil)
Gaardraekken på hoejden over Strandmarken
 
Skrokkegaard set fra Dueoddevej
 
Duegaardsvinter
 
Gubbegaardsvej gennem vaadomraade i Gubbegaards- og Skrokkegaardsskov
 
Pors i Skrokkegaardsskov
 
Lavning i Skrokkegaardsskoven - fyldt med vand til langt ud paa foraaret
 
Skaerm-Vintergroen i Duegaardsskov
 
Enblomstret vintergroen

Skrokkegård - Gubbegård

UTM 0505098 / 6095577
 
Skrokkegård ligger sammen med Gubbegård og til dels Duegård højere oppe i landskabet end gårdene nede ved issølagunerne, Stavnsgård, Brogård, Krogegård og Lille Pilegård.
 
Det skyldes det forhold, at gårdene i sin tid godt nok lå i gårderækken i forlængelse af de andre gårde, men en tiltagende sandflugt i middelalderen gjorde, at de blev dækket af sand og måtte flyttes til sikrere forhold højere oppe i landskabet.
 
Både Gubbegård og Skrokkegård ligger øverst oppe i landskabet med en flot udsigt både mod nord til det højere Nordbornholm og mod syd over havet ovenpå en grøn skifer-revle.

Gårdene højt i landskabet med grunde til havet

Skrokkegård har navn efter det at "skrukke/skrokke", der betyder at krybe i ly eller skjul og henviser til gårdens tidligere udsatte placering i læ af de høje sandklitter.

Hele øens sydkyst var i middelalderen hærget af en voldsom sandflugt, og der blev ikke taget initiativer til at dæmpe sandet. Tværtimod.
 
Ikke engang "sanddiget", der adskilte Kongens Mark - Strandmarken med de dyrkede marker kunne holde sandet tilbage.

Gårdenes ungkreaturer, får og heste fik desuden lov til at græsse på det sparsomt grønne, der voksede i klitterne og som om muligt kunne have bundet sandet.

Det var først midt i 1800-tallet, at man begyndte at dæmpe sandflugten ved plantning af skovfyr, men midt i skoven kunne skovfyrren ikke få fodfæste, og her var det fortsat sumpet efter de tidligere issølaguner.
 
Læs mere om denne tilplantning ved at trykke her.
 
Her har der i tidligere forår været udstrakte fugtige engarealer, bl.a. med flere af øens sjældnere planter.
 
Rank Viol er ikke fundet i nyere tid, heller ikke Sydbornholms eneste bevoksning af bregnen Kambregne, medens Pors fandtes tæppedannende til midt i 1960'erne.
 
Men herefter blev området særdeles kraftigt gennemdrænet, og det sidste dødsstød fik det ved etableringen af Hotel Bornholm - nærmest midt i en tilsandet strandlagune!
 
Tryk her, og læs mere om bestanden af Pors i området.

En fælles grusgrav, ejet af Poulsker sogneråd, har været i drift i flere hundrede år, men er nu opgivet som sådan og ligger som et åndehul i det fuldt udbyggede sommerhusområde, tryk her og læs nærmere..

Og en fælles tangplads er omdannet til campingplads. Læs mere ved at trykke her.

Lige indenfor i den nordlige del af skoven til højre og venstre for Skrokkegårdsvej finder man brutale minder fra anden verdenskrig.

To store betonfundamenter, der hver skulle bære et kanonløb med en kapacitet så stor, at de kunne sikre besættelsesmagten kontrol med gennemsejlingen af Østersøen syd for Bornholm af fjendtligt sindede skibe fra øst! Læs mere ved at trykke her.
 
Omkring disse rædsler fra seneste verdenskrig udvikler kulturen sig.
 
Der er stykket ud til fritidshuse og i fyrreskoven er indvandret både orkideen Knærod samt Skærmblomstret og Enblomstret Vintergrøn.
 

Siderne er bygget i en WEB123