Forside
Velkommen
  
Søg
  
GPS
  
Bornholm i dag
  
Kort
  
Litteratur
  
Webmaster
  
Lektør
Søg Sitemap PrintBookmark og Del
Du er her: Velkommen :: 2. Sandflugtsskoven :: 17. Skovly
1. Rønnes undergrund
2. Sandflugtsskoven
Kort
15 Sandflugten
16. Prins Christians Kilde
17. Skovly
18. Safirsø
19. Sorthat
20. Pyritsø
21. Smaragdsø
22. Klinkerfabrikken
23. Gamle Kulværk
24. Levka
25. Kullatippan
26. Rubinsøen
27. Glasværket
28. Klinkertoget
3. Hasles undergrund
4. Ringebakkerne
5. Slotslyngen
6. Hammeren
7. Nordbornholm
8. Istidslandskabet
9. NordØstkysten
10. Bondelandet
11. Østkysten i fiskjed
12. I Pelles fodspor
13. Den baltiske Issø
14. Smålyngen
15. Højlyngen
16. Alm. Gammelskov
17. Alm. Sprækkedale
18. Alm. Bakketoppe
19. Østre Indlæg
20. På Vallen
21. Vestre Indlæg
22. Israndslinier
23. I Myrene
24. Middelalderbyen
25. Øens årmillioner

 
Cykelvej over Raevebro ved Skovly

tryk paa billede for stort
-retur ved "tilbagepil"/
(Alt + venstre pil)
Opstemning af Blykobbeaa ved Skovly
 
Skovly, Blykobbeaa og Safirsoe
 
Skovly - et større bygningskompleks i dag

Blykobbeå - udvidet til transport af kulpramme
 
Skovly - bygget op over et tidligere kulværk

Skovly - Gundbergs have - Kul og tegl

UTM 0481597 / 6110777
 
Omkring 1850 var træerne i den nyplantede skov ved at gro til, men der blev fortsat gravet i jorden efter ler og kul. Ved Blykobbeåen anlagde man efter datidens forhold et stort kul- og teglværk.
 
Blykobbeåen blev uddybet, og ved stranden blev der anlgt et bolværk, som lettede udskibningen af mere end 1 millioner mursten og 20.000 tønder kul om året.

Skovlystranden

Industrieventyret varede kort, men i 1880'erne overtog en sømand stedet, og han startede den populære sejlads med robåde på den uddybede å.

Sømanden hed Hans Gundberg, og han indrettede sammen med sin kone et traktørsted, som nu har eksisteret i mere end 100 år.
 
I 1924 fik stedet navnet Skovly, og som sådan husker bornholmerne i dag stedet ved Blykobbeåen med masser af minder om festlige begivenheder. Stedet er et yndet mål for turister, tryk her og læs.
 
Endnu finder man spor efter datidens industri i den vandfyldte grav ved Rævebroen, hvor en isfugl måske høres eller ses pile over vandet.
 
Området er især om vinteren besøgt af fugleinteresserede i håbet om enten at få et blik af isfuglen eller en vandstær. Tryk her og se, om der er set noget interessant indenfor de seneste 10 dage.

Og ved stranden er der i det tidlige forår en fin bevoksning af den noget ualmindelige Vår-Brandbæger.

Iøvrigt glemte vi helt at fortælle, at Blykobbeåen er en af øens største vandløb, og den har sit kildeområde i grusbakkerne mellem Årsballe og Klemensker - ligesom Kobbeåen og Bobbeåen, men de løber i den modsatte retning.

Og så er det i det tidlige efterår efter det første store regnskyl en festforestilling i alle åens større eller mindre fald at se en hærskare af havørreder søge op til åens mange gydepladser.
 

Siderne er bygget i en WEB123