Forside
Velkommen
  
Søg
  
GPS
  
Bornholm i dag
  
Kort
  
Litteratur
  
Webmaster
  
Lektør
Søg Sitemap PrintBookmark og Del
Du er her: Velkommen :: 22. Israndslinier :: 306. Skindermyre
1. Rønnes undergrund
2. Sandflugtsskoven
3. Hasles undergrund
4. Ringebakkerne
5. Slotslyngen
6. Hammeren
7. Nordbornholm
8. Istidslandskabet
9. NordØstkysten
10. Bondelandet
11. Østkysten i fiskjed
12. I Pelles fodspor
13. Den baltiske Issø
14. Smålyngen
15. Højlyngen
16. Alm. Gammelskov
17. Alm. Sprækkedale
18. Alm. Bakketoppe
19. Østre Indlæg
20. På Vallen
21. Vestre Indlæg
22. Israndslinier
Kort
300. Nyker Plantage
301. Bolsterbjerg
302. Segen Kær
303. Stavsdal-Nygård
304. Årsballe
305. Klemensker Plt.
306. Skindermyre
307. Skarpeskade
308. Nyker
309. Hallemarken
310. Kongstubbe
311. Tingsted
312. Vestermarie Plt.
313. Ørninge Bakke
314. Galgebakken
315. Feldspatbrud
316. Sortebjerg
317. Skibssætninger
318. Bobbestenen
319. Præsteskoven
320. Vestermarie
321. Kirkevej-gårde
23. I Myrene
24. Middelalderbyen
25. Øens årmillioner

 
Blykobbeaaen gennem Skindermyre

tryk paa billede for stort
-retur ved "tilbagepil"/
(Alt + venstre pil)
Skindermyre paa Videnskabernes Selskabs kort 1805
 
Groeft gravet gennem Skindermyre
 
Skindermyreler gravet op af groeft gennem Skindermyre
 
Forventet vand i Skindermyre ved kraftige regnskyl

Skindermyre - Skindemyre Enge

UTM 0490244 / 6111928
 
Skindermyre, Skinnemyre eller Skindemyre samt Skindemyre Enge og Skindemyre made er navne, brugt helt tilbage til 1680'erne om det flade landskab midt mellem Aarsballe og Klemensker.
 

Skindermyre 1864

Den geologiske baggrund for de flade engarealer er de istidssøer og strømme, der som et langt strøg har eksisteret fra grusbakkerne i Splitsgårdslinien.
 
Mod øst som Bobbeåen gennem sprækkedalen Søndre Borgedal og Sigtedalen med udløb ved Salene.
 
Mod vest som Blykobbeåen gennem dette flade issølandskab og som efter sammenløbet med Tingsted Å ved Elleby har sit udløb ved Skovly i Blykobbe Plantage.
 
Bakkerne umiddelbart øst for Årsballe-Klemenskervejen ved Kofoedegård og Hindsegård danner vandskel og føder disse to store bornholmske vandløb.
 
Området er tidligt drænet og afvandet og engarealerne dyrket op til "fed" leret produktionsjord for Skindermyregård allerede sidst i 1800-tallet.
 
Men, kommer det en gang på tale, at der på Bornholm skal inddrages arealer til genopretning af natur, ligger her en mulighed lige for.
 
Der skal blot fyldes en grøft op med fire fem læs jord, og så skal naturens egne kræfter nok selv klare resten.
 
I hvor stor en udstrækning et sådant gendannet vandområde vil kunne få, har Kommunen lagt ind på dets kortværk. Tryk blot her.
 
En gang imellem oplever man skinnet over myren - tryk her og se nærmere.
 
 

Siderne er bygget i en WEB123