Forside
Velkommen
  
Søg
  
GPS
  
Bornholm i dag
  
Kort
  
Litteratur
  
Webmaster
  
Lektør
Søg Sitemap PrintBookmark og Del
Du er her: Velkommen :: 22. Israndslinier :: 307. Skarpeskade
1. Rønnes undergrund
2. Sandflugtsskoven
3. Hasles undergrund
4. Ringebakkerne
5. Slotslyngen
6. Hammeren
7. Nordbornholm
8. Istidslandskabet
9. NordØstkysten
10. Bondelandet
11. Østkysten i fiskjed
12. I Pelles fodspor
13. Den baltiske Issø
14. Smålyngen
15. Højlyngen
16. Alm. Gammelskov
17. Alm. Sprækkedale
18. Alm. Bakketoppe
19. Østre Indlæg
20. På Vallen
21. Vestre Indlæg
22. Israndslinier
Kort
300. Nyker Plantage
301. Bolsterbjerg
302. Segen Kær
303. Stavsdal-Nygård
304. Årsballe
305. Klemensker Plt.
306. Skindermyre
307. Skarpeskade
308. Nyker
309. Hallemarken
310. Kongstubbe
311. Tingsted
312. Vestermarie Plt.
313. Ørninge Bakke
314. Galgebakken
315. Feldspatbrud
316. Sortebjerg
317. Skibssætninger
318. Bobbestenen
319. Præsteskoven
320. Vestermarie
321. Kirkevej-gårde
23. I Myrene
24. Middelalderbyen
25. Øens årmillioner

 
Skiltet peger mod Skarpeskade
tryk paa billede for stort
-retur ved "tilbagepil"/
(Alt + venstre pil)
Slagtede Skarpeskadegaarde
 
Skarpeskadegaard - en slagtet gaard
 
Skarpeskade-ejendomsskel med el-master
 
Skarpeskade marker med vid udsigt

Skarpeskade

UTM 0488454 / 6110914
 
Skarpeskade, der ligger i den sydligste del af Klemensker sogn på grænsen til Nyker og Vestermarie, er som bebyggelse kendt i skrevne kilder langt tilbage i tiden.
 
Allerede i 1434 læser man "j Skarpestathe", hvor "stath" er datidens form for stad eller sted og "Skarpa" angiver en mager og ufrugtbar jordbund.
 
Dyrkningsjorderne i Skarpeskade har altså i lang tid været kendt for sin magerhed, og i et vers hedder det:
 
"Håjt oppa i Skarpeskâ
dær e'nte gott å varra,
dær går åtta hæsta for ejn plou
å fira for ejn harra".
 
Skarpeskade By i 1860erne
 
Jordens bonitet tiltrods, så er alle "Skarpeskade By"s gårde i dag blevet "slagtet" for deres oprindelige jordtilliggende, og i dag fungerer de med hver deres produktionsbygninger blot som parcelhuse på landet.
 
I 1958 havde Matr. 81 35,6 ha. jord, idag er der blot 1,1 ha. tilbage. Matr. 82 havde 34,6 ha. for 50 år siden, idag er der bare 1,5 ha.
 
Matr. 83 havde for 50 år siden 18,0 ha. med kun 1,1 ha. tilbage i dag, og matr. 57 havde 26,9 ha. med i dag kun 1,5 ha. tilbage.
 
Ialt er disse fire Skarpeskadegårdes 115,1 hektars jordtillæg reduceret til 5,2 ha. 109,9 ha.
 
Det kan ikke være anderledes, at denne koncentration af dyrkningsjorderne på få bedrifter har indflydelse på områdets indhold af både kultur og natur i form af mistede levesteder for dyr og planter i såkaldte småbiotoper og ledelinier i landskabet.
 

Siderne er bygget i en WEB123