Forside
Velkommen
  
Søg
  
GPS
  
Bornholm i dag
  
Kort
  
Litteratur
  
Webmaster
  
Lektør
Søg Sitemap PrintBookmark og Del
Du er her: Velkommen :: 8. Istidslandskabet :: 90. Sigtedalen
1. Rønnes undergrund
2. Sandflugtsskoven
3. Hasles undergrund
4. Ringebakkerne
5. Slotslyngen
6. Hammeren
7. Nordbornholm
8. Istidslandskabet
Kort
71. Sct. Ols Kirke
72. Rø-linien
73. Slettevej
74. Rutsker Plantage
75. Rokkestenene
76. Stenrøret
77. Tudehøj
78. Krashave
79. Ruts Kirkebakke
80. Torpe Bakker
81. Klemensker
82. Splitsgård
83. Kleven - Spælinge
84. Rø
85. Brommevej
86. Rø Plantage
87. Nørre Borgedal
88. Donnemyr
89. Søndre Borgedal
90. Sigtedalen
91. Bøgeskoven
9. NordØstkysten
10. Bondelandet
11. Østkysten i fiskjed
12. I Pelles fodspor
13. Den baltiske Issø
14. Smålyngen
15. Højlyngen
16. Alm. Gammelskov
17. Alm. Sprækkedale
18. Alm. Bakketoppe
19. Østre Indlæg
20. På Vallen
21. Vestre Indlæg
22. Israndslinier
23. I Myrene
24. Middelalderbyen
25. Øens årmillioner

 
Sigtedalen med blomstrende kirsebaer
tryk paa billede for stort
-retur ved "tilbagepil"/
(Alt + venstre pil)
Sigtedalen i tidligt foraar
 
Lergrav, nu vandfyldt
 
Mursten - en rest fra det tidligere Sigtevaerk
 
Sigtevaerks draenroer
 
Mange rester efter draenroer paa teglvaerkstomten
 
Sigtedalen set fra Oest

Sigtedalen - Teglværk i 34 år

UTM 0495262 / 6116325
 
De bornholmske lokalitetsnavne kan som regel spores tilbage til deres oprindelse, men hvad angår "Sigte"gård og i "Sigte" (bornholmsk: "Sajta") synes man at lede forgæves i diverse opslagsværker.

Godt nok har der i 1700-tallet boet en slægt med efternavnet "Sejt" på Sigtegård, men om det er forklaring nok er ikke til at sige.

Sigtedalen er som andre steder i Rø-området en gammel issø, og leret, det såkaldte issøler, i bunden af dalen er udnyttet til teglstensproduktion.

Teglvaerk i 1880'erne

Rent faktisk lå her i anden halvdel af 1800-tallet et teglværk, og teglværksgraven ligger fortsat vandfyldt og godt gemt væk bag træerne ved Sigtebæk.
 
Det er det fede og stenfrie issøler, der også er aflejret her i Sigtedalen. Læs mere om leret og dets brug ved at trykke her.
 
I en artikel Teglproduktion på Bornholm har Bodil Tornehave i bogen Rønne - købstad i 650 år fra 1977 bl.a. beskæftiget sig med dette teglværk:
"Gudhjemområdet fik først sit eget teglværk i 1854 på et tidspunkt, da landmændenes interesser i teglprodukterne var ved at nærme sig byernes.
Det blev anlagt ved Sigtebækken på 16. Vdg. Sigtegårds grund i Østerlars.....
Af fabrikstællingen i 1872 fremgår, at værket da kaldtes "Haabet", men senere hed det altid Sigteværket.
Det blev udvidet i 1867, og i 1871 produceredes mursten, tagsten og drænrør. Der var 7 faste og 6 løse arbejdere ansat".
 
Efter flere ejerskifter blev teglværket i september 1888 solgt til en møller fra Rø, der nedlagde det.
 
Siden har man kunnet finde rester efter teglværksproduktionen på markerne, hvor datidens bygninger var placeret. - Og der er mange efterladenskaber!
 

Siderne er bygget i en WEB123