Forside
Velkommen
  
Søg
  
GPS
  
Bornholm i dag
  
Kort
  
Litteratur
  
Webmaster
  
Lektør
Søg Sitemap PrintBookmark og Del
Du er her: Velkommen :: 8. Istidslandskabet :: 71. Sct. Ols Kirke
1. Rønnes undergrund
2. Sandflugtsskoven
3. Hasles undergrund
4. Ringebakkerne
5. Slotslyngen
6. Hammeren
7. Nordbornholm
8. Istidslandskabet
Kort
71. Sct. Ols Kirke
72. Rø-linien
73. Slettevej
74. Rutsker Plantage
75. Rokkestenene
76. Stenrøret
77. Tudehøj
78. Krashave
79. Ruts Kirkebakke
80. Torpe Bakker
81. Klemensker
82. Splitsgård
83. Kleven - Spælinge
84. Rø
85. Brommevej
86. Rø Plantage
87. Nørre Borgedal
88. Donnemyr
89. Søndre Borgedal
90. Sigtedalen
91. Bøgeskoven
9. NordØstkysten
10. Bondelandet
11. Østkysten i fiskjed
12. I Pelles fodspor
13. Den baltiske Issø
14. Smålyngen
15. Højlyngen
16. Alm. Gammelskov
17. Alm. Sprækkedale
18. Alm. Bakketoppe
19. Østre Indlæg
20. På Vallen
21. Vestre Indlæg
22. Israndslinier
23. I Myrene
24. Middelalderbyen
25. Øens årmillioner

 
Sct. Ols Kirke fra luften. Foto: Egil Holm
tryk paa billede for stort
-retur ved "tilbagepil"/
(Alt + venstre pil)
Isskuret granit paa NordBornholm
 
Klinten paa Hammeren laengere nordpaa
 
Sankt Ols Kirke med levende fortidsminde: Svaleurt
 
Sankt Ols Kirkes kirkegaardsmur
 
Gravsted med granitsten på Sankt Ols Kirkegård

Isskuringer - Sct. Ols Kirke

UTM 0487328 / 6121049
 
Det bornholmske istidslandskab er på en afgørende måde præget af grundfjeldet. Det har dannet underlaget for isstrømmene og er nu de fleste steder dækket af et tyndt morænelag.
 

Granithelle paa mark oest for Sct. Ols Kirke

 
Gletschernes afglattende og afslibende virksomhed har haft indflydelse på granittens overflade, især gennem udformningen af rundklipper. Deres jævnt hældende "stødsider" afslører isbevægelsen fra nordøst.
 
Se øens mest markante rundklippe ved at trykke her.

Højt i landskabet ligger Sct. Ols Kirke godt forankret i det faste grundfjeld, der overalt i det nærliggende område træder frem som små glatslebne rundklipper.

Gletscherisen har gjort arbejdet godt og grundigt, og det er tanke-vækkende, at disse glatslebne klipper på det nærmeste ikke har ladet sig påvirke i overfladen i måske mere end 100.000 år!

På rundklippernes form kan man se, at isen har presset sig ind over øen fra havet mod øst, og den nøjagtige retning kan man måle sig frem til ved at kigge på skurestriberne på de flade rundklipper.
 

Skurestriber angivet paa kort fra Bornholms Geologi fra 1930

Et landskab med så mange klipper i jorden har besværliggjort almindelig landbrugsdrift, og arealerne har enten været groet til med skov, indhegnet med stengærder og brugt som græsningsarealer for gårdenes ungkreaturer, de såkaldte "klippeløkker", eller der er brudt granit i små private brud.

Vegetationen er noget anderledes omkring de opragende rundklipper - og flere steder i landskabet har man i græsningsløkkerne haft smukke bestande af bl.a. hyldegøgeurter som på Langebjerg længere mod nord.
 
Tryk her og læs nærmere.
 
Ved Sct. Ols Kirke finder man fine bevoksninger af Sankt Hans Urt omkring de flade klipper, og hen på sommeren bliver græsset hurtigt brunt på grund af manglende tilgang af vand ovenpå klippen.
 

Siderne er bygget i en WEB123