Forside
Velkommen
  
Søg
  
GPS
  
Bornholm i dag
  
Kort
  
Litteratur
  
Webmaster
  
Lektør
Søg Sitemap PrintBookmark og Del
Du er her: Velkommen :: 2. Sandflugtsskoven :: 15 Sandflugten
1. Rønnes undergrund
2. Sandflugtsskoven
Kort
15 Sandflugten
16. Prins Christians Kilde
17. Skovly
18. Safirsø
19. Sorthat
20. Pyritsø
21. Smaragdsø
22. Klinkerfabrikken
23. Gamle Kulværk
24. Levka
25. Kullatippan
26. Rubinsøen
27. Glasværket
28. Klinkertoget
3. Hasles undergrund
4. Ringebakkerne
5. Slotslyngen
6. Hammeren
7. Nordbornholm
8. Istidslandskabet
9. NordØstkysten
10. Bondelandet
11. Østkysten i fiskjed
12. I Pelles fodspor
13. Den baltiske Issø
14. Smålyngen
15. Højlyngen
16. Alm. Gammelskov
17. Alm. Sprækkedale
18. Alm. Bakketoppe
19. Østre Indlæg
20. På Vallen
21. Vestre Indlæg
22. Israndslinier
23. I Myrene
24. Middelalderbyen
25. Øens årmillioner

 
Klit på Rosmandegaards mark aar 2000
tryk paa billede for stort
-retur ved "tilbagepil"/
(Alt + venstre pil)
Klit på Rosmandegaards mark aar 2000
 
Sammenføjet sand i klit på Rosmandegaardsmark aar 2000
 
Klit og bronzealderhøj i sne på Rosmandegaards mark
 
Sandegårdsklit
 
Sandegårdsklit giver læ for rasteplads
 
Rasteplads set fra syd

Sandflugten - indlandsklit - Rosmandegaard

UTM 0481985 / 6109244
 
"Sandflugten" kaldtes omkring år 1800 kystarealet, Strandmarken, mellem Rønne og Hasle.
 
Navnet skyldtes det forhold, at området var præget af sandflugt, som begyndte i slutningen af 1500-tallet.

Rosmandegårdsklit i sne

 
Strandmarken tilhørte ligesom Højlyngen Kongen, men alle havde ret til at lade deres dyr græsse her. Sammen med skæring af lyngtørv var dyrenes græsning en af de væsentligste årsager til, at sandflugten opstod.
 
Oprindeligt skilte et risgærde de dyrkede marker fra Strandmarken. Under sandflugt føg sandet ind over markerne og dannede sanddriver omkring risgærdet.
 
Man måtte derfor til stadighed forhøje risgærdet for at opretholde adskillelsen mellem græsningsarealer og de dyrkede marker.
 
Klitterne øst for Haslevej mellem Sandegård og Rosmandegård og de i efteråret 2007 udplanerede klitter NV for Rosmandegårds indkørsel er rester af den vold af sammenføget sand, der lagde sig til ro omkring det stadigt forhøjede risgærde.

Klitten planeret ud i efteraaret 2007

I dag er der anlagt en holdebane for biler samt rasteplads med toilet mellem den største af voldene og Haslevej, og klitten nord for Rosmandegårdsindkørselen er planeret ud og dyrket op - for første gang siden middelalderen.
 

Siderne er bygget i en WEB123