Forside
Velkommen
  
Søg
  
GPS
  
Bornholm i dag
  
Kort
  
Litteratur
  
Webmaster
  
Lektør
Søg Sitemap PrintBookmark og Del
Du er her: Velkommen :: 15. Højlyngen :: 204. Sævepilt
1. Rønnes undergrund
2. Sandflugtsskoven
3. Hasles undergrund
4. Ringebakkerne
5. Slotslyngen
6. Hammeren
7. Nordbornholm
8. Istidslandskabet
9. NordØstkysten
10. Bondelandet
11. Østkysten i fiskjed
12. I Pelles fodspor
13. Den baltiske Issø
14. Smålyngen
15. Højlyngen
Kort
200. Bodilsker Højlyng
201. Døvredal
202. Troldestenen
203. Amaliekilde
204. Sævepilt
205. Stavlebakker
206. Poulsker Plantage
207. Grønnevad
208. Kragesten
209. Hvidedynder
210. Kregsten
211. Anhøj Myr
212. Kullebakken
213. Hellig Hågen
214. Lille Mikkel
215. Klokkerpilten
216. Varperne
217. Pedersker Plantage
218. Ølene
219. Østermarie Plantage
220. Aaker Plantage
221. Knægten
222. Højlyngens Klippe
223. Højlyngsvejen
224. Aakirkeby Plantage
16. Alm. Gammelskov
17. Alm. Sprækkedale
18. Alm. Bakketoppe
19. Østre Indlæg
20. På Vallen
21. Vestre Indlæg
22. Israndslinier
23. I Myrene
24. Middelalderbyen
25. Øens årmillioner

 
Saevepilt og Blaabaer
tryk paa billede for stort
-retur ved "tilbagepil"/
(Alt + venstre pil)

Flankhugget landskab i Bodilsker Hoejlyng
 
Frilagt Ridderpilt ved flankhugning
 
Riddepilt frit eksponeret i det flankhuggede landskab
 
Doevrepilt i taet granskov
 
Doevrepilt efter rydning af granskov

Sævepilt - Ridderpilt - Døvrepilt

UTM 0503215 / 6103919
 
Sævepilt er som alle andre vejvisermærker i Højlyngen en stenrøse med en kegleformet stendynge. Navnets betydning fortoner sig lidt i den dunkle fortid.
 
Den latinske Smed Lars Ipsen fra Fælled syd for Døvredal har i sin flora fra 1866 givet den navnet "Sæupilten".
 
Man forledes derfor til at have den mening, at dens danske navn må være "Sivpilten", idet væksten Siv netop hedder sæu på bornholmsk.
 
Pilte i Bodilsker Hoejlyng
 
Den har som de andre vejvisere i Højlyngen hjulpet til med at lede folk sikkert over Højlyngen frem til skovtilplantningen i 1870'erne.
 
I dag lever den som mange andre bornholmske pilte en noget hengemt tilværelse i mørke granplantninger. Tryk her og læs mere om piltene.
 
Den særdeles vidende lokalhistoriker og mangeårige formand for Bornholms Historiske Samfund, Olaf Hansen, har i en særdeles spændende artikel i Jul på Bornholm fra 1992, siderne 31-34, skrevet om sit kendskab til øens vejviservarder, piltene.
 
Han havde viet sit liv til bl.a. denne detalje i Bornholms forhistorie, og han kunne berette om både kendte og for menigmand ikke kendte lokaliteter, som f.eks. følgende:
 
Ridderpilten har i lang tid "levet en skjult tilværelse" dybt inde i en mørk rødgran skov - indtil 2013, da en stor del af denne del af Bodilsker Højlyng blev flankhugget.
 
I disse år ligger den herefter flot eksponeret på et højdepunkt i datidens vidtstrakte Højlyngen i et tæppe af friskt grønt Bølget Bunke.
 
Døvrepilt er en flad stenrøse med en kegleformet stendynge, beliggende ud for den eneste gamle hulvej tværs over Døvredal og videre ind over Højlyngen.
 
Frem til 2011 var den også godt gemt af vejen i tæt rødgran, men det år blev de omgivende graner fældet og skovmiljøet helt ændret.
 
Indtil da var den mørke rødgranskov domineret af græsset Bølget Bunke og Skovsyre, og der var i skovbunden et tæt net af de røde skovmyrers veje, der førte til og fra store myretuer i skoven.
 
I forbindelse med træfældningen er dette miljø på en gang ændret, og den beskyttede pilt blev skændet af skovningsmaskinerne, men efter en påtale til ejerne synes skaden igen at være afhjulpet.
 

Siderne er bygget i en WEB123