Forside
Velkommen
  
Søg
  
GPS
  
Bornholm i dag
  
Kort
  
Litteratur
  
Webmaster
  
Lektør
Søg Sitemap PrintBookmark og Del
Du er her: Velkommen :: 16. Alm. Gammelskov :: 232. Rømers landevej
1. Rønnes undergrund
2. Sandflugtsskoven
3. Hasles undergrund
4. Ringebakkerne
5. Slotslyngen
6. Hammeren
7. Nordbornholm
8. Istidslandskabet
9. NordØstkysten
10. Bondelandet
11. Østkysten i fiskjed
12. I Pelles fodspor
13. Den baltiske Issø
14. Smålyngen
15. Højlyngen
16. Alm. Gammelskov
Kort
225. Middelalderskoven
226. Christianshøj
227. Jomfrubjerget
228. Klemmekuld
229. Hallebakken
230. Gamleborg
231. Skovriderminder
232. Rømers landevej
233. Lysthuset
234. Græssøen
235. Lilleborg
236. Borresø
237. Chr.høj Trinbrædt
17. Alm. Sprækkedale
18. Alm. Bakketoppe
19. Østre Indlæg
20. På Vallen
21. Vestre Indlæg
22. Israndslinier
23. I Myrene
24. Middelalderbyen
25. Øens årmillioner

 
Roemers landevej ved Lilleborg
tryk paa billede for stort
-retur ved "tilbagepil"/
(Alt + venstre pil)
Landevejsbro fra starten af 1800-tallet i Klemmekuld
 
Gamle og nye vej gennem Klemmekuld
 
Roemers vej forbi Roemersminde
 
Roemers landeve i sne og sol
 
Roemers ledsten i Segen

Rømers "nye landeveje" i Almindingen

UTM 0493323 / 6108059
 
Det var en glædesdag for Skovrider Hans Rømer i foråret 1809, da han kunne give Amtet følgende meddelelse til læsning på kirkestævnerne:
"Det om Lyngen og Almindingen opførte Hegn er nu færdigt, og sammes Led vorde allerede lukkede førstkommende Fredag den 26. Maj".
 
Men, inden han var helt færdig med stengærdet påbegyndte Rømer i årene 1809-1811 byggeriet af de fire ledvogterhuse ved indkørslerne til Almindingen fra de omliggende sogne og fik udnævnt skovløbere til disse, som var:
Viskeledshus, Rytterknægtshus, Åsedamshus og Ravnebrohus.
 

Roemers veje gennem Almindingen midt på 1800-tallet

 
Det femte ledvogterhus, Segenhus, opførte han først i 1814, da hans vejanlæg her havde skabt en ny færdselsvej ud til Vestlandet.
 
Fra 1812 til 1814 byggede han nemlig inde i skoven, som hidtil kun havde været tilgængelig ad hjulspor fra Aaker sogn i syd til Klemensker og Østerlarsker i nord sine kendte gode veje.
 
"De eneste egentlige veje på Bornholm", benævnte han dem med stolthed.
 
I alt syv kilometer lange førte de fra helligkilden Kolle Kilde i skovens midte ud til øens fire herreder.
 
De var ti meter brede, noget hidtil ukendt og som han måtte undskylde med, at de langs grøfterne skulle give plads til brænde og anden udhugst.
 
Han skabte dem gennem bortsprængning af fremstående klippeknolde, opfyldning af dalsænkninger og talrige brobygninger med stensatte underløb.
 
De nye gode veje skulle lokke købere til hans skovauktioner og højne buddene ved at mindske kørselsomkostningerne.
 

Siderne er bygget i en WEB123