Forside
Velkommen
  
Søg
  
GPS
  
Bornholm i dag
  
Kort
  
Litteratur
  
Webmaster
  
Lektør
Søg Sitemap PrintBookmark og Del
Du er her: Velkommen :: 25. Øens årmillioner :: 357. Risegård strand
1. Rønnes undergrund
2. Sandflugtsskoven
3. Hasles undergrund
4. Ringebakkerne
5. Slotslyngen
6. Hammeren
7. Nordbornholm
8. Istidslandskabet
9. NordØstkysten
10. Bondelandet
11. Østkysten i fiskjed
12. I Pelles fodspor
13. Den baltiske Issø
14. Smålyngen
15. Højlyngen
16. Alm. Gammelskov
17. Alm. Sprækkedale
18. Alm. Bakketoppe
19. Østre Indlæg
20. På Vallen
21. Vestre Indlæg
22. Israndslinier
23. I Myrene
24. Middelalderbyen
25. Øens årmillioner
Kort
340. Bavnet
341. Klintebakken
342. Strøby Stenbrud
343. Læså-profilet
344. Vejrmøllegård
345. Kalby
346. Læså-vandfald
347. Alunskifer-profil
348. Kalkstensbrud
349. Graptolitskifer
350. Vasegård-langhøj
351. Limensgadebrud
352. Bøsthøj - Saxebro
353. Vester Boderne
354. Boderne-Grødbyå
355. Skelbro-Risebæk
356. Munkerup
357. Risegård strand
358. Sose Bakker
359. Sose Bugt - juraler
360. Sose Odde
361. Smeltevandsfloden
362. Homandshald
363. Strandbygden
364. Strandbygårdstrand
365. Madsegrav
366. Arnager
367. Verdens Ende

 
Roedt og groent ler paa stranden ved Risegaard
tryk paa billede for stort
-retur ved "tilbagepil"/
(Alt + venstre pil)
Risegaardstranden med groent ler
 
Risegaard- kysten mod sydoest
 
Risegaard-sandaflejring paa stranden
 
Risegaardskyst med groent ler
 
Calcitnodule paa Risegaardsstranden
 
Risegaard over forkastningen
 
Filtet Hestehov i det tidlige foraar
 
Strandloppeurt

Risegård strand - Rødt og Grønt Ler

UTM 0491887 / 6098718
 
I kystklinterne ud for Risegård og Risebækken støder man på kraftigt farvede røde og grønne lerarter.
 
De udgør en del af den geologiske Kågerød Formation fra den ca. 200 millioner år gamle Øvre Trias. De er meget fede og betegnes som plastiske på grund af deres evner til at flyde, når de bliver vandmættede.
 
Af samme grund bemærker man straks flere store udskridninger i gryden uden for Risegård.
 
Relief over geologien ved Risegaard
Blokdiagram, geologiske forhold ved Risegaard
Di: Dicellograptus Skifer fra Silur
Ri: Risebaek-Leddet fra Trias
Mu: Munkerup Ler fra Nedre Jura
 
Se geologisk tidstavle ved at trykke her
 
Lerets farver skyldes forskellige jernforbindelser, der fremtræder røde eller grønne afhængig af jernets iltningsgrad.
 
I forbindelse med leret findes lagdelte sandstenslag og siltsten. Enkelte lag er udviklet som konglomerater med kalkknolde og røde og grønne lerrullesten.
 
Både ler og sand er aflejret på en flad kystslette. Leret er aflejret i de rolige områder på sletten, medens sandet er aflejret i flodløb, der skar sig ned i sletten.
 
Leret indeholder også 1-5 cm. store kalkknolde, der er dannet som små konkretioner, der er udfældet i leret på grund af det varme og tørre klima på Bornholm i denne del af Trias.
 
Inde i disse knolde er der efterfølgende forekommet en opløsning af kalken og udkrystalisering af kalkspat-krystaller i såkaldte krystalbrønde.
 
Risegaardsrelieffet langs Risebaek fra Geologisk Set Bornholm
Profil langs Risebaek
D:Dicellograptus Skifer fra Silur
T: Tretaspis Skifer fra Silur
RL: Ler fra Risebæk Leddet fra Trias
RS: Sand fra Risebæk Leddet fra Trias
 
Også floraen er ganske speciel i det særprægede kystlandskab.
 
Tidligt på året møder man de blomstrende Filtet Hestehov og først senere bryder bladene frem som store "skræppeblade" fra H C Andersens eventyr.
 
Pigget Star og græsser som Skov Stilkaks og Stortoppet Hvene følger efter foruden Almindelig Hvene og Tidlig Dværgbunke.
 
Hulkravet Kodriver og Marts-Viol pryder bakkerne i hver deres klare farvekontraster sidst i april og først i maj, medens der i alle vandspring står bevoksninger af den noget usædvanlige Blågrå Siv.
 
Vår-Potentil kommer til med Voldtimian, Vild Hør, Sød Astragel og den noget usædvanlige Blodstillende Bibernelle.
 
Om sommeren bryder bakkerne ud i et orgie af den særdeles smukke og velduftende Knoldet Mjødurt, medens man skal hen på sensommeren før Kattefod og Bakke-Tidsel tager over. Og så kan man nyde velduftende Vand-Mynte i de fugtige lavninger i leret.
 
Endelig er det netop i august, at stedets største botaniske sjældenhed tager over, den noget usædvanlige Strand-Loppeurt.
 
Planten har i tidligere tider været anvendt som et middel mod lopper i husholdningen og i sengetøj, men er i dag blot en af øens sjældnere floraelementer.
 

Siderne er bygget i en WEB123