Forside
Velkommen
  
Søg
  
GPS
  
Bornholm i dag
  
Kort
  
Litteratur
  
Webmaster
  
Lektør
Søg Sitemap PrintBookmark og Del
Du er her: Velkommen :: 2. Sandflugtsskoven :: 16. Prins Christians Kilde
1. Rønnes undergrund
2. Sandflugtsskoven
Kort
15 Sandflugten
16. Prins Christians Kilde
17. Skovly
18. Safirsø
19. Sorthat
20. Pyritsø
21. Smaragdsø
22. Klinkerfabrikken
23. Gamle Kulværk
24. Levka
25. Kullatippan
26. Rubinsøen
27. Glasværket
28. Klinkertoget
3. Hasles undergrund
4. Ringebakkerne
5. Slotslyngen
6. Hammeren
7. Nordbornholm
8. Istidslandskabet
9. NordØstkysten
10. Bondelandet
11. Østkysten i fiskjed
12. I Pelles fodspor
13. Den baltiske Issø
14. Smålyngen
15. Højlyngen
16. Alm. Gammelskov
17. Alm. Sprækkedale
18. Alm. Bakketoppe
19. Østre Indlæg
20. På Vallen
21. Vestre Indlæg
22. Israndslinier
23. I Myrene
24. Middelalderbyen
25. Øens årmillioner

 
Prinsens Kilde-stenen - tekst mod syd
tryk paa billede for stort
-retur ved "tilbagepil"/
(Alt + venstre pil)
Prinsens Kilde - et frodigt skovmiljoe
 
Prinsestenen mod nord
 
Blykobbeaa ved Prinsens Kilde
 
Maanerude ved Prinsens Kilde

Prins Christians Kilde

UTM 0482162 / 6110490
 
Sandflugtskommissær Peder Dam Jespersen havde under sit arbejde med at tilplante Sandflugten opdaget, at en kilde ved Blykobbeå havde fortrinligt vand.
 

Prinsens Kilde - i foraarssol

Da prins Christian Frederik, den senere Kong Christian VIII i 1824, besøgte Bornholm og en tid opholdt sig i Rønne, blev vandet til hans kaffe hentet fra denne kilde. Jespersen fik herefter Prinsens tilladelse til at give kilden hans navn.

Jespersen lod kort tid efter Prinsens besøg på egen regning kilden forsyne med indfatning og en tilhugget vandreblok, hvis lyse granit var gennemtrukket af to næsten parallelle årer. På forsiden af denne er at læse:
 
Prinds Christian Frederiks Kilde
- Minde om Hans Højheds Nærværelse
paa Bornholm Juli 1824
- Fryd han fandt I Borgerfred.
Alt han vandt Ved Kjærlighed.
 
Og på "bagsiden" en inskription af daværende Rektor P G Bohrs tanker omkring Prinsens tilstedeværelse i området:
 
Milde Glæder
Kilden spreder
Om sin Bred.
Ynde hviler
Blomsten smiler
I dens Fjed.
Folket ærer
Hver, som nærer
Livets Væld;
Med ham iler
Om Ham Smiler
Liv og Held.
Følger Nøie
Fyrstens Øie
Kildens Spor,
Hver en Alder
Ham da kalder
God og Stor.
 
 
Se stenen med inspriptionen ved at trykke her.
 
Kilden var midt i 1800-tallet et samlingssted for det bedre borgerskab på søn- og helligdage.
 
En gæstgiver og en bager fra Rønne havde fået lavet borde og bænke, og der blev serveret te og kaffe med hjemmebagt brød.
 
I 1875 blev der givet sommerbevilling til gæstgiveri ved den nærliggende Blykobbe Vandmølle, i daglig tale bare Vandmøllen, som herefter overtog serveringen og virkede som traktørsted for rønneboerne i små 100 år.
 
I nyere tid har man ved at etablere fangstanlæg i Blykobbeåen fanget en stor del af de havørreder, der sidst på efteråret søger op til gydepladserne længere oppe i vandløbet.
 
I dag er det ikke mere lovligt at fange ørreder på denne måde, og med tiden bliver de igen fjernet, og vandløbet bliver genoprettet i sit naturlige forløb.
 
Plantevæksten ved Prinsens Kilde synes upåvirket af tidens indgreb i naturens orden generelt, og en plante som Almindelig Månerude kan man iagttage i kildens umiddelbare nærhed.
 

Siderne er bygget i en WEB123