Forside
Velkommen
  
Søg
  
GPS
  
Bornholm i dag
  
Kort
  
Litteratur
  
Webmaster
  
Lektør
Søg Sitemap PrintBookmark og Del
Du er her: Velkommen :: 1. Rønnes undergrund :: 14. Nebbe Odde
1. Rønnes undergrund
Kort
1. Rønne Havn
2. Galgeløkken
3. Lersøvej
4. Onsbæk
5. Stampen
6. Lufthavnen
7. Skrædderbakken
8. Paradiset
9. Blemmelyng
10. Stubbeløkken
11. Klippeløkken
12. Vandtårnet
13. Nygårdsgraven
14. Nebbe Odde
2. Sandflugtsskoven
3. Hasles undergrund
4. Ringebakkerne
5. Slotslyngen
6. Hammeren
7. Nordbornholm
8. Istidslandskabet
9. NordØstkysten
10. Bondelandet
11. Østkysten i fiskjed
12. I Pelles fodspor
13. Den baltiske Issø
14. Smålyngen
15. Højlyngen
16. Alm. Gammelskov
17. Alm. Sprækkedale
18. Alm. Bakketoppe
19. Østre Indlæg
20. På Vallen
21. Vestre Indlæg
22. Israndslinier
23. I Myrene
24. Middelalderbyen
25. Øens årmillioner

 
Nebbeodde uden paafyld aar 1900
tryk paa billede for stort
-retur ved "tilbagepil"/
(Alt + venstre pil)

Nebbeodde med deponi
 
Nebbe Odde med opfyld
 
Geologien dækket af deponi
 
Nebbeodde geologi taet paa
 
Nebbebugten i marts 1990
 
Nebbeodde med adgangsproblemer
 
Nebbo Odde Syd
 
Fredning for at sikre befolkningens adgang til stranden
 
Flere laes marksten paa stranden syd for Nebbe Odde
 
Sten til sikring af nedkoersel til stranden
 
HvideOdde boelger omkring udsmidte sten
 
Hul i vej ned til Antoinettestrand

Nebbe Odde - Nebbebugt - Boligsikring

UTM 0480941 / 6107260
"På kysten fra Rønne mod nord kommer der jura lag til syne ved Nebbe Odde - tidligere også kaldt Galge Odde. Her træder navnlig Lerjernsten frem, og denne er vel ved sin større modstandsevne årsagen til dannelsen af odden på dette sted.

I denne aflejring har man allerede for lang tid siden fundet planteforsteninger, navnlig bregneblade og frugter eller frø, som man henførte til Cykadeerne og kaldte Carpolithus".

Dette kunne man læse i en geologisk beskrivelse af Bornholm i 1916, og stedet var frem til 2. verdenskrig et yndet mål for datidens geologer, og der findes i dag i geologiske samlinger på øen og ovre en stor repræsentation af præparater, netop herfra.

Men, alt ændrede sig efter bombardementet af Rønne i maj 1945. For en lokal bygmester havde udvalgt sig skrænterne på odden til at deponere murbrokker fra de sønderbombede huse og gader i flere meter tykke lag ovenpå de geologiske profiler.
 
Stranden mellem Nebbe Odde og Hvide Odde har tidligere været særdeles søgt af den lokale befolkning i Rønne Nord, og som sådan har adgangen været fri efter bestemmelserne i Naturfredningsloven af 7. maj 1937.

Sikring af sommerhusgrund ud over geologisk formation

 
En af de lokale lodsejere følte på et tidspunkt behov for at spærre stranden af til eget brug, og det reagerede lokalbefolkningen naturligvis imod.
 
I 1966 indstillede Fredningsplanudvalget til Fredningsnævnet, at stranden blev fredet således, at befolkningen fortsat kunne gå og opholde sig på den.
 
Sagen tog sin tid at få gennemført, men godt 10 år senere, den 13. april 1976 afsagde fredningsnævnet for Bornholms amts fredningskreds kendelse således, at
Den del af ejendommenes matr. 15a, 15c, 15g, 15h, 15p, 16a, 16c,16m, 17a, 17e, 17g, 17h, 17n, 17o, 18d, 18k, 18l, 18o, 18p, 18q, 18v og 18y Rønne købstads markjorder med tilhørende umatrikulerede strandarealer, der til enhver tid er beliggende søværts kystskræntens overkant, og som består af skræntareal og strandbred - dog mindst de på vedhæftede kort indtegnede arealer - fredes således, at ændringer i den bestående tilstand ikke må finde sted...
Videre hedder det:
Efter indhentet tilladelse fra fredningsnævnet kan der på de fredede arealer foretages sådanne foranstaltninger, som er påkrævet til beskyttelse af ejendommene mod haverosion.
Ved udbygningen af kyststrækningen med parcelhuse helt ud til skrænten har de lokale grundejere imidlertid i voldsom grad plastret stranden til med beton og marksten, således, at det i dag IKKE er muligt som tidligere at gå turen fra Rønne langs kysten og videre ud til Hvide Odde.
 
Og disse forhold synes helt klart at være sket uden hensyntagen til fredningens hensigt og ordlyd.
 
Vinter - stilhed uden folk paa stranden
 
Denne måde at skænde en af øens femstjernede nationalt vigtige geologiske lokaliteter har intet at gøre med såkaldt kystsikring, men har kun til formål at sikre en udsættelse af en nedskridning af den skrænt, de ovenliggende bebyggelser og befæstede anlæg er lagt for tæt på skrænten - en form for boligsikring!
 
Da kyststrækningen i dag synes ikke at være i harmoni med formålet med ovennævnte fredningsdeklaration, bør de ansvarlige myndigheder tage fat på at sikre, at der igen bliver skabt ordnede forhold på denne kyststrækning.
 
Og man kunne foreslå, at alle geologiske værdifulde klinter, som fremstod eksponerede før 1940 blev genskabt ved at alle tilførte mark- og brudsten blev fjernet fra stranden.
 
Hvide Odde-rev
I begyndelsen af 1900-tallet blev der hentet en større mængde sten fra Hvide Odde-revet til brug for opfyld i Rønne Havn - nu kunne de omtalte sten fra Nebbe Odde-bugten blive bragt ud på det nedbrudte rev som en form for naturgenopretning.
 
Naturligvis vil disse menneskelige handlinger IMOD naturens egne kræfter få konsekvenser.
 
Således blev det lidt af et samtaleemne mand og mand i mellem vinteren 2011-12, at "det var for dårligt", at Regionskommunen ikke sørgede for at udbedre et større hul i kyststrækningen.
 
Et hul, som var genereret efter vinterens højvande, hvor de udsmidte granitklodser og befæstning af nedkørselen til Antoinette-stranden fik havet til at arbejde ind bag om de befæstede punkter.
 
Et resultat, alle med indsigt i havets gøren og laden, kunne have forudset.
 
Og så venter man bare på næste angreb fra havet.
 
Og den fredede strand i Nebbebugten bliver ringere og ringere fra dag til dag frem til den dag, de ansvarlige beslutter sig for, at al udsmidt ros på strækningen bliver fjernet en gang for altid!

Sensommer - ingen adgang paa aaben strand

 

Siderne er bygget i en WEB123