Forside
Velkommen
  
Søg
  
GPS
  
Bornholm i dag
  
Kort
  
Litteratur
  
Webmaster
  
Lektør
Søg Sitemap PrintBookmark og Del
Du er her: Velkommen :: 23. I Myrene :: 324. Myregårdsmyren
1. Rønnes undergrund
2. Sandflugtsskoven
3. Hasles undergrund
4. Ringebakkerne
5. Slotslyngen
6. Hammeren
7. Nordbornholm
8. Istidslandskabet
9. NordØstkysten
10. Bondelandet
11. Østkysten i fiskjed
12. I Pelles fodspor
13. Den baltiske Issø
14. Smålyngen
15. Højlyngen
16. Alm. Gammelskov
17. Alm. Sprækkedale
18. Alm. Bakketoppe
19. Østre Indlæg
20. På Vallen
21. Vestre Indlæg
22. Israndslinier
23. I Myrene
Kort
322. Nylars
323. Løvfrø-trængsler
324. Myregårdsmyren
325. Lobbæk-Lobberne
326. Klint
327. Smørenge
328. Bodelyngen
329. Vingevænge
24. Middelalderbyen
25. Øens årmillioner

 
Nylars Myre i 1750erne
tryk paa billede for stort
-retur ved "tilbagepil"/
(Alt + venstre pil)
Nylars Myre i 1870erne
 
Praesteaaen midt gennem Myren
 
Loevfroe i vegetationen i Nylars Myre
 
Vegetationen slaas ned med slagleklipper
 
Man gaar grundigt til vaerks og slaar alt levende ihjel paa een gang

Alt liv slagleklippet ihjel i Myregaardsmyren
 
Kirkedammen over Myregaardsmyren
 
Stormmaager hviler sig paa Nylars Myre

Nylars Myre - Myregårdsmyren

UTM 0488570 / 6102543
 
 
Nylars Myre syd for kirken var i vikingetid og middelalderen en naturlig forhindring for indtrængende fjender i at nå frem til sognets skatte i Nylars Kirke på den anden side af vådområdet.

Myren foran kirken

 
Flankeret af to højdedrag nord og syd for Myren har der her siden isens bortsmeltning været naturlige enge, moser og vådområder frem til det tidspunkt, nylarsboerne mente, at området skulle bringes i omdrift efter større udgrøftninger og dræningsarbejder.

Myren mellem to hoejdedrag

 
Alligevel har området rummet "natur" og især langs den såkaldte "Mejerigrøften", den uddybede del af Præsteåen efter etableringen af mejeriet i Lobbæk, har der i bevoksningen levet og vandret dyr fra levested til levested.
 
Det offentlige indførte omkring 1970 de såkaldte slagleklippere til slåning af vej- og vandløbskanter.
 
Disse altødelæggende maskiner har skånselsløst fjernet alt levende på stedet - til stor skade for bl.a. den beskyttede Løvfrø, der på europæisk plan er beskyttet ved det såkaldte Habitatdirektiv.
 
Læs mere om disse beskyttelseshensyn ved at trykke her.

Hovedvej A38 daemmer den midlertidigt genskabte myr op

Engang imellem tager vejret skeen i den anden hånd og viser, at når alt kommer til alt, har naturen de stærkeste kræfter!
 
Og man kan med egne øjne for en tid opleve, hvilke naturværdier, der har været tilstede i middelalderens Nylars.
 

Siderne er bygget i en WEB123