Forside
Velkommen
  
Søg
  
GPS
  
Bornholm i dag
  
Kort
  
Litteratur
  
Webmaster
  
Lektør
Søg Sitemap PrintBookmark og Del
Du er her: Velkommen :: 25. Øens årmillioner :: 356. Munkerup
1. Rønnes undergrund
2. Sandflugtsskoven
3. Hasles undergrund
4. Ringebakkerne
5. Slotslyngen
6. Hammeren
7. Nordbornholm
8. Istidslandskabet
9. NordØstkysten
10. Bondelandet
11. Østkysten i fiskjed
12. I Pelles fodspor
13. Den baltiske Issø
14. Smålyngen
15. Højlyngen
16. Alm. Gammelskov
17. Alm. Sprækkedale
18. Alm. Bakketoppe
19. Østre Indlæg
20. På Vallen
21. Vestre Indlæg
22. Israndslinier
23. I Myrene
24. Middelalderbyen
25. Øens årmillioner
Kort
340. Bavnet
341. Klintebakken
342. Strøby Stenbrud
343. Læså-profilet
344. Vejrmøllegård
345. Kalby
346. Læså-vandfald
347. Alunskifer-profil
348. Kalkstensbrud
349. Graptolitskifer
350. Vasegård-langhøj
351. Limensgadebrud
352. Bøsthøj - Saxebro
353. Vester Boderne
354. Boderne-Grødbyå
355. Skelbro-Risebæk
356. Munkerup
357. Risegård strand
358. Sose Bakker
359. Sose Bugt - juraler
360. Sose Odde
361. Smeltevandsfloden
362. Homandshald
363. Strandbygden
364. Strandbygårdstrand
365. Madsegrav
366. Arnager
367. Verdens Ende

 
Munkerup, ler i strandkanten
tryk paa billede for stort
-retur ved "tilbagepil"/
(Alt + venstre pil)
Munkerupler i strandkanten
 
Munkerup Leddet i Nedre Jura
 
Munkerup ler ved stranden - med tipvognspor
 
Munkerupleret vaskes rent ved hoejvande
 
Munkerupleret i strandkanten
 
Munkerupler - skiftevis lyse og moerke lerlag
 
Lystfiskere ved Munkerup-stranden

Munkerup - Frederiksholm Teglværk

UTM 0492218 / 6098534
 
Munkerup er en lokalitet, der ligger noget afsides alfarvej, men stedet vil for enhver geologisk interesseret stå lysende klart på opslagstavlen!
 
I Vilhelm Milthers: Bornholms Geologi fra 1930 kan man læse, at
"der syd for Munkerup findes en stor lergrav. Her ses 10-12 meter høje profiler i ler, der i det mindste går 6 meter dybere ned. Det er tydeligt lagdelt og varierede i farve mellem lyst, mørkt og brunligt gråt".
I leret fandtes aftryk af planter fra den geologiske periode, der dengang gik under navnet Ræt-Lias. De blev regnet som noget af det ældste af de ældre mesozoiske dannelser på Bornholm.
 
Det er den aflejring, der i nyere geologisk litteratur kaldes Munkerup Leddet i Rønneformationen fra Nedre Jura.
 
Munkerupgrav med udskibningssted i 1930erne
 
I begyndelsen af 1900tallet havde Frederiksholms Teglværk i Københavns Sydhavn fået øje på disse lerforekomster, og man gravede fra stranden ind i kystskrænten.
 
Leret udskibede man i pramme fra et udskibningssted på stranden og fragtede det til København til videre anvendelse i fabrikationen af mur- og teglsten.
 
Lergravning ved Munkerup i begyndelsen af 1900tallet
 
Frederiksholm Teglværk havde en tinglyst deklaration fra 5. februar 1918 på, at man havde eneret til at udnytte leret. Ikke engang ejeren til Munkerup havde ret til at udnytte forekomsten af leret på egen grund.
 
Ligeledes betingede man sig ret til både at opføre arbejdsskure og den bro, der muliggjorde udskibningen af leret direkte fra Lergraven.
 
En ny deklaration blev underskrevet i 1975, men endnu synes der ikke i nyere tid at have været bud efter leret i undergrunden af Munkerup.
 
Til gengæld er havet ud for Munkerup et yndet sted for lystfiskere, der har gode chancer for at trække en blank ørred ud af vandet!
 

Siderne er bygget i en WEB123