Forside
Velkommen
  
Søg
  
GPS
  
Bornholm i dag
  
Kort
  
Litteratur
  
Webmaster
  
Lektør
Søg Sitemap PrintBookmark og Del
Du er her: Velkommen :: 12. I Pelles fodspor :: 150. Majdal
1. Rønnes undergrund
2. Sandflugtsskoven
3. Hasles undergrund
4. Ringebakkerne
5. Slotslyngen
6. Hammeren
7. Nordbornholm
8. Istidslandskabet
9. NordØstkysten
10. Bondelandet
11. Østkysten i fiskjed
12. I Pelles fodspor
Kort
140. Klint -Paradisbakkerne
141. Helletsbakkerne
142. Fjældstauan
143. Rokkestenen
144. Grydesø
145. Slingesten
146. Linkisten
147. Gamleborg
148. Ellesmyr
149. Midterpilt
150. Majdal
151. Ravnedal og Tamperdal
152. Dybedal
153. Gamledam
154. Oksemyr
155. Kodal
156. Østre Pilt
157. Aarsdale Ret
158. Gryet
159. Bodils Kirke
160. Slamrebjerg
13. Den baltiske Issø
14. Smålyngen
15. Højlyngen
16. Alm. Gammelskov
17. Alm. Sprækkedale
18. Alm. Bakketoppe
19. Østre Indlæg
20. På Vallen
21. Vestre Indlæg
22. Israndslinier
23. I Myrene
24. Middelalderbyen
25. Øens årmillioner

 
Majdalens klipper med Enebaer
tryk paa billede for stort
-retur ved "tilbagepil"/
(Alt + venstre pil)
Majdal NØ f Brillerne med kraftig opvækst af ørnebregne
 
Jomfruhaar i hvaelvede tuer
 
Majdalens klipper
 
Majdalens oestlige klippebrant
 
Majdalens stier
 
Tyttebaer i Majdalen

Majdal - Lyngmaj - Sphagnum

UTM 0505464 / 6105334
 
Af Paradisbakkernes mange dalsystemer er Majdal den største og mest dominerende. Ruten "Gul trekant" passerer lige forbi.

Majdal med kryds midt i fredning

Da man i middelalderen hentede lyng til bl.a. opvarmning af huse og dyrefoder, kendte man til udtrykket "Lyngmaj".

Det var navnet på de små træer, der blev anbragt lodret i de fire hjørmer af et lynglæs, der skulle "bindes" inden hjemturen.

I Paradisbakkerne har man i hele middelalderen hentet lyng, og i Majdalen har der på grund af de fugtige forhold altid vokset småkrat af birk og tørst, hvoraf man let har kunnet finde egnede træer til binding af læssene.
 
Myhre 1910Majdal i 2010 med Brillerne
 
Omkring århundredeskiftet 1800/1900 virkede Valdemar Myhre som fotograf i Svaneke, og Paradisbakkerne var et af hans yndede besøgsmål.
 
På oven viste billede fremgår, at opvæksten i og ved Majdal for 100 år siden var ganske begrænset.
 
I dag er klipperne særdeles slørede af opvækst, medens det frie vand fortsat ligger som en tørvemose med tørvemosset Sphagnum og bladmosset Jomfruhår i hvælvede tuer.
 

Paa vandring gennem Majdalen

Majdalen er en særdeles spændende botanisk lokalitet. På de lodretstående klipper vokser forskellige arter lav, bl.a. Navlelav.

Ligeledes på klipperne, men mere skjult inde i revnerne finder man alle øens tre former for bregneslægten Radeløv!

Og så er der dalens fugtige og gyngende bund med vandhullerne Brillerne. Her er der både Tørvemos og den ligeledes sjældne Kær Mangeløv, samt Tyttebær og Blåbær i dalens umiddelbare nærhed langs vandrestien.

 

Siderne er bygget i en WEB123