Forside
Velkommen
  
Søg
  
GPS
  
Bornholm i dag
  
Kort
  
Litteratur
  
Webmaster
  
Lektør
Søg Sitemap PrintBookmark og Del
Du er her: Velkommen :: 7. Nordbornholm :: 63. Madsebakke
1. Rønnes undergrund
2. Sandflugtsskoven
3. Hasles undergrund
4. Ringebakkerne
5. Slotslyngen
6. Hammeren
7. Nordbornholm
Kort
63. Madsebakke
64. Dalegårdsbrud
65. Æggehønen
66. Storedal - Tejn
67. Stammershalle
68. Troldskoven
69. Døndalen
70. Helligdomsklipperne
8. Istidslandskabet
9. NordØstkysten
10. Bondelandet
11. Østkysten i fiskjed
12. I Pelles fodspor
13. Den baltiske Issø
14. Smålyngen
15. Højlyngen
16. Alm. Gammelskov
17. Alm. Sprækkedale
18. Alm. Bakketoppe
19. Østre Indlæg
20. På Vallen
21. Vestre Indlæg
22. Israndslinier
23. I Myrene
24. Middelalderbyen
25. Øens årmillioner

 
Madsebakke en helle midt i det dyrkede land
tryk paa billede for stort
-retur ved "tilbagepil"/
(Alt + venstre pil)
Madsebakke - Danmarks største helleristningsfelt
 
Madsebakke ved vintersolhverv
 
Forskellige tegn ristet ned i klippen
 
Madsebakkens isskurede og vandpolerede klippeflade
 
En baad og skaalgruber
 
Hellen poleret af rindende vand
 
Ristningerne i hellen sløres af lavvaekst
 
Helleristyninger paa Madsebakke
 
Lokalplan 03-09 nord og vest for Madsebakke
 
Ny funden helleristning midt på lokalplansområdet
 
Helleristning i nordhjørnet af grunden
 
Foreningen Bornholm har inviteret til ekskursion til det fredede bronzealderlandskab
 
Finn Ole Nielsen, Svend Kramp og Gerhard Milstreu på Madsebakke
 
Flemming Kaul orienterer om begravelse og dødningehoved
 
Flemming Kaul kigger efter et dødningehovede ved indgang til gravkammer
 
Doedningehoved ved indgang til naturligt gravkammer
 
Adgang til Madsebakke fra Markvejen og statens arealer fra Vest
 
Procession ved aabningen af arealet 14. juni 2012
 
Et skib ristet ind i hellen

Madsebakke - Helleristninger

UTM 0486708 / 6126102
 
Det er i Olsker sogn og Allinge-Sandvig, at man op til vor tid har fundet de fleste og flotteste samt særdeles bevaringsværdige bornholmske lokaliteter med helleristninger.

Godt gemt af vejen, bag en række sommerhuse og omgivet af dyrkede marker tæt op ad en cykelsti har Danmarks største og flotteste helleristningsfelt i lang tid ligget noget upåagtet på Lille Madsebakke.

Ordet Madsebakke henviser iøvrigt til, at bakken i 1719 var ejet af en mand med navnet Madtz, nutidens Mads.

Ifølge oplysninger på Bornholms Museums hjemmeside, tryk her, finder man på den blankpolerede klippeflade mere end 11 skibe, 3 buede linier, der måske også er skibe, 5 solkors og 4 fodtegn samt en større mængde skålgruber.

I nogle stenbrud på Store Madsebakke 100 meter SØ for dette flotte felt blev der i 1893 opdaget yderligere to helleristningsfelter med tilsammen mindst 16 skibsbilleder, flere skåltegn og en lille mandsfigur, men det lykkedes ikke at redde dem fra stenbryderne for eftertiden.

Og så er der helleristningerne på den isskurede klippe ved Storløkke. De kom for dagens lys i 1929, da et par stenhuggere ryddede klippen for jord inden bortsprængning - og de blev bevaret!

Mange af helleristningerne er orienteret i forhold til solens op og nedgangs positioner på bestemte dage i året.
 
Det må være bevidst udført fra risterens side, da han fremstillede skibene for 2800 år siden og som viser den interesse, bronzealdermennesket havde for solen, muligvis som et livgivende og guddommeligt fænomen.

Solhjulet paa Madsebakke

Prøv selv! Tag et kompas og mål retningerne ind på skibene her på Madsebakke, den nærliggende Storløkkebakke og feltet ved Blåholtshuse, se nærmere ved at trykke her.
 
 
Med Bornholms Regionskommune, Bornholms Museum, Destination Bornholm og NaturBornholm var Bornholm deltager i det internordiske projekt RANE, Rock Art in Northern Europe fra 2002 til 2005. Læs mere om dette projekt ved at trykke her.
 
I projektet blev der i den grad fokuseret på billederne i det bornholmske grundfjeld, og i området nord og vest for Madsebakke blev der registreret mange nye heller med ristninger.
 
Kendskabet til disse helleristninger som kulturhistoriske fortidslevn, der som andre fortidsminder kræver beskyttelse, indhentede derfor meget hurtigt den hidtidige kommunale planlægning i området nord og vest for Madsebakke, som i kommuneplanen var udlagt til sommerhusbebyggelse gennem Lokalplan 03-09.
 
Også i det allerede udbyggede område nord for dette åbne areal blev der i flere sommerhushaver konstateret heller med en omfattende billedverden efter øens bronzealderbefolkning.
 
I 2003 erhvervede Langebjerg ApS, et konsortium bestående af fire personer med adresse i Gudhjem, alle matrikler indenfor lokalplanens område. Også de to fredede matrikler med Madsebakke og helleristningerne havde konsortiet erhvervet sig til ejendom. Se yderligere detaljer vedrørende Langebjerg ApS ved at trykke her.
 
RANE-aktiviteterne åbenbarede imidlertid flere heller med ristninger indenfor lokalplanens afgrænsning.
 
I forsøget på at redde, hvad reddes kunne, sendte Danmarks Naturfredningsforening derfor i juni 2006 et forslag til fredning af et større ubeskyttet areal med disse nye fund af helleristninger.
 
Det område, der blev foreslået fredet, strakte sig fra Madsebakke til Hammersholm, herunder dette 6,2 ha. store Lokalplan 03-09-areal.
 
Fredningsnævnet afviste i maj 2008 at gennemføre fredningen, bl.a. på grund af, at Konsortiet bag Langebjerg ApS krævede mere end 41 millioner kroner for ikke at bebygge arealet. Læs mere om Fredningsnævnets afgørelse ved at trykke her.
 
Fredningsnævnets afgørelse blev påklaget til Naturklagenævnet, der i juni 2009 ophævede afgørelsen og tilbageviste sagen til fornyet behandling og gennemførelse af fredningen med udgangspunkt i det foreliggende fredningsforslag. Læs om Naturklagenævnets afgørelse ved at trykke her.
 
Fredningsnævnet traf herefter den 26. februar 2010 en ny afgørelse om fredningen af bronzealderlandskabet, en afgørelse, der ligeledes blev påklaget til Naturklagenævnet.
 
I mellemtiden havde Danmark haft regeringsskifte, og ankeinstansen kom herefter til at hedde Natur- og Miljøklagenævnet, der traf sin afgørelse den 8. september 2011. Læs denne ved at trykke her.
 
Langebjerg ApS fik tilkendt 5,9 millioner kr. i erstatning ved fredningen. Læs mere ved at trykke her.
 
Da der herefter ikke kan bygges sommerhuse på de 6,2 ha. har Langebjerg ApS solgt dette og selskabets øvrige ejendomme til Foreningen Bornholm.
 
Sparekassen Bornholms Fond har ved en donation gjort det muligt for foreningen at finansiere købet. Læs mere ved at trykke her.

Foreningen Bornholms areal efter 2012

Se fredningskort her, og plejeplan for det fredede areal her.
 
Foreningen Bornholm inviterede til en rundvisning på det fredede areal ved de to helleristningseksperter Flemming Kaul, Nationalmuseet og Gerhard Milstreu, Tanum Hällristningsmuseum i Bohuslän samt Finn Ole Nielsen fra Bornholms Museum.
 
130 interesserede fulgte invitationen og blandt mange andre spændende oplysninger kunne Flemming Kaul afsløre, at Madsebakke helt sikkert har været hellig længe før bronzealderen.
 
Under nogle udgravninger af en dyb hulning er der fundet både knogler og lerkarskår. Man må derfor antage, at folk allerede i stenalderen har brugt hulningen som et gravkammer.
 
Og på forsiden af klippen ved siden af indgangen til gravkammeret kan man klokken 1600 om eftermiddagen ane et naturligt dannet billede af et dødningehoved!
 
Kulturstyrelsen åbnede den 14. juni 2012 for sporet til helleristningerne i kulturlandskabet fra de mange nyfundne ristninger på Hammersholm til Madsebakke med et lignende stort antal interesserede gæster og en tale af Direktøren.
 
 
Skibet i hellen og skibet i kulten
 
 
En hidtil noget overset hilsen fra bronzealderfolket er med denne fredning kommet til ære og værdighed takket være nogle få ildsjæles utrættelige arbejde for at sikre den bornholmske identitet.
 

Siderne er bygget i en WEB123