Forside
Velkommen
  
Søg
  
GPS
  
Bornholm i dag
  
Kort
  
Litteratur
  
Webmaster
  
Lektør
Søg Sitemap PrintBookmark og Del
Du er her: Velkommen :: 14. Smålyngen :: 190. Lynggårdsskoven
1. Rønnes undergrund
2. Sandflugtsskoven
3. Hasles undergrund
4. Ringebakkerne
5. Slotslyngen
6. Hammeren
7. Nordbornholm
8. Istidslandskabet
9. NordØstkysten
10. Bondelandet
11. Østkysten i fiskjed
12. I Pelles fodspor
13. Den baltiske Issø
14. Smålyngen
Kort
190. Lynggårdsskoven
191. Smålyngsbruddet
192. Smålyngen
193. Tauerne
194. Egeby - røser
195. Egeby-forkastning
196. Graneli
197. Egeby Stubmølle
198. Hjortebakken
199. Hallebakken
15. Højlyngen
16. Alm. Gammelskov
17. Alm. Sprækkedale
18. Alm. Bakketoppe
19. Østre Indlæg
20. På Vallen
21. Vestre Indlæg
22. Israndslinier
23. I Myrene
24. Middelalderbyen
25. Øens årmillioner

 
Lynggaardsskoven vokser til
tryk paa billede for stort
-retur ved "tilbagepil"/
(Alt + venstre pil)
Lynggaardsskov 1994 - nyplantning af Skovfyr og gravning af soe
 
Skoven vokser til
 
Lynggaardsdammen 2006
 
Baalhytte ved Lynggaard

Lynggårdsskov - Gastegaard

UTM 0499690 / 6098652
 
Lynggårdsskov er en nyere lokalitet, en såkaldt skovrejsning, og de første træer blev plantet i 1994.
 
Kernen i denne nye skov har været 26. Slg. i Pedersker Sogn Lynggård, der blev erhvervet af staten i slutningen af 1980'erne.
 
Skoven er plantet i et forsøg på at reducere truslerne mod det drikkevandsreservoir, som befinder sig i undergrunden syd og øst for Smålyngsværket.
 
Undergrunden er Grøn Skifer, der flere steder ligger højt og danner såkaldte "haller", der er flade ubevoksede klippeflader, der rager op over de dyrkbare jorder.
 
Som Hammers Kort fra 1750 antyder, lå 26. Slg. Lynggård, der hed Gastegård, tæt på denne lyngflade. Tryk her og se nærmere.
 
En Gast er i det bornholmske sprog forklaret som et "ondt væsen" eller et "spøgelse". Man kender udtrykket "Gastbloss" som en Lygtemand, der skulle være en person, der optrådte med et blegt, nærmest gustent ansigt!
 
Senere kom denne 26. Selvejergård også til at hedde Lønggård, som i tiden omkring 1950'erne havde et jordtillæg på godt 24 hektar, hvoraf de 5 fortsat var lyng, eng og skov.
 
Foruden Lynggård har Staten efterfølgende erhvervet flere af de omliggende små ejendomme samt gårdene Sommergård og Hjortegårds jord, og plantet dem til med skov. Lynggårdsskoven omfatter i dag små 100 hektar nærrekreativ skov til Pedersker.
 
Der er anlagt et par nye damme og Lyngårds tidligere kreaturvandingsdam er blevet renset op, således at dyrelivet har fået bedre kår. Bl.a. har den i sin tid udrydningstruede løvfrø igen opnået gode ynglebetingelser i området, og en sommernat i Lynggårdsskoven giver i dag uudslettelige oplevelser i en turists liv!
 
For lettere at kunne komme rundt i skoven og opleve de mange forskellige plantninger, har Staten etableret nye veje og stier samt en bålhytte med P-plads.
 
På Pedersker Lokalforenings website er lagt et kort over skoven, og dette kort kan man se, ved at trykke her.
 

Siderne er bygget i en WEB123