Forside
Velkommen
  
Søg
  
GPS
  
Bornholm i dag
  
Kort
  
Litteratur
  
Webmaster
  
Lektør
Søg Sitemap PrintBookmark og Del
Du er her: Velkommen :: 19. Østre Indlæg :: 272. Lindesbjerg
1. Rønnes undergrund
2. Sandflugtsskoven
3. Hasles undergrund
4. Ringebakkerne
5. Slotslyngen
6. Hammeren
7. Nordbornholm
8. Istidslandskabet
9. NordØstkysten
10. Bondelandet
11. Østkysten i fiskjed
12. I Pelles fodspor
13. Den baltiske Issø
14. Smålyngen
15. Højlyngen
16. Alm. Gammelskov
17. Alm. Sprækkedale
18. Alm. Bakketoppe
19. Østre Indlæg
Kort
267. Trehøje
268. Enebærskoven
269. Luntebakken
270. Stakkelemose
271a. Bastemose
271b. Syvmasteren
272. Lindesbjerg
273. Stenløse
274. Åsen
275. Fembroen
276. Hagemyr
277. Røverkæret
278. Fladehalle
279. Vallingebjerget
280. Nydammene
281. Svinemose
282. Hjulmagermyr
283. Rømersvej
284. Thorsen-krogen
285. Grønnevad
286. Viskesled
20. På Vallen
21. Vestre Indlæg
22. Israndslinier
23. I Myrene
24. Middelalderbyen
25. Øens årmillioner

 
Lindesbjerg - en grusbakke, syd for Bastemose
tryk paa billede for stort
-retur ved "tilbagepil"/
(Alt + venstre pil)
Grusbakken naesten toemt for sit grus
 
I grusgraven er etableret en shelterplads
 
Udsigten fra en shelter i grusgraven
 
Smaabladet Lind har vokset paa grusbakken Lindesbjerg
 
Lindesbjerghus ved Chr. Xs vej
 
Naturstyrelsens Direktoer og Mijoeminister Ida Auken indvier Bisonprojektet i juni 2012
 
Lindesbjerghus-cykelvejskilt

Lindesbjerg - Grus, Lind og Bast

UTM 0496697 / 6107774
 
Som navnet lader skinne igennem, er Lindesbjerg et "bjerg" med en tilknytning til Lind.
 
Som vedhæftede kort antyder, har bjerget ligget markant i den ellers flade højlyngsflade som en grusbakke, der har manifesteret den stilstand, isfronten antog små 20.000 år tidligere, og som geologisk er kaldet Splitsgårdslinien.
 
Lindesbjerg i 1937 - grusgravningen paabegyndt
 
Til lokaliteten har der været knyttet et navneforklarende sagn om en lindorm, men den rigtige forklaring ligger snarere deri, at bakken har været bevokset med lindetræer, Småbladet Lind.
 
Af lindens bast har man kunnet fremstille reb, og meget belejligt har den nærliggende mose også navnet "Baste"mose!
 
Store anlægsarbejder har været i gang ved århundredeskiftet 1800/1900 i denne del af Almindingen, arbejder der krævede store mængder af grus til brug for veje og jernbaneanlæg. Og bjerget er i dag borte - bortgravet til at blive fyldt ud i skovens våde områder!
 
Statsskovvæsenet har indrettet den gamle grusgrav til et særdeles eftertragtet rekreativt område med shelters og bålplads, og finder man sig ansporet til at foretage en overnatning, kan man booke plads på internettet. Tryk her.
 
Lindesbjerg opfattes i dag i daglig tale som den skovpart, der ligger østligst i Almindingen med centrum i skovfogedestedet Lindesbjerghus.
 
Lindesbjerghus blev bygget i slutningen af 1880erne og den første Skovfoged på stedet var Leopold Jensen-Tusch. Han regerede på skovparten fra 1888 til 1913.
 
Han var en allround naturhistoriker, og i Dansk Ornitologisk Forenings allerførste leveår 1906-1907 skrev han i foreningens tidsskrift en "Liste over Fugle iagttagne paa Bornholm særlig i Almindingen".
 
Denne artikel efterfulgtes af endnu en i 1908: "Fra Fugletrækket over Bornholm 1907".
 
I dag passeres Lindesbjerghus af et utal cykelturister, der følger den regionale cykelvej 22 på tværs af øen fra Robbedale øst for Rønne over Almindingen og Paradisbakkerne til Aarsdale nord for Nexø.
 
Og så er det her, at der i 2012 blev etableret en færist på Christian Xs vej og et meterhøjt hegn omkring 200 ha af skovparten i forbindelse med introduceringen af Europæisk Bison i Almindingen.
 
Læs mere om dette spændende projekt ved at trykke her.
 

Siderne er bygget i en WEB123