Forside
Velkommen
  
Søg
  
GPS
  
Bornholm i dag
  
Kort
  
Litteratur
  
Webmaster
  
Lektør
Søg Sitemap PrintBookmark og Del
Du er her: Velkommen :: 25. Øens årmillioner :: 346. Læså-vandfald
1. Rønnes undergrund
2. Sandflugtsskoven
3. Hasles undergrund
4. Ringebakkerne
5. Slotslyngen
6. Hammeren
7. Nordbornholm
8. Istidslandskabet
9. NordØstkysten
10. Bondelandet
11. Østkysten i fiskjed
12. I Pelles fodspor
13. Den baltiske Issø
14. Smålyngen
15. Højlyngen
16. Alm. Gammelskov
17. Alm. Sprækkedale
18. Alm. Bakketoppe
19. Østre Indlæg
20. På Vallen
21. Vestre Indlæg
22. Israndslinier
23. I Myrene
24. Middelalderbyen
25. Øens årmillioner
Kort
340. Bavnet
341. Klintebakken
342. Strøby Stenbrud
343. Læså-profilet
344. Vejrmøllegård
345. Kalby
346. Læså-vandfald
347. Alunskifer-profil
348. Kalkstensbrud
349. Graptolitskifer
350. Vasegård-langhøj
351. Limensgadebrud
352. Bøsthøj - Saxebro
353. Vester Boderne
354. Boderne-Grødbyå
355. Skelbro-Risebæk
356. Munkerup
357. Risegård strand
358. Sose Bakker
359. Sose Bugt - juraler
360. Sose Odde
361. Smeltevandsfloden
362. Homandshald
363. Strandbygden
364. Strandbygårdstrand
365. Madsegrav
366. Arnager
367. Verdens Ende

 
Vandfaldet ved Lille Kalbygaard
tryk paa billede for stort
-retur ved "tilbagepil"/
(Alt + venstre pil)
Vandfaldet toerlagt
 
Skitse over lag i vandfaldet
6. Øvre Alunskifer
5. Andrarum Kalk
4. Nedre Alunskifer
3. Antrakonit
2. Kalby Ler
1. Rispebjergsandsten
 
 
Rispebjergsandsten
 
 
Paradoxides - oens stoerste trilobit

Vandfaldet i Rispebjerg Sandsten

UTM 0492642 / 6101324
 
Ved Lille Kalbygård er der i Læsåen en mindre niveauforskel, der udmønter sig i et veritabelt vandfald i årets vandrige perioder.
 
Men, ikke et hvilket som helst vandfald!
 
Her oplever man nemlig vidnesbyrd om store geologiske hændelser for ca. 525 millioner år siden, og det på ganske få meter!

Vandfaldet ved Lille Kalbygaard

 
Ovenover vandfaldet forsvinder den grønne skifer og afløses af Rispebjerg Sandsten, som danner vandfaldet.
 
Rispebjerg Sandsten er en lysegrå og lys brunlig kvartssandsten, hvor den brune farve skyldes forvitring af pyrit, svovlkis, og udfældning af jern på overfladen.
 
Pyriten var fra starten samlet i hobe, og sandstenens grubede udseende skyldes, at pyriten er forvitret helt bort således, at man tit finder en udviklingsrække fra frisk grå sandsten gennem brunspættede til hullede og helt hensmuldrende former.
 
Den benævnes ofte Tigersandsten, hvilket ikke er umiddelbart indlysende, da en tiger som bekendt er stribet og ikke brunplettet.
 
Kvartskornene i sandstenen er meget velafrundede, og de er aflejret på lavt vand i kystzonen for omkring 527 millioner år siden, eventuelt i selve strandkanten. Den velafrundede form kan også tolkes på den måde, at sandet har været blæst ud fra land og aflejret på lavt vand af vinden.
 
Kigger man nærmere efter i åens vestlige brink vil man blive præsenteret for et ca. 3 meter højt og 20 meter langt profil som repræsentanter for Mellemkambrium.
 
Nederst og ovenpå Rispebjerg Sandstenen finder man et 30 cm tykt lag af Exulans Kalk, som her er forvitret til en lysegrå glaukonitholdig ler, der indledes med et konglomerat med rullesten af Rispebjerg Sandsten.
 
Tidligere hed Exulans Kalk "Kalby ler", der er rigt på fossiler som trilobiter og brachiopoder, hvilket viser, at kalken er aflejret på lavt vand tæt på kysten.
 
Ovenpå Kalby leret følger et tyndt lag "Antrakonit", og ovenpå dette en en meter tyk aflejring af sort skifer, "Nedre Alunskifer". Den har et stort indhold af organisk materiale, hvilket tyder på, at den er aflejret i havet under iltfattige forhold ved bunden.
 
Øverst i skiferen finder man også et lag med mange mindre og sorte kalkkonkretioner, "antrakonitboller", der indeholder brudstykker af de største trilobiter, der findes fra dansk område: individer af slægten Paradoxides!
 
Lige over laget med antrakonit-bollerne følger et lag med rullesten af fosforit og herefter"Andrarum-Kalk", der er en 80 cm tyk, hård kalksten med en rig fauna af trilobiter og brachiopoder.
 
Den rige fauna fortæller os, at kalken er aflejret i et hav, hvor der var et større indhold af ilt ved bunden end under dannelsen af den underliggende "Nedre Alunskifer".
 
Ovenpå Andrarum Kalken kommer endnu et lag sort skifer, som præsenterer sig særdeles smukt ved Tur 347 Øvre Alunskifer-profilet.
 

Siderne er bygget i en WEB123