Forside
Velkommen
  
Søg
  
GPS
  
Bornholm i dag
  
Kort
  
Litteratur
  
Webmaster
  
Lektør
Søg Sitemap PrintBookmark og Del
Du er her: Velkommen :: 15. Højlyngen :: 208. Kragesten
1. Rønnes undergrund
2. Sandflugtsskoven
3. Hasles undergrund
4. Ringebakkerne
5. Slotslyngen
6. Hammeren
7. Nordbornholm
8. Istidslandskabet
9. NordØstkysten
10. Bondelandet
11. Østkysten i fiskjed
12. I Pelles fodspor
13. Den baltiske Issø
14. Smålyngen
15. Højlyngen
Kort
200. Bodilsker Højlyng
201. Døvredal
202. Troldestenen
203. Amaliekilde
204. Sævepilt
205. Stavlebakker
206. Poulsker Plantage
207. Grønnevad
208. Kragesten
209. Hvidedynder
210. Kregsten
211. Anhøj Myr
212. Kullebakken
213. Hellig Hågen
214. Lille Mikkel
215. Klokkerpilten
216. Varperne
217. Pedersker Plantage
218. Ølene
219. Østermarie Plantage
220. Aaker Plantage
221. Knægten
222. Højlyngens Klippe
223. Højlyngsvejen
224. Aakirkeby Plantage
16. Alm. Gammelskov
17. Alm. Sprækkedale
18. Alm. Bakketoppe
19. Østre Indlæg
20. På Vallen
21. Vestre Indlæg
22. Israndslinier
23. I Myrene
24. Middelalderbyen
25. Øens årmillioner

 
Kragesten - set fra NV
tryk paa billede for stort
-retur ved "tilbagepil"/
(Alt + venstre pil)
Kragesten - set fra SOE
 
Taet bevoksning af Douglasgran - plantet i den tidligere Hoejlyngen
 
Skovstjerner i en lysning - et levende minde om Hoejlyngen

Kragesten - Højlyngsplantage

UTM 0501812 / 6104629
 
Kragesten er en Bautasten i Poulsker Højlyng.
 
Skovrider Hans Rømer havde allerede i 1826 angivet stenen med navnet "Krage Steen" på et "Kort over den kongelige Almindings Skov samt Endeel af StorLyngen".
 
Indberetninger til Dansk Folkemindesamling i 1906 omtaler den som "Kraagesten" og Peter Thorsen omtaler den i Vor Hjemstavn 1933 som "Kragesten".
 
Generalstabens Kort fra 1883-1887 har den anført som Krogesten, og det samme gentager sig på Geodætisk kort fra 1930'erne.

Kragesten paa Geodaetisk Instituts kort

På det seneste kortværk fra Geodætisk Institut har den igen fået navnet Kragesten!
 
Der kan være en vis uoverensstemmelse vedr. navnets oprindelse.
 
På tidlige kort kan der fornemmes en mindre bue på vejen gennem Lyngen, men næppe stor nok til at kunne kaldes "kroget",
 
Dansk Folkemindesamlings meddeler formodede, at navnet "Kraagesten" skyldtes det forhold, at man tit så en krage sidde på stenen, når man passerede stedet. Kraage er det bornholmske navn for Krage.
 
I dag sidder der ikke mange krager på på Kragesten, idet den nærmest er skjult godt væk i en tæt plantning af Douglasgran.
 

Douglasgran - faeldet som Oregon-pine

 

Siderne er bygget i en WEB123