Forside
Velkommen
  
Søg
  
GPS
  
Bornholm i dag
  
Kort
  
Litteratur
  
Webmaster
  
Lektør
Søg Sitemap PrintBookmark og Del
Du er her: Velkommen :: 18. Alm. Bakketoppe :: 248. Kongemindet på Rytterknægten
1. Rønnes undergrund
2. Sandflugtsskoven
3. Hasles undergrund
4. Ringebakkerne
5. Slotslyngen
6. Hammeren
7. Nordbornholm
8. Istidslandskabet
9. NordØstkysten
10. Bondelandet
11. Østkysten i fiskjed
12. I Pelles fodspor
13. Den baltiske Issø
14. Smålyngen
15. Højlyngen
16. Alm. Gammelskov
17. Alm. Sprækkedale
18. Alm. Bakketoppe
Kort
248. Kongemindet på Rytterknægten
249. Aaremyre
250. Rokkestenene
251. Rundemose
252. Rævegænget
253. Kohullet
254. Puggekullekær
255. Kongens vildtbane
256. Vettesmose
257. Ravnebro
258. Ravnekær
259. Gamlemose
260. Åsedammen
261. Jagtkæret
262. Hareløkkerne
263. Andreasmose
264. Badekarret
265. Koldekær
266. Ledvogterhuse
19. Østre Indlæg
20. På Vallen
21. Vestre Indlæg
22. Israndslinier
23. I Myrene
24. Middelalderbyen
25. Øens årmillioner

 
Polske turister ved Kongemindet
tryk paa billede for stort
-retur ved "tilbagepil"/
(Alt + venstre pil)
Kote for højeste punkt i Danmark
 
Tyskertårnet ved Kongemindet - et postkort fra 1950'erne

Vintersport på oens hoejeste punkt
 
NaturBornholms mobile laboratorium paa oens hoejeste punkt for undersoegelse af forekomsten af grottedderkop
 
Grotteedderkop-ægspind i Kongemindet 31. december 2011
 
Grotteedderkop med ægspind

Kongemindet på Rytterknægten

UTM 0492962 / 6107207
 
Den danske grundlov blev indstiftet 5. juni 1849, og to år senere besøgte "grundlovens fader", Kong Frederik VII, Bornholm.
 
Han blev ledsaget af Grevinde Danner, hvis borgelige navn var Louise Rasmussen, og i kølvandet på dette besøg blev der rejst nogle anselige minder rundt om på øen.
 
Et af disse var Kongemindet, der blev bygget tæt på øens højeste punkt, Rytterknægten, 162 meter over havets overflade.
 
I årene efter kongebesøget indsamlede bornholmerne så mange penge, at man kunne bygge det 12,6 meter høje granittårn efter tegning af Arkitekt M G Bindesbøl, der også havde tegnet Thorvaldsens Museum.
 

Kongemindefrise i morgensol 31.12.11

Kongen og Grevinden vendte tilbage, og den 9. september 1856 kunne de indvie tårnet, og på pladen over indgangsdøren blev indprentet:

Til Erindring
om Hans Majestæt Kong Frederik den Syvendes
allerhøieste Nærværelse herpaa Øen
fra 8de til 16de Aug 1851
tilligemed høie Gemalinde
reiste Bornholmerne af undersaatlig Kjærlighed og
Hengivenhed denne bygning Aar 1855 og gav den navnet
Kongemindet
 
Efterhånden voksede Rømers forholdsvis nyplantede skov i vejret og spærrede for udsigten ud over øen. Der blev derfor i 1899 anbragt et jernstativ efter tegning af Arkitekt Th. Bindesbøll oven på tårnet, som derved blev 9 meter højere.
 

Udsigt fra Kongemindet mod Ertholmene

Står man oppe på tårnets udsigtsplatform har man også i dag en vid udsigt over øen, ja helt til Skåne og Ertholmene.
 
Man befinder sig rent faktisk 184 meter over havets overflade - det højeste sted med offentlig adgang i Danmark!
 
Det såkaldte "tyskertårn" skæmmede i årevis efter besættelsesns ophør Kongemindet og dets omgivelser.
 
Det 64 meter høje tårn rejstes i sommeren 1944, og et radioanlæg, et såkaldt "Richtfunksgerät", gjorde det muligt at kommunikere med lignende anlæg på Rügen.
 
2. juli 1959 kl. 1135! blev tårnet bragt til fald. Metallet blev skrottet, og det kraftige betonfundament hugget op og brokkerne lagt i skovens dybe hjulspor som fundament for Almindingens fortrinlige veje og stier.
 
Lokaliteten Rytterknægten har tilbage i tiden haft forskellige navne. Tidligste betegnelse var "Ryttere-kuul", Rytter Kull og Ryttara Knajt.
 
En "Kujll" er den gammelbornholmske betegnelse for en rundagtig top. I ældre tid kaldtes her på øen en høj sten, som lå uden for gårdens port, og som blev brugt af de ridende til at træde op på, når de skulle stige i sadlen, for "ejn rytaraknajt".
 
Sådan en afrundet klippeknold finder man fortsat i den sydlige ende af P-pladsen 50 meter fra Kongemindet.
 
Tårnet blev i 1882 taget med som station i den daværende GeneralstabsTrigonometriske net af fixpunkter. Læs mere om dette ved at trykke her.
 
Fra Kongemindets øverste platform kan man have helt fantastiske oplevelser, hvad angår solens op- og nedgang hen over året.
 
Således også på årets sidste morgen i 2011, da solen som en stor rund ildkugle brød horisonten i retning ad Dueodde.
 
Solopgang set fra Kongemindet den 31. december 2011.
 
Det var også denne morgen nogle ægspind af grotteedderkoppen, Meta menardi, afslørede sig ved at hænge ned fra en af tårnets trappestene.
 
Ialt blev der fundet tre ægspind og en hel del voksne edderkopper, der må siges at have landets højest beliggende levested inde i dette "hule" Kongemindet.
 
Iagttagelsen denne sidste dag i 2011 var speciel ved, at netop Grotteedderkoppen blandt europæiske biologer med interesse for grotters dyreliv, såkaldte "speleologer" var udset til årets dyr i 2012.
 

Siderne er bygget i en WEB123