Forside
Velkommen
  
Søg
  
GPS
  
Bornholm i dag
  
Kort
  
Litteratur
  
Webmaster
  
Lektør
Søg Sitemap PrintBookmark og Del
Du er her: Velkommen :: 15. Højlyngen :: 221. Knægten
1. Rønnes undergrund
2. Sandflugtsskoven
3. Hasles undergrund
4. Ringebakkerne
5. Slotslyngen
6. Hammeren
7. Nordbornholm
8. Istidslandskabet
9. NordØstkysten
10. Bondelandet
11. Østkysten i fiskjed
12. I Pelles fodspor
13. Den baltiske Issø
14. Smålyngen
15. Højlyngen
Kort
200. Bodilsker Højlyng
201. Døvredal
202. Troldestenen
203. Amaliekilde
204. Sævepilt
205. Stavlebakker
206. Poulsker Plantage
207. Grønnevad
208. Kragesten
209. Hvidedynder
210. Kregsten
211. Anhøj Myr
212. Kullebakken
213. Hellig Hågen
214. Lille Mikkel
215. Klokkerpilten
216. Varperne
217. Pedersker Plantage
218. Ølene
219. Østermarie Plantage
220. Aaker Plantage
221. Knægten
222. Højlyngens Klippe
223. Højlyngsvejen
224. Aakirkeby Plantage
16. Alm. Gammelskov
17. Alm. Sprækkedale
18. Alm. Bakketoppe
19. Østre Indlæg
20. På Vallen
21. Vestre Indlæg
22. Israndslinier
23. I Myrene
24. Middelalderbyen
25. Øens årmillioner

 
Siegaardsvej op over Faarebakkerne
tryk paa billede for stort
-retur ved "tilbagepil"/
(Alt + venstre pil)
Faarebakkepiltene og andre sten
 
Faarebakkepilt fri lagt fra sine sloerende roedgraner
 
Soendre Faarebakkepilt
 
Flade Halle omgiver Knaegten
 
Dyresoelen Nord for Knaegten
 
Dam ved Siegårdsvej
 
Hareklippen ved Siegaardsvej
 
Raeveklippen ved Siegaardsvej

Knægten - Fårebakkepiltene

UTM 0498763 / 6104438
 
Knægten er en vejviservarde højt i Højlyngen, 121 meter over havets overflade.
 
Det omkringliggende landskab er relativt fladt med navnet Flade Halle , som er en del af Fårebakkerne.
 
Navnet henviser til, at de afgræssende dyr søgte til højdedraget for at overnatte i Højlyngstiden.
 
 
Knaegten - en vejviservarde inde i moerk granskov
 
 
Endnu en varde, Fårebakkepilt blev rejst på østsiden af et andet af områdets højdedrag, 121 meter over havet.
 
Den har i en længere årrække været omsluttet af en tæt rødgran-bevoksning og ikke umiddelbart tilgængelig.
 
Men i foråret 2016 blev granerne fældet, og pilten har igen fået sin fremtrædende plads højt i den daværende højlyngsflade.
 
Og så skete der det, at der sydligst i det nuværende skovområde umiddelbart nord for Højlyngsvej og øst for Sigårdsvej i 1962 blev opdaget endnu en vejviservarde, der ikke umiddelbart var kendt for offentligheden og registreret i Stednavnebogen.
 
Den har fået betegnelsen Søndre Fårebakkepilt.
 
 
Tryk her og læs mere om piltene i Højlyngen.
 
 
Sagnet om Knægten fortæller, at her blev den kusk, der kørte for de tre Siegård-døtre, der blev slået ihjel ved Varperne, indhentet og selv slået ihjel. Tryk her og læs mere.
 
Hver Sankt Hans Aften har folk fra området haft for vane at "pynte" Knægten med skiftevis en blomsterkrans og en blomsterkost.
 
Selvom landskabet ligger relativt højt, har der i Højlyngen været pletvis fugtige partier, der som regel har været groet til som tørvemoser.
 
Således Hjortesølen, Hjortadâlssølan, umiddelbart nord for Knægten.
 
Navnet viser hen til, at Krondyr her havde noget vand, hvor hjortene i Højlyngstiden kunne søle sig i brunsttiden.
 
Hjortesølen blev renset op midt i 1970erne for at skaffe drikkevand i den nye skov, der blev plantet efter 1967-orkanens hærgen i området.
 
For yderligere at skaffe drikkevand i skoven etablerede man en sø ved Siegårdsvejen i slutningen af 1990erne.
 
Denne sø danner i dag kernen i en indhegning, hvor kreaturer er i gang med at genskabe Højlyngsfloraen med Hedelyng, m.m.
 
Ved samme Siegårdsvej finder man i vejsiden de to vandreblokke, som efter deres udseende har fået benævnelserne Hareklippen og Ræveklippen.
 
En tredje vejsten, Løvestenen, ligger ved Højlyngsvejen og ligner netop, når man kommer fra øst, hovedet af en løve.
 
Tryk her og se nærmere.
 

Siderne er bygget i en WEB123